E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 247 ieraksti.

Es esmu vecmāte. Vai ir iespējams pārkvalificēties no vecmātes uz medmāsu, un kur to var izdarīt?

Publicēts: 12-01-2015

Labdien!

Diemžēl ESF projekts, kura ietvaros varēja apgūt medicīnas personāla pārkvalifikācijas programmas “vecmāte – māsa”, ir beidzies 2014. gadā: http://www.talakizglitiba.lv/programmas/cilvekresuru-parkvalifikacija/parkvalifikacijas-programma-vecmate-masa

Līdz ar to šajās specializācijas programmās vairs nevar iestāties. Jāsaka, ka, beidzot šo kursu, students saņēma apliecību par kursu beigšanu, nevis augstākās izglītības diplomu, un bija gadījumi, kad tas bija šķērslis, stājoties darbā.

RSU Māszinību fakultāte piedāvā reflektantiem, kas absolvējuši medicīnas koledžu un ieguvuši arī 1. līmeņa augstākās izglītības kvalifikāciju “Vecmāte” (tikai, ja koledžā esat apguvusi augstāko izglītību, nevis vidējo profesionālo māsas kvalifikāciju), stāties Māszinību profesionālā bakalaura programmas vēlākos studiju posmos:

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsana-velakos-studiju-posmos-maszinibas

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/maszinibas

Šīs programmas priekšrocības: studējot kvalitatīvā programmā, Jūs iegūstat vēl vienu augstākās izglītības diplomu, profesionālā bakalaura grādu māszinībās un kādu no māsas pamatspecialitātēm:

 • ambulatorās aprūpes māsa;
 • ķirurģiskās aprūpes māsa;
 • operāciju māsa;
 • garīgās veselības aprūpes māsa;
 • internās aprūpes māsa;
 • anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa;
 • bērnu aprūpes māsa.

Stājoties programmā, sākumā Jūs varētu uzņemt tikai maksas studijās, taču, sākot ar 4. kursu (kad sākas specializācija), Jūs varat pretendēt uz budžeta vietām, attiecīgā gada vasarā rakstot iesniegumu.

Ar kvalifikāciju “Māsa” jāmācās tikai 1 gadu, savukārt vecmātēm vai ārstu palīgiem studiju ilgums varētu būt 1,5-2 gadi – atkarībā no iepriekš apgūtajiem studiju priekšmetiem (katrā koledžā nedaudz atšķiras). Stājoties RSU, tiek individuāli izvērtēts Jūsu diploms – notiek studiju kursu pielīdzināšana. Parasti visi bāzes kursi, tādi kā fizioloģija, anatomija u.c., tiek pārskaitīti.

Kurā mācību iestādē var iegūt augtāko izglītību darba aizsardzības speciālista kvalifikācijā?

Publicēts: 09-01-2015

Labdien!

1. Pamatstudiju līmenī var iegūt “Darba aizsardzības speciālista” (1. līmeņa augstākās izglītības programma, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis, piedāvā RPIVA) vai “Darba aizsardzības vecākā speciālista” (profesionālā bakalaura programma, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis, piedāvā RTU) kvalifikāciju.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija: “Darba aizsardzība”. 1.līmeņa profesionālā studiju programma: http://www.niid.lv/niid_search/program/6737

Rīgas Tehniskā universitāte: “Drošības inženierija”. Profesionālais bakalaurs darba aizsardzībā: http://www.niid.lv/niid_search/program/12755

2. Augstākajā studiju līmenī var iegūt “Darba aizsardzības vecākā speciālista” (profesionālā vai profesionālā maģistra programma, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis, piedāvā LLU, LU, RTU, DU) kvalifikāciju ar vai bez profesionālā maģistra grāda:

Daugavpils Universitāte: “Darba aizsardzība”. Profesionālā maģistra studiju programma: http://www.niid.lv/niid_search/program/4901

Rīgas Tehniskā universitāte: “Darba aizsardzība”. Profesionālā maģistra studiju programma: http://www.niid.lv/niid_search/program/551

Latvijas Lauksaimniecības universitāte: “Darba aizsardzība un drošība”. Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām (pēc koledžas): http://www.niid.lv/niid_search/program/217

Latvijas Universitāte: “Darba vides aizsardzība un ekspertīze”. Profesionālā maģistra studiju programma: http://www.niid.lv/niid_search/program/326

Vai bezmaksas izglītības iespējas ESF pusotrgadīgajās programmās tiks piedāvātas arī nākamajā mācību gadā? Esmu šobrīd ārzemēs un labprāt izmantotu iespēju mācīties nākamgad. Paldies.

Publicēts: 05-01-2015

1-gadīgajās un 1,5-gadīgajās programmās šovasar varēs stāties atkal (mācības sāksies 2015. gada 1.septembrī). Tiek plānots, ka informācija par uzņemšanu programmās varētu būt zināma 2015. gada jūnija sākumā, un  dokumentus varēs iesniegt visu vasaru.

Vai pēc studijām E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas - profesionālā bakalaura studiju programmā iegūtais diploms ļauj strādāt par finanšu speciālistu?

Publicēts: 28-10-2016

Labdien!

Jautājumā norādīto profesionālā bakalaura studiju programmu "E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas" var apgūt Latvijas Universitātē (LU). Šīs programmas ilgums ir 4 gadi (pilnā laikā), 4,5 gadi (nepilnā laikā) un pēc programmas apguves iegūst kvalifikāciju "Elektroniskās komercijas speciālists".

Plašāku informāciju par LU studiju programmu "E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas", tostarp par darba iespējām pēc studiju beigšanas, var skatīt šeit: http://www.niid.lv/niid_search/program/361?qy=E-biznesa%20un%20lo%C4%A3istikas%20vad%C4%ABbas%20sist%C4%93mas&level_1=.

Vai ar elektroniskās komercijas speciālista izglītību varēs strādāt par finanšu speciālistu, atkarīgs no darba devēja noteiktajām izglītības prasībām. Piemēram, pārsvarā darba sludinājumos finanšu speciālistiem tiek prasīta augstākā izglītība ekonomikas, finanšu, grāmatvedības vai banku jomā. Līdz ar to ar augstāko izglītību elektroniskajā komercijā varētu pretendēt uz finanšu speciālista amatu, jo izglītība ir iegūtu ekonomikas jomā. 

Par kopējo un atšķirīgo abās profesijās var secināt, apskatot profesiju standartus. Profesijas standarts nosaka profesijas pamatuzdevumus, pienākumus, nepieciešamās zināšanas un prasmes. Valstī noteikto profesijas standartu elektroniskās komercijas speciālistam varat skatīt šeit: http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0135.pdf. un  finanšu speciālistam - http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0216.pdf.
Kā atšķirīgo abās profesijās noteikti var minēt, ka, studējot elektronisko komerciju, noteikti būs jāapgūst vairāk informācijas tehnoloģiju jomas studiju priekšmeti - datu bāzu vadības sistēmas, programmēšana u.tml. Savukārt kopējais abu profesiju apguvē ir, ka studiju laikā būs jāapgūst grāmatvedība, tirgzinība, ekonomika u.tml. studiju priekšmeti.
Ja ir vēlme strādāt par finanšu speciālistu, varbūt ir vērts apsvērt iespēju studēt tieši šīs specialitātes vai tai radniecīgas specialitātes (piemēram, finanšu analītiķis, grāmatvedis, uzņēmējdarbības speciālists vai tml.) studiju programmā. Nosūtām zināšanai sarakstu ar izglītības programmām, kurās var iegūt finanšu speciālista profesiju vai tai radniecīgu profesiju: SARAKSTS. Vēršam uzmanību, ka sarakstā iekļautas programmas, kurās profesijas Finanšu speciālists, Banku speciālists, Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists var apgūt 2 vai 2,5 gadu laikā (1.līmeņa augstākā izglītība).

Tātad primārais ir darba devēja noteiktās izglītības prasības finanšu speciālista amatam. Ne vienmēr tiek prasīta tieši finanšu speciālista kvalifikācija, un pretendēt uz minēto amatu varēs arī ar augstāko izglītību ekonomikas, finanšu, grāmatvedības vai banku jomā. Turklāt vienmēr ir iespēja papildus iegūtajai augstākajai izglītība regulāri apgūt finanšu jomas kursus, lai profesionāli pilnveidotos.

Labdien! Vēlos noskaidrot, kur es varētu nokārtot centralizēto eksāmenu angļu valodā? Plānoju studēt, taču mācību iestādē, kurā vēlos iestāties, ir nepieciešams angļu valodas CE sertifikāts, kura man nav - neesmu šo eksāmenu kārtojusi. Vidusskolu pabeidzu sekmīgi, atestāts saņemts. Vai ir iespēja CE kārtot tuvākajā vidusskolā kopā ar 12. klasi? Paldies.

Publicēts: 24-08-2016

Labdien!

Personām, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai 5 Latvijas augstskolās:

 1. Latvijas Universitātē;
 2. Rīgas Tehniskajā universitātē;
 3. Daugavpils Universitātē;
 4. Liepājas Universitātē;
 5. Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās (angļu valodas CE 12. klasei nākamajā mācību gadā plānots no 2017. gada 14. līdz 16. martam)* pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

*Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises laiku 2016./17. mācību gadā: http://likumi.lv/ta/id/281959-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2016-2017-macibu-gada

Papildu informācija

Lai labāk sagatavotos angļu valodas centralizētā eksāmena kārtošanai, ir iespēja apmeklēt augstskolu u.c. izglītības iestāžu organizētos sagatavošanas kursus: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=&level_2=302&subject_1=22&page=1

No 15.08. pieteikšanos sagatavošanas kursiem (t.sk.angļu valodā nepilna laika mācībās) ir izsludinājusi RSU: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/sagatavosanas-kursi/sagatavosanas-kursi-valsts-centralizetajiem-eksameniem.

Digitālais zināšanu “trenažieris” skolēniem eksāmenu priekšmetos, t.sk. angļu valodā (“digitālais privātskolotājs”), kā arī iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumi: http://www.uzdevumi.lv/prof

Iepriekšējā mācību gada eksāmenu uzdevumi: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2016/

Labdien! Informācijā par Jauniešu garantiju minēts, ka tā paredzēta personām vecumā līdz 29 gadiem. Tā kā man ir tieši 29 gadi, tad aktuāls ir jautājums - vai minētās vecuma robežas attiecas uz to brīdi, kad tiek uzsākta dalība šajā programmā, vai uz visu mācību laiku (citiem vārdiem sakot - vai varu pieteikties, ja man tagad ir 29 gadi, bet mācību laikā man paliktu 30)? Jau iepriekš paldies par atbildi.

Publicēts: 15-04-2016

Labdien!

ESF Jauniešu garantija attiecas uz jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot). Svarīgi, lai, uzsākot mācības, persona ir vecumā no 17 - 29 gadiem. Šajā gadījumā nav būtiski, cik gadu Jums būs, kad pabeigsiet programmas apguvi.

Jautājumu gadījumā, sazinieties ar Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālr. 67854770.

Es nevaru atrast HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledžas esošo akreditāciju . Vai tāda ir?

Publicēts: 09-06-2016

Labdien!

Informācija par augstākās izglītības iestāžu licencēšanu un akreditāciju ir apskatāma Studiju virzienu reģistrā:  http://svr.aic.lv/Form.aspx?id=contacts.
"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža ir iekļauta reģistra sarakstā "REĢISTRĒTĀS NEAKREDITĒTĀS AUGSTSKOLAS UN KOLEDŽAS". Atbilstoši reģistra informācijai minētajai koledžai ir 01.04.2015. licencēta 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma) "Viesnīcu vadība", iegūstamā kvalifikācija "Viesnīcu pakalpojumu organizators". Šīs programmas studiju virziens "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" uz šo brīdi nav akreditēts http://svr.aic.lv/Forms/Programme.aspx?proid=f5edb051-f053-4fbe-aaa4-1a2a4f3044e5.
Jautājumā gadījumā par augstākās izglītības akreditāciju Jūs varat sazināties ar Akadēmiskās informācijas centru aic@aic.lv, t.67225155. 
Papildinformācija par augstākās izglītības akreditāciju arī NIID.LV rakstā http://www.niid.lv/virzienu_akred.

 

Uzdot jaunu jautājumu.