Arhīvs - Mācības un brīvlaiki 2017./2018. mācību gadā

Publicēts 2017. gada 23. februārī

2017./18. mācību gads: 2017. gada 1. septembris - 2018. gada 31. maijs (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).

 

9. klasei mācības beidzas 2018. gada 18. maijā, bet mācību gads pēc pārbaudījumu nokārtošanas - 2018. gada 14. jūnijā.

12. klasei mācības beidzas 2018. gada 18. maijā, bet mācību gads pēc pārbaudījumu nokārtošanas - 2018. gada 21. jūnijā.

Tiem 9. un 12. klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2018. gada 31. maijā.

 

Brīvlaiki:

  • Rudens brīvdienas: 2017. gada 23.-27. oktobris
  • Ziemas brīvdienas: 2017. gada 25. decembris - 2018. gada 5. janvāris
  • Pavasara brīvdienas 1.–11. klasei: 2018. gada 12-16. marts
  • Pavasara brīvdienas 12. klasei: 2018. gada 19.-23. marts
  • Vasaras brīvdienas (1.-8. un 10.-11. klasei): 2018. gada 1. jūnijs - 31. augusts.

Papildu brīvdienas vienas nedēļas garumā 1. klasei otrajā semestrī (katra skola nosaka individuāli).

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes dibinātājs pēc konkrētās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8. klases un 10.-11. klases skolēniem.

 

Avots: IZM

MK Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Ieteikt rakstu