E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 253 ieraksti.

Labdien! Esmu dekrēta atvaļinājumā. Vai drīkstu apgūt kādu profesiju no Jauniešu garqntijas, un vai tās var apgūt arī neklātienē?

Publicēts: 24-03-2016

Labdien!

No 2016. gada “Jauniešu garantijā” var pieteikties arī tie jaunieši 17-29 gadu vecumā, kuri strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti. Saskaņā ar Darba likuma normām jaunā māmiņa, kura atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, faktiski uzskatāma par nodarbinātu personu. Tādējādi Jūs drīkstat apgūt kādu no profesijām “Jauniešu garantijas” programmās, ja vien atbilstat visiem uzņemšanas nosacījumiem: http://www.niid.lv/JGprofesijas.

Diemžēl “Jauniešu garantijas” programmās neklātienes apmācību formas nav paredzētas, mācības notiek tikai klātienē.

Labdien. Es vēlos iegūt izglītību, lai vadītu sporta stundas sākumskolā un pirmsskolā. Sakiet, kur es šādu izglītību varētu iegūt, ņemot vērā, ka man ir diploms par pabeigtu sporta skolu ar basketbola novirzienu. Vai šis diploms man ko dod? Vai, apgūstot sporta trenera kursus, es drīkstēšu pasniegt sporta stundas?

Publicēts: 22-03-2016

Labdien!

No jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka Jūs gribat strādāt vispārizglītojošajā izglītības iestādē par pirmsskolas un sākumskolas sporta pedagogu. Diemžēl Jūs neesat mums atbildējusi uz papildjautājumu, kādā augstākās izglītības programmā Jūs šobrīd studējat. Līdz ar to varam sniegt Jums vispārīgu informāciju par prasībām pirmsskolas un sākumskolas sporta pedagoga izglītībai. 
Prasības pedagogu izglītībai nosaka Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumi Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību". Atbilstoši šo noteikumu pielikuma 14. punktam pirmsskolas izglītības sporta skolotājam ir nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un sporta skolotāja kvalifikācija VAI pirmsskolas izglītības skolotājam noteiktā izglītība (Noteikumu Nr.662. pielikuma 12.punkts).
Savukārt, ja Jūs gribat strādāt par sākumskolas sporta skolotāju, tad prasības nepieciešamajai izglītībai ir noteiktas Noteikumu Nr.662 pielikuma 9., 10. vai 11. punktā - tas atkarīgs, kādā amatā, piemēram, vispārējās pamatizglītības skolotājs vai sākumizglītības skolotājs, Jūs tiksiet pieņemta.
Kā telefonsarunā mūs informēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) speciālists, ar iegūtu diplomu par pabeigtu sporta skolu ar basketbola novirzienu un iegūtu C kategorijas sertifikātu var strādāt par sporta treneri (sporta speciālistu), taču nevar strādāt par vispārējās izglītības iestādes sporta pedagogu un pasniegt sporta stundas.


Ja Jūs vēlaties nākotnē strādāt par sporta skolotāju vispārizglītojošajā izglītības iestādē un pasniegt sporta stundas dažāda vecuma bērniem, varbūt piemērotākais ir iegūt augstāko pedagoģisko izglītību un sporta skolotāja kvalifikāciju. 
Ja tomēr Jūs vēlaties pasniegt sporta nodarbības interešu izglītībā, tas ir vadīt ārpusstundu sporta nodarbības (pulciņu) vispārizglītojošajā izglītības iestādē, tad Jums ir jābūt augstākajai pedagoģiskajai izglītībai + C sertifikātam vai augstākajai izglītībai (jebkurā nozarē) + pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmai (vismaz 72 stundas) pedagoģijā + C sertifikātam. Šo informāciju mums apliecināja arī IKVD speciālists.

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Izglītības likuma 48.panta pirmajai daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par pedagogam nepieciešamo izglītību, iesakām sazināties ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) t.67222504. IKVD var nosūtīt jautājumu elektroniski: http://www.ikvd.gov.lv/elektroniskais-iesniegums.html.

Papildinformācija zināšanai:
Nesen ir veikti grozījumi Ministru kabineta 26.01.2010. noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām", kuru 12.(prim) punkts noteic, ka bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir tiesīga arī persona, kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un kurai ir iegūta profesionālās ievirzes sporta izglītība (izglītības programmas kods 30V) akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē.
Ja Jūs esat apguvusi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu ar kodu 30V), tad saskaņā ar noteikumiem Nr.77, ja Jūs studēsiet augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, Jūs arī bez C sertifikāta varēsiet strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus, piemēram, sporta skolā.

Ja sniegsiet mums precīzāku informāciju par savām vēlmēm, kādu sporta skolas diplomu esat ieguvusi un kādā studiju programmā studējat, varēsim Jums sniegt precīzāku atbildi.

Labdien! Man ir augstākā pedagoģiskā izglītība (ķīmijas un bioloģijas skolotājs) un apgūta B programma "Speciālā pedagoģija". Vai es varu strādāt pamatskolā par speciālo pedagogu? Paldies.

Publicēts: 17-03-2016

Labdien!

Prasības pedagoga izglītībai nosaka Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumi Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību". Atbilstoši šo noteikumu pielikuma 10. un 18. punktam:

  1. Speciālās izglītības iestādes mācību priekšmetu skolotājam jābūt otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai pedagoģijā un skolotāja kvalifikācijai atbilstoši mācāmajam priekšmetam + B programma speciālajā izglītībā vismaz 72 stundu apjomā .
  2. Speciālās izglītības skolotājam, speciālajam pedagogam jābūt otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītība pedagoģijā + speciālās izglītības skolotāja vai speciālā pedagoga kvalifikācijai.
Saskaņā ar MK noteikumiem ar šobrīd iegūto izglītību Jūs varat strādāt par izglītībai atbilstošo mācību priekšmetu skolotāju speciālajā izglītības iestādē. Savukārt, ja Jūs vēlaties strādāt par speciālās izglītības pedagogu, speciālo pedagogu, Jums ir jāiegūst speciālās izglītības skolotāja vai speciālā pedagoga kvalifikācija. Zināšanai nosūtām sarakstu ar programmām, kurās iestājas pēc pamatstudijām un pēc kuru apguves iegūst speciālā pedagoga kvalifikāciju: 
http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=32&y=6&qualification=Speci%C4%81l%C4%81s%2Bizgl%C4%ABt%C4%ABbas%2Bskolot%C4%81js%405%7CSpeci%C4%81l%C4%81s%2Bizgl%C4%ABt%C4%ABbas%2Bskolot%C4%81js%2Bb%C4%93rniem%2Bar%2Bgar%C4%ABg%C4%81s%2Batt%C4%ABst%C4%ABbas%2Btrauc%C4%93jumiem%405&page=1&level_2=802%7C803.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Izglītības likuma 48.panta pirmajai daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. 
Ja Jums ir jautājumi vai neskaidrības par pedagogam nepieciešamo izglītību, iesakām sazināties ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) t.67222504. IKVD var nosūtīt jautājumu elektroniski: http://www.ikvd.gov.lv/elektroniskais-iesniegums.html.

Labdien! Sakiet, lūdzu, kādas ir iespējas tālāk studēt, lai iegūtu bakalaura grādu, ja ir iegūta 1. līmeņa profesionala augstākā izglītība un kvalifikācija "Sociālās palīdzības organizators". Vai ir iespējams tālāk studēt tikai sociālā darba programmās, vai arī var studēt arī kādā citā jomā, lai iegūtu augstāko izglītību? Ja ir iespējams, tad kurās augstskolās un kādās studiju programās. Paldies.

Publicēts: 16-03-2016

Labdien!

Ja Jūs esat pabeigusi 1.līmeņa profesionālo studiju programmu un Jums ir izsniegts izglītības dokuments par Sociālās palīdzības organizatora kvalifikācijas ieguvi, Jūs esat ieguvusi augstāko izglītību, tas ir, arī 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ir augstākā izglītība.
Ja Jūs vēlaties turpināt izglītības ieguvi tai pašā nozarē, tad izglītības pielīdzināšanas rezultātā, pastāv iespēja uzsākt studijas bakalaura programmas vēlākajos posmos, piemēram, no bakalaura programmas 2. vai pat 3. kursa. Izglītības pielīdzināšanu veic attiecīgās bakalaura programmas direktors. Nosūtām Jums sarakstu ar bakalaura / augstākās profesionālās izglītības programmām tematiskajā jomā "sociālie pakalpojumi": 
http://www.niid.lv/niid_search?level_1=8%7C7&qy=&x=24&y=14&subject_1=76&page=1&level_2=703%7C804%7C803&subject_2=762. Piemēram, šajā sarakstā ir iekļauta arī Latvijas Kristīgās akadēmijas Profesionālā  programma "Sociālais darbs", kurā uzņem personas tieši ar 1.līmeņa augstāko izglītību (koledžas izglītību) un kurā 2 gadu laikā (pilna laika studijās) var iegūt sociālā darbinieka 5. līmeņa kvalifikāciju (bez bakalaura grāda).

Protams, Jūs varat uzsākt arī studijas bakalaura līmeņa programmā jebkurā citā jomā, kas Jums ir saistoša. Taču jāņem vērā, ka, uzsākot studijas pilnīgi atšķirīgā jomā no tās, kurā ir iegūta 1. līmeņa augstākā izglītība, visticamāk, nevarēs veikt iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu un Jums studijas šādā bakalaura programmā būs jāuzsāk no 1.kursa. Jebkurā gadījumā par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu Jums jāinteresējas pie izvēlētās bakalaura programmas direktora. Varbūt būs iespēja pārskaitīt atsevišķus kredītpunktus no iepriekš apgūtās studiju programmas.
Zināšanai nosūtām sarakstu ar Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām bakalaura programmām: 
http://www.niid.lv/niid_search?level_1=8%7C7&qy=&x=60&y=15&page=1&level_2=702%7C703%7C804.
NIID.LV programmu sarakstā Jums ir iespēja atlasīt programmas pēc dažādiem papildu kritērijiem, piemēram, tematiskās jomas, tematiskās jomas detalizēti, kvalifikācijas un atrašanās vietas, pie katra kritērija nospiežot "Izvēlēties vairāk" un atzīmējot interesējošās jomas, kvalifikācijas vai pilsētas.

Vēršam uzmanību, ka augstskolas savās mājas lapās bakalaura programmu uzņemšanas prasībās mēdz norādīt, ka, lai uzsāktu studijas vēlākajos posmos, prasība ir iegūta 1. līmeņa augstākā izglītība. Piemēram, dažām Ekonomikas un kultūras augstskolas mājas lapā norādītajām profesionālā bakalaura studiju programmām uzņemšanas prasība ir vispārējā vidējā izglītība vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (nenorādot nozari), lai uzsāktu studijas bakalaura programmas vēlākajos posmos: http://eka.edu.lv/content.php?parent=60

Labdien! Vēlos atvērt savu Montesori kabinetu. Kādi dokumenti man ir nepieciešami, lai varētu privāti pasniegt Montesori nodarbības bērniem?

Publicēts: 14-03-2016

Labdien!

Ja Jūs vēlaties pasniegt privāti savu izstrādātu Montesori programmu kā interešu izglītību, tad Jums Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) jāsaņem Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts. Plašāku informāciju par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta saņemšanu, lūdzu skatīt IKVD mājas lapā: http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/. Informatīvais buklets par pedagoga privātpraksi: 
http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/2013/pedago_priv/PRIVATPRAKSES_BUKLETS.pdf. IKVD kontaktinformācija par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta saņemšanu t. 67367202.

No jautājumā norādītās informācijas nav saprotams, kā Jūs plānojat organizēt nodarbības. Piemēram, katru darba dienu 8 stundas dienā vai tikai dažas reizes nedēļā, kāda vecuma bērniem nodarbības būs paredzētas. Līdz ar to zināšanai informējam, ka  ir iespēja arī reģistrēt izglītības iestādi vai reģistrēt bērnu uzraudzības pakalpojumu. Atkarībā no tā, ko un kā Jūs vēlaties īstenot, IKVD speciālisti varēs Jums ieteikt piemērotāko veidu, kā privāti uzsākt pedagoģisko darbību.
Papildinformācija par izglītības iestādes un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju: 
http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/;
http://www.ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html.

Vai Rīgas Zinātnes un tehnikas nama Mācību centrs ir akreditēta izglītības iestāde, kura var piešķirt elektrodrošības grupu vai pārbaudīt zināšanas? Ja personai ir apliecība, kura ir derīga līdz 2016.g. martam, kur var pagarināt grupu?

Publicēts: 14-03-2016

Labdien!

Elektrodrošības grupu piešķiršanas kārtību nosaka 08.10.2013.Ministru kabineta noteikumi Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības".

Šo noteikumu 17.punktā noteikts, ka elektrodrošības grupu darbam elektroietaisēs saviem nodarbinātajiem var piešķirt un atkārtoti apstiprināt valdītāja vai darba devēja norīkota zināšanu pārbaudes komisija ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā. A elektrodrošības grupu var piešķirt komisijas, valdītāja vai darba devēja norīkots kvalificēts nodarbinātais vienpersoniski, veicot apmācību darba vietā. 
Ja valdītājs vai darba devējs nodarbināto zināšanu pārbaudei neveido komisiju, nodarbināto zināšanas pārbauda un elektrodrošības grupas piešķir:

  • akreditētas izglītības iestādes, kuras īsteno šo noteikumu prasībām atbilstošu apmācību un kurās vienlaikus tiek īstenotas akreditētas profesionālās izglītības programmas enerģētikas un elektrotehnikas jomā;
     
  • personāla sertificēšanas institūcijas, kuras elektroenerģētikas jomā ir akreditējusi nacionālā akreditācijas institūcija atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām".

Informējam Jūs, ka atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmā norādītajai informācijai izglītības iestādei "Latvijas Zinātniski tehnisko biedrību savienības SIA "Rīgas Zinātnes un tehnikas nams" Mācību centrs" Izglītības kvalitātes valsts dienests nav izsniedzis licenci un akreditāciju profesionālās izglītības programmas enerģētikas un elektrotehnikas jomā īstenošanai.

Tātad Jums ir 2 iespējas:

1) Vērsties akreditētā izglītības iestādē, kura īsteno profesionālās izglītības programmas enerģētikas un elektrotehnikas jomā, piemēram,  AS "Sadales tīkls" Mācību centrsMācību centrs "BUTS"Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Komunālceltnieks" un noskaidrot, vai tās rīko atbilstošas mācības, lai piešķirtu elektrodrošības grupas apliecību. 

2) Vērsties institūcijā, kuru  elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C speciālistu sertificēšanai ir akreditējusi Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK). Šīs 3 akreditētās institūcijas ir:
**Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs;
** Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments;
**AS "Inspecta Latvia" Sertificēšanas institūcijas Personāla sertificēšanas nodaļa.
Plašāku informāciju par minētajām 3 institūcijām, tostarp kontaktinformāciju lūdzu skatīt LATAK tīmekļa vietnē: http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=all&Itemid=151&lang=lv.

Labdien. Mācos tehnikumā 3. kursā. Vēlos pajautāt, vai ir iespēja iestāties parastā vidusskolā, sākot mācību gadu ar 11.klasi.

Publicēts: 03-03-2016

Labdien!

Jūs varat no profesionālās vidējās izglītības iestādes pāriet uz vispārējās vidējās izglītības iestādi.
Profesionālās vidējās izglītības programma atšķiras no vispārējās vidējās izglītības programmas satura. Var būt tā, ka profesionālajā vidējās izglītības iestādē nav apgūti visi tie mācību priekšmeti, kas ir vispārējās izglītības iestādes programmā. Pārejot no vienas skolas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē izglītojamajam būtu jāmācās. Līdz ar to nevaram apstiprināt, ka Jūs vidusskolā tiksiet uzņemta tieši 11.klasē. Kāds lēmums tiks pieņemts Jūsu situācijā, diemžēl nevaram pateikt, tas ir individuāli un situācijas ir atšķirīgas. Tātad, ja ir vēlēšanās mācīties vispārējās izglītības iestādē, par mācību priekšmetu pielīdzināšanu Jums jāinteresējas izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības iestādē. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nebūs jāapgūst. 

Labdien! Man ir apgūta "Profesionālās ievirzes izglītība līdztekus vidējās izglītības ieguvei (30V), 4gadi". Man ir arī iegūts bakalaura grāds ekonomikā un maģistra grāds IT, kas nav nekādi saistīti ar minēto profesionālās ievirzes izglītību, kas saistīta ar sportu. Kāda izglītība man vēl papildus jāapgūst, lai es varētu strādāt izglītības iestādē, vadīt interešu izglītības pulciņu sākumskolas bērniem (par tēmu, kas atbilst manai profesionālās ievirzes izglītībai, bet nav saistīta ar ekonomiku vai IT)? Kādas ir ātrākās iespējas, lai varētu uzsākt darbu interešu izglītībā?

Publicēts: 03-03-2016

Labdien!

No jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka vēlaties skolā pasniegt sporta interešu izglītības programmu. Atbilstoši MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu, nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība sportā vai C kategorijas sertifikāts. Savukārt sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu prāta sporta veidā, nepieciešams C kategorijas sertifikāts vai augstākā pedagoģiskā izglītība, vai augstākā izglītība un sertifikāts par apgūtu pedagogu profesionālās pilnveides B programmu.

Tātad, ja jūs vēlaties pasniegt interešu izglītības programmu, kas nav prāta sporta veidā, tad Jūsu gadījumā ātrāk būs iegūt C kategorijas sertifikātu, nevis iegūt augstāko pedagoģisko izglītību sportā. Lai iegūtu C kategorijas sertifikātu, Jums vispirms ir jāapgūst akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma (ilgums vismaz 320 stundas),  kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā. Saraksts ar C kategorijas sporta speciālistu pilnveides programmām: http://www.niid.lv/niid_search?qy=C%2Bkategori*&x=34&y=2&subject_2=813&page=1. Pēc programmas apguves jānokārto sertifikācijas eksāmens. Plašāku informāciju par C kategorijas sertifikāta saņemšanu lūdzu skatīt šeit: 
http://treneruabc.lv/index.php/sertifikacija/ka-klut-par-treneri;
http://lsfp.lv/sertifikacija/sertifikacijas-kartiba.

Savukārt, ja vēlaties pasniegt sporta interešu izglītības programmu prāta sporta veidā, tad ātrākais veids, kā Jūs varat uzsākt pasniegt, ir apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmu pedagoģijā (piemēram, "Pedagoģiskās darbības pamati"  vai "Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība"). Saraksts ar B programmām: 
http://www.niid.lv/niid_search?qy=pedago%C4%A3i%2A&level_1=6&level_2=604&subject_1=14&page=1.

Labdien! Vai šajā 2015./2016. mācību gadā 4. klases skolēns tiek pārcelts uz nākamo klasi, ja ir nesekmīgs vienā mācību priekšmetā?

Publicēts: 24-02-2016

Labdien!

Izglītojamā pārcelšanu nākamajā klasē nosaka 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" (IV nodaļa).
Ja ir nesekmīgs gada vērtējums kādā no mācību priekšmetiem ir jāsaņem papildu mācību pasākumus un jākārto pēcpārbaudījumu. Pēcpārbaudījumus var kārtot ne ilgāk kā līdz nākamā mācību gada sākumam. Ja 4.klasē ir saņemts ne vairāk kā viens pēcpārbaudījuma vērtējums, kas ir zemāks par četrām ballēm, var pārcelt nākamajā klasē. Taču, ja izglītojamais ir pārcelts nākamajā klasē ar vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm, viņam obligāti nosaka papildu mācību pasākumus mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību sasniegumu nodrošināšanai.
Minētie MK noteikumi nosaka arī kādos gadījumos 1. - 8.klases izglītojamo var atstāt uz otru gadu tai pašā klasē - ja izglītības iestādes pedagoģiskā padome, izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus, mācību sasniegumu attīstības dinamiku, izglītojamā vispārējo attīstību, kavējumu daudzumu, kā arī mācību sasniegumu prognozi nākamajam mācību gadam, atzīst, ka izglītojamais nav pārceļams vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē (plašāk skatīt MK noteikumu 34.punktu).

Labdien! Gribēju uzzināt, vai var iegūt vispārējo vidējo izglītību profesionālajā vidusskolā? Es mācos otrajā kursā,  un pēc trešā kursa beigām braukšu uz Lielbritāniju. Vai es varu saņemt atestātu par vidējo izglītību?

Publicēts: 22-02-2016

Labdien!

Profesionālās vidējās izglītības iestāde nevar izsniegt vispārējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. 
Profesionālās vidējās izglītības programma atšķiras no vispārējās vidējās izglītības programmas satura. Var būt tā, ka profesionālajā vidējās izglītības iestādē nav apgūti visi tie mācību priekšmeti, kas ir vispārējās izglītības iestādes programmā.
Ja Jūs vēlaties iegūt vispārējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu), Jums jāiestājas vispārējās izglītības iestādē. Pārejot no vienas skolas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē izglītojamajam būtu jāmācās un kādi mācību priekšmeti ir jāapgūst. Kāds lēmums tiks pieņemts Jūsu situācijā, diemžēl nevaram pateikt, tas ir individuāli un situācijas ir atšķirīgas. Tātad, ja ir vēlēšanās mācīties vispārējās izglītības iestādē (klātienē, neklātienē, tai skaitā tālmācībā), par mācību priekšmetu pielīdzināšanu Jums jāinteresējas izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības iestādē. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nebūs jāapgūst.

Uzdot jaunu jautājumu.