Mācības un brīvlaiki 2019./2020. mācību gadā

Aktualizēts 2020. gada 6. maijā

Ministru kabineta noteikumi par 2019./2020. mācību gada garumu, mācību semestru un skolēnu brīvlaiku sākuma un beigu laikiem paredz, ka mācību gads sāksies 2019. gada 2. septembrī un ilgs līdz 2020. gada 29. maijam (1.-9. klasei un 10.-11. klasei).

9. klašu skolēniem mācības beigsies 29. maijā. Valsts pārbaudes darbi 9. klasei tiek atcelti, izņemot centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību skolēniem. 12. klašu skolēniem mācību gads saistībā ar COVID-19 pagarināts līdz 2020. gada 7. jūlijam.

 

Brīvlaiki:

  • Rudens brīvdienas: 2019. gada 21.-25. oktobris
  • Ziemas brīvdienas: 2019. gada 23. decembris - 2020. gada 3. janvāris
  • Pavasara brīvdienas 1.–11. klasei: 2020. gada 16-20. marts
  • Pavasara brīvdienas 12. klasei: 2020. gada 23.-27. marts
  • Vasaras brīvdienas (1.-8. un 10.-11. klasei): 2020. gada 1. jūnijs - 31. augusts.

Papildu brīvdienas vienas nedēļas garumā - 1. klasei otrajā semestrī (katra skola nosaka individuāli).

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

Avots:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 777 “Par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”.

Ieteikt rakstu