Arhīvs - Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības iestādēs 2020./21. gadā

Aktualizēts 2020. gada 11. septembrī
Publicēts 2020. gada 25. maijā

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.245* "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020. gadā" Latvijas augstākās izglītības iestādes reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas sāk reģistrēt un uzņemt no 2020. gada 1.jūlija. 

Savukārt reflektantus, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt no 2020. gada 29. aprīļa. 

Pieteikties studijām reflektanti var elektroniski vai klātienē.

Elektroniskās pieteikšanās iespēju nodrošina gan Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls Latvija.lv (pamatstudiju programmās), gan arī vairāku augstskolu un koledžu mājaslapās izveidotās elektroniskās pieteikšanās sistēmas.

No 2020. gada 13. jūlija līdz 2. augustam studētgribētāji valsts un pašvaldību portāla Latvija.lv e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās" var pieteikties pamatstudijām 12 Latvijas augstākās izglītības iestādēs (un to filiālēs):

 • Banku augstskolā;
 • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA";
 • Daugavpils Universitātē;
 • Ekonomikas un kultūras augstskolā;
 • Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātē;
 • Latvijas Universitātē (Rīgā, Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā, Tukumā, Ventspilī);
 • Liepājas Universitātē;
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (Rēzeknē, Līvānos);
 • Rīgas Tehniskajā universitātē (Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī);
 • Ventspils Augstskolā;
 • Vidzemes Augstskolā.

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm. Elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikšanās klātienē notiek no 27. jūlija līdz 3. augustam, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Maksa par pieteikumu studijām ir 35 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi. 

 

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem:

 

 1. Derīga pase vai personas apliecība;
 2. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
 3. Pielikums – sekmju izraksts;
 4. CE sertifikāti;
 5. Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu vai ir mainīts personas kods.
 6. Ja ir, tad dokumenti, kas apliecina dalību olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos u.c.

Portālā Latvija.lv reflektanti var sekot līdzi arī pieteikšanās gaitai un uzzināt konkursa rezultātus.

2019./20.mācību gadā sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu tika izsniegti, sākot ar 24.jūliju.
 

PIETEIKŠANĀS UN DOKUMENTU IESNIEGŠANAS TERMIŅI AUGSTSKOLĀS UN KOLEDŽĀS

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

NB! Saistībā ar COVID-19 izplatību un ārkārtējo situāciju valstī iespējamas izmaiņas 2020. gada vasaras uzņemšanas termiņos un norisē, kā arī mācību gada uzsākšanas datumos. Lūdzam sekot līdzi jaunākajai informācijai augstskolu un koledžu mājaslapās!

 

Uzņemšana augstākās izglītības programmās 2020./2021. gadā ir noslēgusies!


AUGSTSKOLAS

Banku augstskola

Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām www.latvija.lv: 13.07.-2.08. Skat.info

Pieteikšanās klātienē: 27.07.-03.08.

Pieteikšanās pamatstudiju, maģistra un doktora programmām Banku augstskolas uzņemšanas portālā – 18.05. - 01.08.

 

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 04.08. - 10.09. Skat.info

Biznesa augstskola Turība

Graudu iela 68, Rīga

Leona Paegles iela 1, Cēsis

Rīgas iela 50, Liepāja

Brīvības iela 29, Talsi

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana

visās studiju programmās: 1.04. – 30.09., pirmajā gadā pēc vidējās izglītības ieguves - 27.07. - 30.09.  Konkursā uz budžeta vietām piedalās reflektanti, kas noslēguši līgumu līdz 22. augustam. Skat.info

E-studijās uzņemšana norit visu gadu.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

Meža iela 3, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām www.latvija.lv: 13.07.-2.08.

Pieteikšanās klātienē: 27.07.-03.08.

Pieteikšanās pamatstudijās, augstākā līmeņa studijās, doktorantūrā un tālmācībā: 29.04. – 31.08. tiešsaistes platformā Dreamapply.

Daugavpils Universitāte

Vienības iela 13, Daugavpils

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām www.latvija.lv: 13.07.-2.08.

Pieteikšanās klātienē: 27.07.-03.08.

Pieteikšanās pamatstudijām - tiem, kas nepieteicās Vienotās pietekšanās 1. un 2. kārtā: 18.08. - 24.08.

 

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 01.09. - 15.09.

 

Pieteikšanās augstākā līmeņa un doktorantūras studijām: 06.07. - 24.07.

 

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 18.08.. - 04.09.

Skat.info

Ekonomikas un kultūras augstskola

Lomonosova iela 1 k-5, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām www.latvija.lv: 13.07.-2.08.

Pieteikšanās klātienē: 27.07.-03.08.

Pieteikšanās klātienē pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām:

Pilna laika studijās - līdz 31.08.
Sestdienu grupās - līdz 6.09.
E-studijās - līdz 26.09.
Skat.info

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Lomonosova iela 1 k-7, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām www.latvija.lv: 13.07.-2.08.

Pieteikšanās klātienē: 27.07.-03.08.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana augstskolā elektroniski un klātienē: 29.04. -  31.08.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Krišjāņa Barona iela 1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 24.08. - 27.08.

Iestājpārbaudījumi profesionālajās bakalaura studiju programmās: 7.09. - 10.09.

Iestājpārbaudījumi profesionālajā maģistra studiju programmā:

Iestājpārbaudījumi: 2.09. - 4.09.

Iestājpārbaudījumi akadēmiskajā maģistra studiju programmā un doktora programmā: 31.08. Skat.info

Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts

Katoļu iela 16, Rīga

Uzņemšana: augustā.

Dokumentu iesniegšana: no 1.07. Skat.info

Latvijas Jūras akadēmija

Flotes iela 12-k.1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 1.07.-13.08.

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Vienības prospekts 23, Jūrmala (Bulduri)

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 1.07.-31.08. Skat.info

Latvijas Kultūras akadēmija

Ludzas iela 24, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 24.07. - 01.08. Skat.info

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā iela 2, Jelgava

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām www.latvija.lv: 13.07.-2.08.

Pieteikšanās klātienē: 27.07.-03.08. Skat.info

Pieteikšanās maģistra studijām (elektroniski un klātienē): 27.07.-03.08 Skat.info

 

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 17.08. - 28.08.!

 

Pieteikšanās doktora studijām: 17.08. - 28.08.

Skat.info

Latvijas Mākslas akadēmija

Kalpaka bulvāris 13, Rīga

Baznīcas iela 34A, Rēzekne

Dokumentu iesniegšana: pamatstudijās 27.07.–31.07., iestājpārbaudījumi 04.08.–07.08.
Maģistra studijās: 13.07. - 16.07.

Doktora studijās: 13.07. - 16.07.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

Ezermalas iela 6/8, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā: 15.07.–16.08. Profesionālā maģistra programmā: līdz 1.10. Skat.info

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Brīvības gatve 333, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana:

NB! Precizēti uzņemšanas datumi LSPA!

1. līmeņa programmā: 27.07. - 31.07.

Bakalaura studiju programmās klātienē - 27.07. - 04.08.

Iestājeksāmens studiju programmas “Sporta zinātne” reflektantiem: 05.08.

Bakalaura studijās neklātienē: 03.08.-05.08.

Augstākā līmeņa un doktora studijās: 4. un 5.08. Skat.info

Latvijas Universitāte

Raiņa bulvāris 19, Rīga

Pils iela 21, Alūksne

Rīgas iela 8, Bauska

Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis

Rīgas iela 210A, Jēkabpils

Kalna iela 19, Kuldīga

Saieta laukums 1 – 406, Madona

Pils iela 14, Tukums

Saules iela 10, Ventspils

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām www.latvija.lv: 13.07.-2.08.

Pieteikšanās klātienē (Rīgā un filiālēs): 27.07.-03.08.

Iestājpārbaudījums: 4.,5. un 6.08.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana augstākā līmeņa studijām: 30.06..-10.07.

Iestājpārbaudījumi: 13.07.-16.07.

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 22.07. - 01.09.!

 

Pieteikšanās doktorantūras studijām: 17.08. – 4.09.

Skat.info

Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām www.latvija.lv: 13.07.-2.08.

Pieteikšanās klātienē: 27.07.-03.08.

Pieteikšanās augstākā līmeņa studijām: 7.07.-17.07. Skat.info

Pieteikšanās doktorantūras studijām: informācija tiks precizēta.

 

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 17.08. - 25.08.! Skat.info

NODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS

Katoļu iela 16, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 25.08. - 29.08. Skat.info

Nodibinājums "Lutera Akadēmija"

Alksnāja iela 3, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 13.07. - 30.07. Skat.info

 

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 17.08. - 24.08.!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Rīgas iela 113/117, Līvāni

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām www.latvija.lv: 13.07.-2.08.

Pieteikšanās klātienē: 27.07.-03.08.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana augstākā līmeņa un doktorantūras studijām: 06.07.-10.08. Skat.info

 

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 13.08. - 28.09.!

Rīgas Aeronavigācijas institūts

Mežkalna iela 9, Rīga

Kandavas iela 17, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 07.07. – 15.09. (pilna laika studijām); 01.07. – 30.09. (nepilna laika studijām) Skat.info

Rīgas Ekonomikas augstskola - STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA

Strēlnieku iela 4A, Rīga

Pieteikšanās: līdz 08.04. (bakalaura studijām) Skat.info; līdz 1.06. (maģistrantūras studijām) Skat.info

Rīgas Stradiņa universitāte

Dzirciema iela 16, Rīga

Riņķu iela 24/26, Liepāja

Elektroniskā pieteikšanās, pieteikšanās klātienē un dokumentu iesniegšana:

Pamatstudijās, maģistrantūrā, doktorantūrā un vēlākajos studiju posmos - līdz 14.08. Skat.info

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1, Rīga

Piebalgas iela 3, Cēsis

Smilšu iela 90

Vānes iela 4, Liepāja

Kuldīgas iela 55, Ventspils

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām www.latvija.lv: 13.07.-2.08.

Pieteikšanās klātienē: 27.07.-03.08.

Pieteikšanās augstākā līmeņa studijām un doktorantūras studijām – līdz 07.08. Skat.info

Jaunums! Reflektantiem, kuriem ir iegūts drošs elektroniskais paraksts, RTU visu uzņemšanas procesu, sākot no dokumentu iesniegšanas un beidzot ar studiju līgumu parakstīšanu, nodrošinās elektroniski.

 

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: līdz 11.09.! Skat.info

Studiju gads sākas 14.09.

RTU Rīgas Biznesa skola
(Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība)

Skolas iela 11, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana pilna laika bakalaura līmeņa studijām: līdz 10.05.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana maģistra līmeņa studijām: līdz 15.08.  Skat. info

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

Lomonosova iela 4, Rīga

Dzelzceļu iela 3, Daugavpils

Liedaga iela 3, Liepāja

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: - pilna laika studijām – 1.07.-31.08.
- nepilna laika studijām (neklātienes, tālmācības nodaļas), studiju programmās maģistrantūrā un doktorantūrā – 1.07..-21.09.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

Strēlnieku iela 4 k-2, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: līdz 31.07. Skat.info

Transporta un sakaru institūts

Lomonosova iela 1, Rīga

Varšavas iela 43B, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 1.07. - 31.08. Skat.info

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: līdz 30.09.! Skat.info

Ventspils Augstskola

Inženieru iela 101A, Ventspils

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām www.latvija.lv: 13.07.-2.08.

Pieteikšanās klātienē: 27.07.-03.08.

Pieteikšanās maģistra un doktora studijām: 07.07.-14.07.

 

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 17.08. - 27.08.! Skat.info

Vidzemes Augstskola

Cēsu iela 4, Valmiera

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām www.latvija.lv: 13.07.-2.08.

Pieteikšanās klātienē: 27.07.-03.08.

 

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 17.08. - 24.08.! Skat.info

 

Pieteikšanās maģistra studijām: 29.06.-20.08. Skat.info

Pieteikšanās doktorantūras studijām: 29.06.-30.08. Skat.info 

 


KOLEDŽAS

Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"

Varšavas iela 26A, Daugavpils

Pieteikšanās studijām koledžā un mācībām arodizglītības programmā: 29.06.-14.08.

"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža

Smilšu iela 3, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 2.03. - 24.08.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Pasta iela 1, Jēkabpils

Dzirnavu iela 1, Barkava

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: studiju programmās: 1.07. – 20.08.; profesionālās vidējās izglītības programmās: līdz 14.08.

Juridiskā koledža

Kronvalda bulvāris 1A, Rīga

Līkā iela 21, Gulbene

Dunikas iela 9/11, Liepāja

Leona Paegles iela 40, Valmiera

Kuldīgas iela 1, Ventspils

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: dienas nodaļā Rīgā 1.07.-28.08; vakara un neklātienes nodaļās Rīgā 2.07.-27.09.; neklātienes nodaļā filiālēs no 14.08.-25.09. Skat.info

LKA  Latvijas Kultūras koledža"

Bruņinieku iela 57, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana:

Pilna laika studijām:

Pieteikšanās elektroniski 20.07. - 31.07.

Pieteikšanās klātienē 20.07. - 10.08. (uzņemšanas komisijas darba laikā).

Iestājpārbaudījumu organizēšana 12.08.-14.08.

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 11.08. - 27.08.!

 

Nepilna laika studijām:

Pieteikšanās elektroniski 20.07. - 20.08.

Dokumentu oriģinālu uzrādīšana 24.08. - 27.08.(uzņemšanas komisijas darba laikā)

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

Vidus prospekts 38, Jūrmala

Raiņa iela 5A, Rēzekne

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 6.07.-6.08. Skat.info

 

!!! Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: līdz 21.08.!

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Hipokrāta iela 1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pieteikšanās elektroniski 25.06.-7.08.; pieteikšanās klātienē 29.06.-14.08.Skat.info

Liepājas Jūrniecības koledža

Uliha iela 5, Liepāja

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: studiju progammās 08.07.-31.07. (pilna laika); 08.07. – 20.09. (nepilna laika); vidējās profesionālās izglītības programmās 08.07.-31.07.

 

!!! Papilduzņemšana brīvajās vietās - 3.08. - 28.08.!

Malnavas koledža

Koledža, Malnava, Malnavas pag.

“Višķu tehnikums”, Višķu pag.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 01. 07. - 19.08. (pilna laika studijām); 2.07. – 25.09. (nepilna laika studijām); profesionālās vidējās izglītības programmās: 15.06. -14.08.

Novikontas Jūras koledža

Duntes iela 17A, Rīga

Personas var pieteikties nepilna laika studijām visu gadu. Studijas tiek organizētas pēc individuāla plāna.

RTU Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

 T.Zeiferta iela 2, Olaine

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 25.06.- 31.08. Profesionālās vidējās izglītības programmās: 17.06. -31.07.

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Braslas iela 16, Rīga

Strādnieku iela 16, Daugavpils

Valteru iela 6, Kandava

Ventspils iela 51, Liepāja

Egļu gatve 9, Priekuļi

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna un nepilna laika studijās 1. 07.- 21.08. Skat.info Profesionālās vidējās izglītības programmās 15.06. – 3.07. (1. kārta); 6.07. – 21.08. (2. kārta) Skat.info

Rīgas 1. medicīnas koledža

Tomsona iela 37, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana augstākās un profesionālās izglītības programmās: 06.07. – 12.08. Skat.info

Rīgas Celtniecības koledža

Gaiziņa iela 3, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: studiju programmās 1.07. – 12.07.; profesionālās izglītības programmās 1.07. – 24.08.

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Jāņa Asara iela 5, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: elektroniskā pieteikšanās mājaslapā: 1.07. - 7.08.  Klātienes uzņemšana - 24.07. - 7.08.  Skat.info

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"

Skolas iela 22, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna un nepilna laika studijām 1.07. – 15.09.; e-studijām klātienē 1.07. – 30.09. Skat.info

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža"

Alberta iela 13, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 1.07.-30.09. Skat.info

Grāmatvedības un finanšu koledža, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Lomonosova iela 4-222, Rīga

Dzelzceļu iela 3, Daugavpils

Zvaigžņu iela 4, Valmiera

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 1.07.- 28.08. Skat.info

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža"

Graudu iela 68, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 29.04. – 16.08. Skat.info

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Slokas iela 61, Jūrmala

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 1.07. – 20.08.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna laika studijām 06.07. – 17.07.; nepilna laika studijām 10.08. – 28.08. Skat.info

Vadības koledža

Lomonosova iela 1 k-4, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: no 29.04., aizpildot kontaktformu tiešsaistē Skat.info

Valsts policijas koledža

Ezermalas iela 8A, Rīga

Vaļņu iela 27, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna laika studijām 08.07. – 10.07.; nepilna laika studijām: 16.07. – 16.08. Arodizglītības programmā 29.06. – 10.07.; iestājpārbaudījumi 13. - 17.07. Skat.info

Valsts robežsardzes koledža

Zavoloko iela 8, Rēzekne

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna laika studijām 15.06. – 17.07.; nepilna laika studijām – 2021. gada ziemā. Skat.info  Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana profesionālās tālākizglītības programmā 1.06. – 24.07. (ja vidējā izglītība iegūta līdz 2019. g.); 6.07. – 14.08. (ja vidējā izglītība iegūta 2020. g.) Skat.info

*Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020. gadā: https://likumi.lv/ta/id/314387-noteikumi-par-sakuma-terminu-reflektantu-registracijai-un-uznemsanai-augstskolas-un-koledzas-2020nbspgada.

**Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmā: http://likumi.lv/doc.php?id=146637

 

Ieteikt rakstu