Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām

Aktualizēts 2018. gada 18. oktobrī
Publicēts 2012. gada 17. maijā

No 2011. gada Latvijā ir spēkā sistēma, kas Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm ļauj veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu. Tas nozīmē, ka ikviens, kas apguvis kādu profesiju darba gaitā ārpus izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kuriem ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās.

Lai pieteiktos kvalifikācijas noteikšanai, izvēlētajā izglītības iestādē vai kompetences centrā jāvēršas ar iesniegumu. Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Ja neviena no zemāk minētajām iestādēm neveic profesionālo novērtēšanu izvēlētajā profesijā, pretendentam jāvēršas IKVD un jālūdz organizēt kvalifikācijas novērtēšanu profesijā kādā no profesionālās izglītības iestādēm.

Pretendentam profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija nodrošina bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu, lai katrs individuāli varētu izvērtēt, vai un cik gatavs ir kvalifikācijas eksāmena praktiskajai un teorētiskajai eksaminācijai. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu pretendenti var kārtot vienā laikā ar izglītības iestādes atbilstošās programmas audzēkņiem vai individuāli divu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par "5 – viduvēji", profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija izsniedz valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtībai.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, ko nosaka ar Ministra Kabineta noteikumi „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. Maksas lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības. Maksa par eksāmenu kārtošanu noteikumos noteikta 35 profesionālo tematisko grupu ietvaros.

 

Ērtākai informācijas pārlūkošanai piedāvājam aplūkot iespējas divējādi:

Informācija:

MK noteikumi "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci".

Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana Pieaugušo izglītības projekta ietvaros (par ES fondu vai valsts budžeta līdzekļiem).

 

Profesionālās kompetences novērtēšana:
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UN PROFESIJAS* 


SKOLA PROFESIJAS

Aizkraukles Profesionālā vidusskola (8)

Automehāniķis

Būvizstrādājumu galdnieks

Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Galdnieks

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

Pavārs

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs" (3)

Autoatslēdznieks

Datorsistēmu tehniķis

Elektromontieris

Daugavpils Būvniecības tehnikums (12)

 Apdares darbu tehniķis

 Arhitektūras tehniķis

 Autoelektriķis

 Automehāniķis

 Betonēšanas tehniķis

 Bruģētājs

 Gāzmetinātājs (OAW)

 Inženierkomunikāciju montētājs

 Krāšņu podnieks

 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

 Mūrnieks

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola" (6)

Apģērbu dizaina speciālists

Foto dizaina speciālists

Interjera dizaina speciālists

Koka izstrādājumu dizaina speciālists

Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola (4)

Konditors

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

Pavārs

Viesnīcu pakalpojumu speciālists

 

Daugavpils tehnikums (10)

 Automehāniķis

 Datorsistēmu tehniķis

 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis

 Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis

 Elektrotehniķis

 Frizieris

 Lokomotīvju saimniecības tehniķis

 Programmēšanas tehniķis

 Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

 Transporta vagonu tehniķis

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola (14)

Baznīcas mūzikas dzīves organizators, kormeistars

Koncertmeistars, kora dziedātājs

Mūziķis altists

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs

Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs

Mūziķis kontrabasists

Mūziķis pianists, koncertmeistars

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs

Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs

Mūziķis vijolnieks

Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists

Vokālists, kora dziedātājs

Jelgavas Amatu vidusskola (11)

Atslēdznieks

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Frizieris

Konditors

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Pavāra palīgs

Pavārs

Tērpu stila speciālists

Viesmīlis

Vizāžists

Jelgavas Tehnikums (16)

 Apdares darbu strādnieks

 Apdares darbu tehniķis

 Autoatslēdznieks

 Automehāniķis

 Bārmenis

 Datorsistēmu tehniķis

 Elektromontieris

 Galdnieks

 Informācijas ievadīšanas operators

 Inženierkomunikāciju tehniķis

 Klientu apkalpošanas speciālists

 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

 Mēbeļu galdnieks

 Programmēšanas tehniķis

 Rokas lokmetinātājs (MMA)

 Viesmīlības pakalpojumu speciālists

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (13)

 Autoelektriķis

 Automehāniķis

 Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

 Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

 Konditors

 Loģistikas darbinieks

 Manikīra un pedikīra speciālists

 Mēbeļu dizaina speciālists

 Mēbeļu galdnieks

 Pavārs

 Restauratora asistents

 SPA speciālists

 Tūrisma informācijas konsultants

Latvijas Nacionālā bibliotēka (1)

Bibliotekārs

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (12)

Apģērbu dizaina speciālists

Arhitektūras tehniķis

Ilustrators

Interjera dizaina speciālists

Materiālu dizaina speciālists (koka dizains)

Materiālu dizaina speciālists (tekstila dizains)

Materiālu dizaina speciālists (metāla dizains)

Materiālu dizaina speciālists (ādas dizains)

Materiālu dizaina speciālists (keramikas dizains)

Multimediju dizaina speciālists

Vizuālā tēla stilists

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Mācību centrs "BUTS" (19)

Aprūpētājs

Auklis

Autoatslēdznieks

Autoelektriķis

Automehāniķis

Drēbnieks

Galdnieks

Gāzmetinātājs (OAW)

Informācijas ievadīšanas operators

Inženierkomunikāciju montētājs

Konditors

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

Pavārs

Rokas lokmetinātājs (MMA)

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs

Šuvējs

Tūrisma informācijas konsultants

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Malnavas koledža (3)

 Automehāniķis

 Autoelektriķis

 Lauku īpašuma apsaimniekotājs

Ogres tehnikums (19)

Apģērbu modelētājs

Būvizstrādājumu galdnieks

Datorsistēmu tehniķis

Elektronikas tehniķis

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Grāmatvedis

Interjera noformētājs

Klientu apkalpošanas speciālists

Lietvedis

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists

Mēbeļu galdnieks

Meža mašīnu mehāniķis

Meža mašīnu operators

Mežsaimniecības tehniķis

Multimediju dizaina speciālists

Namdaris

Video operators

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Vizuālās reklāmas noformētājs

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža (4) 

 Biotehnologa palīgs

 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis

 Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs

 Vides tehniķis

Priekuļu tehnikums (10)

Apdares darbu tehniķis

Autoelektriķis

Automehāniķis

Datorsistēmu tehniķis

Ekotūrisma speciālists

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Ēku būvtehniķis

Ēku celtnieks

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis

Lauku īpašuma apsaimniekotājs

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" (13)

 Apdares darbu tehniķis

 Atslēdznieks

 Būvizstrādājumu galdnieks

 Datorsistēmu tehniķis

 Elektrotehniķis

 Finanšu darbinieks

 Galdnieks

 Grāmatvedis

 Klientu apkalpošanas speciālists

 Loģistikas darbinieks

 Mehatronisku sistēmu tehniķis

 Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

 Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" (1)

 Dziedātājs

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (6)

Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Stikla izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" (9)

Automehāniķis

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Datorsistēmu tehniķis

Elektronikas tehniķis

Elektrotehniķis

Mēbeļu galdnieks

Programmēšanas tehniķis

Sekretārs

Telekomunikāciju tehniķis

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" (8)

 Apdares darbu tehniķis

 Autovirsbūvju remontatslēdznieks

 Būvizstrādājumu galdnieks

 Datorsistēmu tehniķis

 Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

 Mēbeļu galdnieks

 Poligrāfijas ražošanas tehniķis

 Tērpu stila speciālists

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola" (17)

Dziedātājs, ansambļa vadītājs

Koncertmeistars, kora dziedātājs

Mūziķis altists

Mūziķis čellists

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs

Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs

Mūziķis mežradznieks, ansambļa vadītājs

Mūziķis pianists, ansambļa vadītājs

Mūziķis pianists, koncertmeistars

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs

Mūziķis vijolnieks

Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists

Mūziķis, skaņu operators

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola (7)

Apģērbu dizaina speciālists

Ilustrators

Keramikas izstraādājumu dizaina speciālists

Koka izstrādājumu dizaina speciālists

Metāla izstrādājumu dizaina speciālists

Restauratora asistents

Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists

Rēzeknes tehnikums (15)

Apdares darbu strādnieks

Apdares darbu tehniķis

Automehāniķis

Datorsistēmu tehniķis

Elektromontieris

Elektrotehniķis

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Klientu apkalpošanas speciālists

Konditors

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

Pavārs

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Programmēšanas tehniķis

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Rīgas 3. arodskola (10)

Atslēdznieks

Frēzētājs

Gāzmetinātājs (OAW)

Lietvedis

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Programmēšanas tehniķis

Rokas lokmetinātājs (MMA)

Virpotājs

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (9)

Apģērbu dizaina speciālists

Foto dizaina speciālists

Interjera dizaina speciālists

Interjera noformētājs

Multimediju dizaina speciālists

Tekstilmateriālu dizaina speciālists

Tēlniecības objektu dizaina speciālists

Video operators

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Rīgas Stila un modes tehnikums (4)

Foto dizaina speciālists

Frizieris

Frizieris - stilists

Vizuālā tēla stilists

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža (1)

 Auklis

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (1)

 Loģistikas darbinieks

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirts skola" (2)

Pirtnieks

Pirts meistars

Saldus tehnikums (9)

 Būvizstrādājumu galdnieks

 Ceļu būvtehniķis

 Datorsistēmu tehniķis

 Ēku būvtehniķis

 Galdnieks

 Pavārs

 Programmēšanas tehniķis

 Ugunsdrošības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

 Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Smiltenes tehnikums (5)

 Automehāniķis

 Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis

 Lauku tūrisma speciālists

 Veterinārārsta asistents

Viesnīcu pakalpojumu speciālists

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (1)

 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

Valmieras tehnikums (15)

 Būvizstrādājumu galdnieks

 Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

 Galdnieka palīgs

 Galdnieks

 Grāmatvedis

 Konditors

 Loģistikas darbinieks

 Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

 Mehatronisku sistēmu tehniķis

 Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

 Pavāra palīgs

 Pavārs

 Restorānu pakalpojumu speciālists

Tekstiliju ražošanas speciālists

 Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Valsts policijas koledža (1)

Valsts policijas jaunākais inspektors

Valsts Robežsardzes koledža (1)

 Valsts Robežsardzes inspektors 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (28)

Apdares darbu strādnieks

Apģērbu dizaina speciālists

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

Bārmenis

Ceļojumu konsultants

Ekotūrisma speciālists

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem

Frizieris

Interjera dizaina speciālists

Interjera noformētājs

Komercdarbinieks

Konditors

Lauku tūrisma speciālists

Maizes un miltu konditorijas izstrādājumu speciālists

Maiznieks

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Pavārs

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Restorānu pakalpojumu speciālists

Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis

SPA speciālists

Tērpu stila speciālists

Tūrisma informācijas konsultants

Tūristu grupas pavadonis

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Viesnīcu pakalpojumu speciālists

Vizuālā tēla stilists

Ventspils Tehnikums (9)

 Automehāniķis

 Elektrotehniķis

 Inženierkomunikāciju tehniķis

 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

 Mašīnbūves tehniķis

 Mehatronisku sistēmu tehniķis

 Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

 Rokas lokmetinātājs (MMA)

 Viesnīcu pakalpojumu speciālists

*Ar profesionālajām skolām jebkurā laikā var tikt noslēgts jauns deleģēšanas līgums par eksaminēšanu kādā profesijā, ja vien skola spēj nodrošināt eksaminēšanu konkrētajā programmā.

Aktuālos deleģēšanas līgumus un skolas varat aplūkot IKVD mājas lapā: http://www.ikvd.gov.lv/profesionalas-kompetences-novertesana.html

 

Profesionālās kompetences novērtēšana profesijās
atbilstoši tematiskajām grupām (pēc klasifikatora)**:
PROFESIJAS (UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES) PĒC TERMATISKAJĀM JOMĀM

** CENRĀDIS: MK noteikumi Nr.791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"


Mākslas

1. "Vizuāli plastiskā māksla, mūzika un skatuves māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains"

Apģērbu dizaina speciālists

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Baznīcas mūzikas dzīves organizators, kormeistars

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Dziedātājs

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola"

Dziedātājs, ansambļa vadītājs

Ventspils Mūzikas vidusskola
Foto dizaina speciālists

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Rīgas Stila un modes tehnikums

Ilustrators

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Interjera dizaina speciālists

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Interjera noformētājs

Ogres tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Keramikas izstrādājumu dizaina speciālists

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Koka izstrādājumu dizaina speciālists

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Koncertmeistars, kora dziedātājs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Ventspils Mūzikas vidusskola

Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Stikla izstrādājumu dizains)

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Mēbeļu dizaina speciālists

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Metāla izstrādājumu dizaina speciālists

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Multimediju dizaina speciālists

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Ogres tehnikums

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Mūziķis altists

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis čellists

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis kontrabasists

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Mūziķis mežradznieks, ansambļa vadītājs

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis pianists, ansambļa vadītājs

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis pianists, koncertmeistars

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Mūziķis vijoļnieks

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Ventspils Mūzikas vidusskola

Mūziķis, skaņu operators

Ventspils Mūzikas vidusskola

Tekstilmateriālu dizaina speciālists

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Tēlniecības objektu dizaina speciālists

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Video operators

Ogres tehnikums

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Vizuālās reklāmas noformētājs

Ogres tehnikums

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Vokālists, kora dziedātājs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

2. "Amatniecība, lietišķā māksla"

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNES

3. "Bibliotēku, informācijas, komunikācijas un arhīvu zinības"

Bibliotekārs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Komerczinības un administrēšana

4. "Vadība un administrēšana"

Loģistikas darbinieks

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Valmieras Tehnikums

5. "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tirgzinības un reklāma"

Komercdarbinieks

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Jelgavas Amatu vidusskola

Rēzeknes tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Valmieras Profesionālā vidusskola

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Rēzeknes tehnikums

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Ventspils Tehnikums

Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks

Ventspils Tehnikums

6. "Finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi"

Finanšu darbinieks

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Grāmatvedis

Ogres tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Valmieras tehnikums

7. "Sekretariāta un biroja darbs"

Klientu apkalpošanas speciālists

Jelgavas Tehnikums

Ogres tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

Lietvedis

Ogres tehnikums

Rīgas 3. arodskola

Sekretārs

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Datorika

8. "Datorzinātnes, datoru lietošana"

Datorsistēmu tehniķis

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs"

Daugavpils tehnikums

Jelgavas Tehnikums

Ogres tehnikums

Priekuļu tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

Saldus tehnikums

Programmēšanas tehniķis

Daugavpils tehnikums

Jelgavas Tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Rēzeknes tehnikums

Rīgas 3. arodskola

Saldus tehnikums

Informācijas ievadīšanas operators

Jelgavas Tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

9. "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde"

Atslēdznieks

Jelgavas Amatu vidusskola

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Rīgas 3. arodskola

Autoatslēdznieks

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās Attīstības kompetences centrs"

Jelgavas Tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Autoelektriķis

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Malnavas koledža

Priekuļu tehnikums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Automehāniķis

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Daugavpils tehnikums

Jelgavas Tehnikums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Malnavas koledža

Priekuļu tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Rēzeknes tehnikums

Smiltenes Tehnikums

Ventspils Tehnikums

Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"
Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Smiltenes Tehnikums

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis

Priekuļu tehnikums

Mašīnbūves tehniķis

Ventspils Tehnikums

Meža mašīnu operators

Ogres tehnikums

Meža mašīnu mehāniķis

Ogres tehnikums

10. "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde metināšanas jomā"

 

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Jelgavas Amatu vidusskola

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Frēzētājs

Rīgas 3. arodskola

Gāzmetinātājs (OAW)

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Rīgas 3. arodskola

Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības

iekārtu mehāniķis

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Valmieras tehnikums

Ventspils Tehnikums

Inženierkomunikāciju montētājs

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Inženierkomunikāciju tehniķis

Jelgavas Tehnikums

Ventspils Tehnikums

Rokas lokmetinātājs (MMA)

Jelgavas Tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Rīgas 3. arodskola

Ventspils Tehnikums

Lokmetinātajs metināšanā ar mehanizēto

iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Jelgavas Tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Rīgas 3. arodskola

Ventspils Tehnikums

Lokmetinātajs metināšanā ar mehanizēto

iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Rīgas 3. arodskola

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Rīgas 3. arodskola

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs

Mācību centrs "BUTS"

Virpotājs

Rīgas 3. arodskola

11. "Enerģētika, elektronika un automātika"

Elektrotehniķis

Daugavpils tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Rēzeknes Tehnikums

Ventspils Tehnikums

Elektromontieris

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs"

Jelgavas Tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Elektronikas tehniķis

Ogres tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Telekomunikāciju tehniķis

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

12. "Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija"

Biotehnologa palīgs

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

13. "Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Maiznieks

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Maizes un miltu konditorejas

izstrādājumu speciālists

Jelgavas Amatu vidusskola

Ogres tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Pārtikas produktu kvalitātes

inspektora palīgs

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Rēzeknes tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Valmieras tehnikums

Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

14. "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Būvizstrādājumu galdnieks

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Ogres tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

Valmieras tehnikums

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Galdnieka palīgs

Valmieras tehnikums

Galdnieks

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Jelgavas Tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" 

Saldus tehnikums

Valmieras tehnikums

Mēbeļu galdnieks

Jelgavas Tehnikums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Ogres tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

15. "Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Apģērbu modelētājs

Ogres tehnikums

Drēbnieks

Mācību centrs "BUTS"

Šuvējs

Mācību centrs "BUTS"

Tekstiliju ražošanas speciālists

Valmieras tehnikums

Tērpu stila speciālists

Jelgavas Amatu vidusskola

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

16. "Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Poligrāfijas ražošanas tehniķis

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

17. "Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

18. "Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Arhitektūra un būvniecība

19. "Arhitektūra un pilsētu plānošana"

Arhitektūras tehniķis

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Restauratora asistents

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

20. "Būvniecība un civilā celtniecība"

Apdares darbu strādnieks

Jelgavas Tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Apdares darbu tehniķis

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Jelgavas Tehnikums

Priekuļu tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

Betonēšanas tehniķis

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Bruģētājs

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Ceļu būvtehniķis

Saldus tehnikums

Ēku celtnieks

Priekuļu tehnikums

Ēku būvtehniķis

 Priekuļu tehnikums

 Saldus tehnikums

Krāšņu podnieks

Daugavpils Būvniecības tehnikums
Mūrnieks

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Namdaris

Ogres tehnikums

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

21. "Lauksaimniecība, dārzkopība"

Lauku īpašuma apsaimniekotājs

Malnavas koledža

Priekuļu tehnikums

22. "Mežsaimniecība"

Mežsaimniecības tehniķis

Ogres tehnikums

23. "Zivsaimniecība"

Veterinārija

24. "Veterinārija"

Veterinārārsta asistents

Smiltenes tehnikums

Veselības aprūpe

25. "Ārstniecība, māszinības, zobārstniecība"

26. "Farmācija"

Sociālā labklājība

27. "Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība"

Aprūpētājs

Mācību centrs "BUTS"

 Individuālie pakalpojumi

28. "Viesnīcu un restorānu pakalpojumi, mājsaimniecības pakalpojumi, audio, video un foto pakalpojumi, floristikas pakalpojumi"

Auklis 

Mācību centrs "BUTS"

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Bārmenis

Jelgavas Tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Ogres tehnikums

Priekuļu tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Valmieras tehnikums

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Konditors

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Jelgavas Amatu vidusskola

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Rēzeknes tehnikums

Valmieras tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Pavāra palīgs

Jelgavas Amatu vidusskola

Valmieras tehnikums

Pavārs

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Jelgavas Amatu vidusskola

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Rēzeknes tehnikums

Saldus tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Restorānu pakalpojumu speciālists

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Viesmīlis

Jelgavas Amatu vidusskola

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Jelgavas Tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Ogres tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"

Rēzeknes tehnikums

Saldus tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Valmieras tehnikums

Viesnīcu pakalpojumu speciālists

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Smiltenes tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Ventspils Tehnikums

 29. "Tūrisma un atpūtas organizācija"

Ceļojumu konsultants

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Ekotūrisma speciālists

Priekuļu tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Lauku tūrisma speciālists

Smiltenes tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Tūrisma informācijas konsultants

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Tūristu grupas pavadonis

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

30. "Skaistumkopšanas pakalpojumi" 

Frizieris

Daugavpils tehnikums

Jelgavas Amatu vidusskola

Rīgas Stila un modes tehnikums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs"

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Frizieris - stilists

Rīgas Stila un modes tehnikums

Manikīra un pedikīra speciālists

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Pirtnieks

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirts skola"

Pirts meistars

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirts skola"
SPA speciālists

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Vizuālā tēla stilists

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Rīgas Stila un modes tehnikums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Vizāžists

Jelgavas Amatu vidusskola

Transporta pakalpojumi 

31. "Transporta pakalpojumi"

Dzelzceļa transporta automātikas,

telemehānikas un sakaru tehniķis

Daugavpils tehnikums

Dzelzceļa transporta pārvadājumu

organizācijas un kustības drošības tehniķis

Daugavpils tehnikums

Lokomotīvju saimniecības tehniķis

Daugavpils tehnikums

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

Daugavpils tehnikums

Transporta vagonu tehniķis

Daugavpils tehnikums

 Vides aizsardzība

32. "Vides aizsardzība"

Vides tehniķis

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

Civilā un militārā aizsardzība

33. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Robežapsardze")

Valsts Robežsardzes inspektors Valsts Robežsardzes koledža 

34. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Policijas darbs")

 
Valsts policijas jaunākais inspektors Valsts Policijas koledža

35. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība")

 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

Saldus tehnikums

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža