Aktuāla izglītības informācija

 • Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības iestādēs 2018./19. gadā
  Published:
  Publicēts 2018. gada 11. jūnijā
  Short description

  Pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņi augstskolās un koledžās.

 • Izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana 32 profesijās
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 19. jūnijā
  Short description

  Profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā līdz 31. augustam izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba. Uzņemšana notiek 32 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt 1 gada laikā bez maksas.

 • Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 23. maijā
  Short description

  Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.

 • Profesionālās izglītības iespējas “SkillsLatvia 2018” pārstāvēto profesiju apguvei
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 30.aprīlī
  Short description

  Uzzini, kur mācīties, lai apgūtu konkursā “SkillsLatvia 2018” pārstāvētās profesijas!

 • Noslēgusies otrā pieteikšanās ES fondu pieaugušo izglītības projektā
  Published:
  Informācija atjaunota 2018. gada 21. aprīlī
  Short description

  Otro pieteikšanās kārta ES fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

 • Atvērto durvju dienas 2018. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 29. maijā
  Short description

  Aicinām apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu atvērto durvju un informācijas dienas. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 22. februārī
  Short description

  Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2017./18. gadā profesionālās izglītības programmās personām ar īpašām vajadzībām.

 • Mācības un brīvlaiki 2018./2019. mācību gadā
  Published:
  Publicēts 2018. gada 12. janvārī
  Short description

  1. un 2. semestra norises laiks, kā arī rudens, ziemas un pavasara brīvlaiku datumi.

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Publicēts 2017. gada 19. decembrī
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

 • Ziemas uzņemšana profesionālās izglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem 2017./18. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2018. gada 29. janvārī
  Short description

  Izglītības iestādēs sākas uzņemšana valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās, kurās gada vai pusotra gada laikā bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju. Atšķirībā no Jauniešu garantijas programmām valsts budžeta finansēto programmu uzņemšanas prasībās nav noteikts vecuma ierobežojums.

Pages