E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 247 ieraksti.

Labdien! Man ir 15 gadi, šogad beigšu 9. klasi, un meklēju labu vidusskolu/augstskolu, kur studēt aktiermākslu. Nevaru atļauties studēt aktiermākslu Latvijā, taču nezinu par citām augstskolām ārvalstīs. Ko man darīt un, kur man meklēt palīdzību?

Publicēts: 25-11-2018
Labdien!
 
Studiju iespējas ārvalstīs
 
Nav apkopotā veidā pieejama informācija par iespējām bez maksas apgūt aktiermākslu vidējās izglītības līmenī ārvalstīs.
 
Lai studētu aktiermākslu kādā valstī, ir labā līmenī jāprot šīs valsts valoda. Tālāk seko saraksts ar valstīm, kurās studijas ir bez studiju maksas (norādes par valodu un ar studijām saistītajām pakalpojumu maksām iekavās). Ar augstskolu sarakstu var iepazīties aktīvajā saitē pie attiecīgās valsts.
 
Austrija (studijas vācu valodā; maksa par studentu arodbiedrību 19.20 EUR semestrī) http://www.studienwahl.at/studies/art-studies/music-and-performing-arts/performing-arts/
 
 
Norvēģija (brīvi jārunā norvēģu vai citā skandināvu valodā; valsts augstskolās studijas ir bez maksas;  studentu pakalpojumu grozs 32-64 EUR semestrī) https://utdanning.no/sok#fq={!tag=ss_menu_1}ss_menu_1%3Ae_organisasjonsmeny&q=scenekunst Atsevišķa programma angļu valodā: https://www.studyinnorway.no/Masters-and-Bachelor-course-search/Programme/acting
 
Skotija (studijas angļu valodā; studiju maksu sedz Skotijas valdība) http://www.studyinscotland.org/course-search/?k=acting&q=Undergraduate&m=&u=
 
Somija (aktieriem studijas somu vai zviedru valodā) https://www.tinfo.fi/en/Theatre_Education
 
 
 
Zināšanai informējam, ka, studējot ārvalstīs, jārēķinās ar uzturēšanās izdevumiem, kas var būt lielāki, nekā Latvijā. Lai saņemtu finansiālu atbalstu, iespējams izmantot studējošā kredītu. Par kredītu nosacījumiem var uzzināt Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā: http://www.sza.gov.lv/index.php/2015-05-20-11-49-13/kredits-studijam-arvalstis
 
Studiju un mācību iespējas Latvijā
 
Arī Latvijā ir iespējams studēt aktiermeistarību bez maksas – par valsts budžeta līdzekļiem. Piemēram, valsts finansētas budžeta vietas ir pieejamas Latvijas Kultūras akadēmijas programmā “Dramatiskā teātra aktiera māksla” (uzņemšana notiek reizi 2 gados): https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/bak1/dramatiska-teatra-aktiera-maksla.
 
Pēc 9. klases šobrīd Latvijā aktiera kvalifikāciju iegūt nevar, taču ir iespēja apgūt profesijas pamatus, mācoties, piemēram
 
-          Profesionālās ievirzes izglītības programmā paralēli vidusskolai – šādu iespēju piedāvā, piemēram, Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis”: http://niid.lv/niid_search/program/11316. Skolā tiek īstenota arī interešu programma jauniešiem, kuri vēlas apgūt aktiermeistarību.
-          Profesionāli orientētā vidusskolas programmā, kurā paralēli vidusskolas priekšmetiem padziļināti apgūst teātra mākslu. Šādu programmu īsteno, piemēram, Rīgas 64. vidusskola: http://r64vsk.lv/uznemsana/10-12klase vai Valmieras Viestura vidusskola: http://niid.lv/niid_search/program/13655.
-          Apmeklējot interešu izglītības programmas (pulciņus), kurās apgūst aktiermākslu, vai aktiermākslas pašdarbības kolektīvus (tiek īstenoti par nelielu samaksu vai bez maksas). Par iespējām jāinteresējas konkrētajā pašvaldībā. Piemēram, Rīgas pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu un aktiermākslas kolektīvu sarakstu var atrast šajā katalogā: http://izglitiba.riga.lv/media/recentevents/5NfUJfx0G2iSB05rwk0WFdbhvw9RAC8T.pdf.
-          Apmeklējot aktiermeistarības maksas kursus jauniešiem. Piemēram, Gaļinas Poļiščukas aktiermeistarības studijā jauniešus uzņems, sākot ar 2019. gada janvāri. Maksa mēnesī – 20 EUR: http://riga.lideris.lv/teatra.php.

Labdien! Kur 9. klases jaunietis varētu papildus mācīties, lai sekmīgāk nokārtotu matemātikas eksāmenu?

Publicēts: 23-11-2018

Labdien!

Lai skolēni varētu labāk sagatavotos 9.klases valsts eksāmenu kārtošanai, tiek piedāvātas dažādas iespējas.

 1. Sagatavošanas kursi. NIID.LV katru gadu apkopo informāciju par sagatavošanas kursiem valsts un centralizētajiem eksāmeniem, t.sk. 9. klases eksāmeniem: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi. Piemēram, tieši šobrīd Rīgas Valsts 3. ģimnāzija aicina pieteikties 9.klašu audzēkņus sagatavošanas kursiem matemātikā. Ja Jūsu ir ieinteresējusi šī iespēja, varat interesēties pa programmas aprakstā norādīto tālruni vai e-pastu.
 2. Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu kārtošanai var palīdzēt:
 3. Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv”, t.sk. matemātikā 9. klasei (“digitālais privātskolotājs”-  maksa 5 EUR mēnesī): http://www.uzdevumi.lv/prof.
 4. Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda" (~ 7 – 15 EUR par nodarbību): http://manaprivatstunda.lv
 5. Varat meklēt privātskolotāju pakalpojumus arī sludinājumu portālos (vai pašiem ievietot sludinājumu, ka meklējat attiecīgu pakalpojumu), piemēram: https://www.ss.com/lv/work/courses-education/coaching/primary-school-subjects
 6. Ir pieejams sertificēto privātskolotāju oficiālais reģistrs Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā (skat. zemāk Exceli „Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu datubāze”): https://ikvd.gov.lv/registracija/registri.
 7. Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos, t.sk. matemātikas uzdevumi 9. klasei:
   http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml

Lai veicas eksāmenos!​

Labdien! Kāda kvalifikācija ir nepieciešama, lai varētu vadīt pārgājienus un nometnes pamatskolas jauniešiem? Vai ir pieejami kursi, kas ļautu iegūt šādas tiesības?

Publicēts: 09-11-2018

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Neformālās izglītības departamenta vecāko eksperti Intu Kraskeviču, kura informēja, ka valstī nav noteiktas īpašas prasības nometņu vadītāju izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, taču ir noteikti ierobežojumi:

 • Personai, kas vada un organizē bērnu/ jauniešu nometni, jābūt pilngadīgai;
 • Nedrīkst būt sodāmības.

Latvijā nometņu organizēšanu un darbību regulē 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība". Atbilstoši tiem nometni var organizēt:

 • valsts un pašvaldību institūcija,
 • fiziska persona, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs,
 • juridiska persona.

Noteikumi reglamentē gan nometnes organizētāja, gan vadītāja tiešos pienākumus un kompetenci.  Atbilstoši 11.punktam par nometnes vadītāju var būt tikai tāda persona, kura ieguvusi atbilstošu apliecību. To iegūst, izejot Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nometņu vadītāju kursu programmu, ko organizē VISC. Kursi ilgst 72 stundas (parasti tās ir 6 pilnas darba dienas), tajos dalībnieki apgūst  nometnes plānošanas un organizēšanas jautājumus, saskaņošanas kārtību ar saistītām iestādēm - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), Veselības inspekciju (VI), pašvaldību, iegūst praktisko pieredzi nometnes personāla piesaistē un pirmās palīdzības sniegšanā u.c. jautājumus. Šobrīd ir izsludināta pieteikšanās grupām, kas mācības uzsāks janvārī, februārī, martā, aprīlī un maijā. Kursu maksa ir 80 EUR.

Gatavojot nometnes programmu, tajā ir jāietver nometnes darbības mērķi, uzdevumi, mērķgrupa un citi jautājumi, kurus organizētājs uzskata par būtiskiem. VISC izstrādātajā "Bērnu nometņu vadītāja rokasgrāmatā" ir minēti 11 dažādi nometņu tipi, kas atšķiras pēc tajās īstenotās programmas un satura. Atpūtas un piedzīvojuma nometnes parasti saviem dalībniekiem piedāvā piedalīties aizraujošos piedzīvojumos, un to ilgums parasti ir 2-5 nedēļas. Nometnēm, kuru aktivitātes paredzētas ārpus telpām (t.sk. pārgājieni, ekskursijas u.c.) nav nepieciešams VUGD un VI atzinums, darbība jāsaskaņo tikai ar PVD un pašvaldību, kuras teritorijā plānots nometni organizēt.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām sazināties ar I. Kraskeviču, tālrunis 60001629, e-pasts nometnes@visc.gov.lv.

Noderīga informācija:

VISC izstrādātie metodiskie materiāli nometņu vadītājiem: http://nometnes.gov.lv/lapa/metodiskie-materiali-parents

LV portāla 28.04.2014. raksts “Vēlos organizēt un vadīt bērnu nometni!

Labdien! 2009. gadā saņēmu vispārējās izglītības sertifikātu, bet vienā priekšmetā man ir nesekmīgs vērtējums (matemātikā). Vai ir iespējams labot šo atzīmi? Paldies!

Publicēts: 09-11-2018

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību, bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru:

 • Daugavpils Universitātē;
 •  Latvijas Universitātē;
 •  Liepājas Universitātē;
 •  Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās, kā arī NIID.lv rakstā: http://www.niid.lv/eksameni.

Papildu informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (raksts tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Zināšanai informējam, ka personas ar iegūtu vidējo izglītību atkārtoti iestāties un mācīties vidusskolā nevar (ja, piemēram, vēlas uzlabot vērtējumu kādā no vidusskolas priekšmetiem).

Kā sagatavoties CE kārtošanai

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja mācīties pie privātskolotāja vai speciālos CE sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Vēršam uzmanību, ka ir iespēja apgūt atsevišķus sagatavošanās CE kursus arī tālmācībā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Lai Jums veicas!

Labdien! Vai ir iespēja pēc profesionālās izglītības programmas 3. kursa iet mācīties citur? Vai šajā gadījumā būtu no jauna jāmācās vidusskolas priekšmetus?

Publicēts: 06-11-2018

Labdien!

Pēc sekmīgi pabeigta 3 kursa profesionālajā izglītības iestādē iegūtās izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība. Lai iegūtu dokumentu par pabeigtu vidējo izglītību, ir iespējami divi risinājumi:

1) Mācīties profesionālās vidējās izglītības programmā - tajā pašā vai citā profesionālās izglītības iestādē, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (ja nav kārtoti vidusskolas centralizētie eksāmeni, tad jānokārto arī tie) un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs vakara, neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas (virziena - piemēram, vispārizglītojošā, humanitārā, profesionāli orientētā u.c.) norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Tā kā Jūs līdz šim laikam esat mācījies (-usies) nevis parastajā vidusskolā, bet profesionālajā skolā, tad ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas (t.sk. vakarskolas) programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē / semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Jebkurā no variantiem iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai precizētu savas iespējas.

Labdien! Mācos tālmācības vidusskolas programmā 12. klasē. Šogad jākārto centralizētie eksāmeni. Vēlos pajautāt, ar cik procentiem eksāmens (angļu valoda, latviešu valoda, informātika, matemātika) skaitās nokārtots?

Publicēts: 27-10-2018

Labdien!

Atbilstoši 06.04.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 125.punktam vidusskolas centralizētajā eksāmenā (CE) vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu uzdevumu vai CE kopvērtējums ir mazāks nekā 5%. Tātad vērtējums CE (jebkurā) nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita.

Papildu informācija

Eksāmena darba kopvērtējums procentos nav eksāmena daļu vērtējuma procentos kopsumma, kā arī nav vidējais aritmētiskais vērtējums no skolēna eksāmena darba daļu vērtējumiem. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu. Informāciju (ar piemēriem) par to, kā veidojas CE kopvērtējums procentos, varat skatīt kompetentās iestādes - Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20150831_ce_vert_izteiksana.pdf.

Ja rodas papildu jautājumi par CE vērtēšanu, iesakām sazināties ar VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļu, tālrunis: 67216500.

Sakiet lūdzu, kur var iepazīties ar informāciju par to, kādiem izglītības un kvalifikācijas līmeņiem Latvijā atbilst Anglijā iegūtā izglītība (9 līmeņi), konkrēti interesē Anglijā iegūta "Level 3" līmeņa atbilstība Latvijas izglītības sistēmai.

Publicēts: 25-10-2018

Labdien!

Dažādu valstu kvalifikāciju sistēmu salīdzinājumu iespējams veikt EKI/Ploteus Izglītības iespēju un kvalifikāciju portālā “Learning Opportunities and Qualifications in Europe”. Saitē redzams Latvijas un Anglijas/Ziemeļīrijas kvalifikāciju salīdzinājums: https://ec.europa.eu/ploteus/en/compare?field_location_selection_tid%5B%5D=454&field_location_selection_tid%5B%5D=471.

Ārvalstīs iepriekš iegūto izglītību Latvijas izglītības sistēmai pielīdzina Akadēmiskās informācijas centrs (AIC), vairāk informācijas par izglītības dokumentu atzīšanu varat skatīt AIC mājaslapā: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija. Viena mēneša laikā AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu. Lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē, pamatojoties uz AIC izsniegto izziņu, pieņem Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Ja rodas jautājumi, iesakām sazināties ar AIC speciālistiem (t. 67225155,  aic@aic.lv).

Papildu informācija

Labdien! Es vēlētos uzzināt, vai ir iespējams saņemt vēstures 12. klases eksāmena dublikātu, jo oriģinālu esmu pazaudējusi?

Publicēts: 19-10-2018

Labdien!

Gadījumos, kad persona ir nozaudējusi centralizētā eksāmena sertifikātu, tas ir nozagts vai neatgriezeniski bojāts, ir iespējams saņemt tā dublikātu. Lai to izdarītu, ir jāgriežas Valsts izglītības satura centrā (VISC) un jāaizpilda iesniegums. Aizpildīto iesniegumu VISC var iesniegt personīgi, pa pastu, pa e-pastu vai faksu. Šis ir maksas pakalpojums. Ja sertifikātu persona saņems personīgi VISC, maksa ir EUR 3,56 par katru sertifikāta dublikātu, ja pa pastu – EUR 4,98. Iesniegumu veidlapas un detalizētu informāciju atradīsiet VISC mājaslapā: https://visc.gov.lv/visc/makspak/ceksdbl.shtml.

Labdien! Kur būtu iespējams mācīties jaunietim ar nepabeigtu pamatizglītību? Jaunietis ir uzsācis mācības atkārtoti 9. klasē, taču diemžēl šobrīd šķiet, ka rezultāta nebūs. Vai ir kāda profesionālā skola, kas uzņem šādus jauniešus?

Publicēts: 26-09-2018

Labdien!

Nosūtām Jums sarakstu ar pedagoģiskās korekcijas programmām, kurās 2018./19. gadā uzņēma jauniešus ar nepabeigtu pamatizglītību (pēc 7. vai 8. klases): http://bit.ly/2kwmM4K. Šajās programmās kopā ar profesiju iegūst pamatizglītības dokumentu (apliecību par profesionālo pamatizglītību). Taču jāņem vērā, ka šajās programmās ir jāmācās 2-3 gadi. Programmu ietvaros kopā ar pamatizglītību tiek iegūtas vienkāršas 1. kvalifikācijas līmeņa profesijas, piemēram, būvstrādnieka, galdnieka palīga, pavāra palīga, montāžas darbu atslēdznieka u.c.

NIID.lv apkopotajam sarakstam ir informatīvs raksturs, un tas ir sastādīts, pamatojoties uz profesionālo izglītības iestāžu plāniem 2018./19. gada uzņemšanai. Lai precizētu informāciju par uzņemšanu, iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi.

Labdien! Mani interesē, vai šogad pieaugušiem cilvēkiem Cēsīs ir iespēja apgūt mākslas programmu, piemēram,  "Akadēmiskais zīmējums" vai citu. Esmu zīmēšanas iesācēja. Paldies!

Publicēts: 26-09-2018

Labdien!

Cēsu Mākslas skolā nu jau trešo gadu arī pieaugušiem cilvēkiem, t.sk. iesācējiem, ir iespēja apgūt akadēmiskā zīmējuma pamatus. Plānots, ka tuvākie kursi sāksies 3. oktobrī, nodarbības notiks vienu reizi nedēļā vakaros. Ja Jūs ir ieinteresējusi šī iespēja, Jūs varat sazināties ar pasniedzēju Kristīni Rozenbergu, tālrunis 29188791.

Uzdot jaunu jautājumu.