E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 253 ieraksti.

Labdien! Vēlos noskaidrot, kur es varētu nokārtot centralizēto eksāmenu angļu valodā? Plānoju studēt, taču mācību iestādē, kurā vēlos iestāties, ir nepieciešams angļu valodas CE sertifikāts, kura man nav - neesmu šo eksāmenu kārtojusi. Vidusskolu pabeidzu sekmīgi, atestāts saņemts. Vai ir iespēja CE kārtot tuvākajā vidusskolā kopā ar 12. klasi? Paldies.

Publicēts: 24-08-2016

Labdien!

Personām, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai 5 Latvijas augstskolās:

  1. Latvijas Universitātē;
  2. Rīgas Tehniskajā universitātē;
  3. Daugavpils Universitātē;
  4. Liepājas Universitātē;
  5. Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās (angļu valodas CE 12. klasei nākamajā mācību gadā plānots no 2017. gada 14. līdz 16. martam)* pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

*Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises laiku 2016./17. mācību gadā: http://likumi.lv/ta/id/281959-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2016-2017-macibu-gada

Papildu informācija

Lai labāk sagatavotos angļu valodas centralizētā eksāmena kārtošanai, ir iespēja apmeklēt augstskolu u.c. izglītības iestāžu organizētos sagatavošanas kursus: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=&level_2=302&subject_1=22&page=1

No 15.08. pieteikšanos sagatavošanas kursiem (t.sk.angļu valodā nepilna laika mācībās) ir izsludinājusi RSU: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/sagatavosanas-kursi/sagatavosanas-kursi-valsts-centralizetajiem-eksameniem.

Digitālais zināšanu “trenažieris” skolēniem eksāmenu priekšmetos, t.sk. angļu valodā (“digitālais privātskolotājs”), kā arī iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumi: http://www.uzdevumi.lv/prof

Iepriekšējā mācību gada eksāmenu uzdevumi: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2016/

Labdien! Informācijā par Jauniešu garantiju minēts, ka tā paredzēta personām vecumā līdz 29 gadiem. Tā kā man ir tieši 29 gadi, tad aktuāls ir jautājums - vai minētās vecuma robežas attiecas uz to brīdi, kad tiek uzsākta dalība šajā programmā, vai uz visu mācību laiku (citiem vārdiem sakot - vai varu pieteikties, ja man tagad ir 29 gadi, bet mācību laikā man paliktu 30)? Jau iepriekš paldies par atbildi.

Publicēts: 15-04-2016

Labdien!

ESF Jauniešu garantija attiecas uz jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot). Svarīgi, lai, uzsākot mācības, persona ir vecumā no 17 - 29 gadiem. Šajā gadījumā nav būtiski, cik gadu Jums būs, kad pabeigsiet programmas apguvi.

Jautājumu gadījumā, sazinieties ar Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālr. 67854770.

Es nevaru atrast HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledžas esošo akreditāciju . Vai tāda ir?

Publicēts: 09-06-2016

Labdien!

Informācija par augstākās izglītības iestāžu licencēšanu un akreditāciju ir apskatāma Studiju virzienu reģistrā:  http://svr.aic.lv/Form.aspx?id=contacts.
"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža ir iekļauta reģistra sarakstā "REĢISTRĒTĀS NEAKREDITĒTĀS AUGSTSKOLAS UN KOLEDŽAS". Atbilstoši reģistra informācijai minētajai koledžai ir 01.04.2015. licencēta 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma) "Viesnīcu vadība", iegūstamā kvalifikācija "Viesnīcu pakalpojumu organizators". Šīs programmas studiju virziens "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" uz šo brīdi nav akreditēts http://svr.aic.lv/Forms/Programme.aspx?proid=f5edb051-f053-4fbe-aaa4-1a2a4f3044e5.
Jautājumā gadījumā par augstākās izglītības akreditāciju Jūs varat sazināties ar Akadēmiskās informācijas centru aic@aic.lv, t.67225155. 
Papildinformācija par augstākās izglītības akreditāciju arī NIID.LV rakstā http://www.niid.lv/virzienu_akred.

 

Uzdot jaunu jautājumu.