Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola - Keramikas izstrādājumu dizains - Prof. vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Keramikas izstrādājumu dizains
Uzņemšana:Plānota uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-25
Programmas veidsProfesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Profesionālā kvalifikācijaMateriālu dizaina speciālists (3. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
Programmas kods33214081
 
Ilgums4 gadi
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets
GrantsMācību laikā audzēkņi saņem stipendiju
 
Programmas aprakstsMērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot kvalificētu dizaina nozares speciālistu, kurš var būt pašnodarbināta persona, var veikt individuālo uzņēmējdarbību. Sadarbojoties ar citiem speciālistiem, var būt nodarbināts ar keramikas un formas dizaina izstrādājumu izgatavošanu, projektēšanu un tirdzniecību saistītos uzņēmumos, arhitektūras, interjera un reklāmas birojos, veikalos, veicot mākslinieciskās projektēšanas, izstrādājumu izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.

Uzdevumi:

- nodrošināt zināšanu un prasmju apguvi un attieksmju veidošanos, kas dod izglītojamajam iespēju iegūt 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju un sekmē viņa konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos;
- sagatavot keramikas izstrādājumu dizaina speciālistu, garīgi un fiziski attīstītu, brīvu un atbildīgu, radošu kultūras personību ar vispusīgām zināšanām, prasmēm un izpratni par dizaina vietu un nozīmi tirgus ekonomikā;
- radīt motivāciju profesionālai attīstībai un tālākizglītībai.

Izglītības procesa rezultātā apgūtās zināšanas un prasmes:

- saskaņot pasūtītāja prasības un konkrētā uzdevuma realizēšanas tehnoloģiskās iespējas;

- veikt skiču piedāvājuma izstrādi un projekta prezentāciju;

- pielietot grafiskā dizaina pamatzināšanas, apgūtās zināšanas un prasmes zīmēšanā, krāsu teorijā, koloristikā, maketēšanā, tektonikā un formu modelēšanā;

- organizēt projekta izpildi un autoruzraudzību; izstrādāt skices, modelēt, veikt materiālu aprēķinus, sagatavot un apstrādāt materiālus, īstenot ieceres un sagatavot tehnoloģiskām prasībām atbilstošu izstrādājumu;

- izvēlēties atbilstošāko materiālu un tehnoloģisko risinājumu dizaina objekta realizēšanā;

- veidot detalizētus galīgos rasējumus un specifikācijas dizaina projektu izstrādē, lietojot atbilstošas datorprogrammas; rasēšanas prasmes un perspektīvas zināšanas;

- sastādīt projekta tāmi un ievērot to darba procesā;

- realizēt keramikas dizaina objektus tradicionālās tehnikās, kā arī izmantojot mūsdienu tehnoloģijas;

- pārzināt keramikas materiālu daudzveidību un orientēties to pielietojumā;

- prast tradicionālos darba paņēmienus un pārzināt darba procesu keramikā (izstrādājumu virpošanu, liešanu, formēšanu, modeļu izgatavošanu, ģipša formu noņemšanu, palīgformu izgatavošanu, žāvēšanu, glazēšanu un apdedzināšanu);

- izprast šaurākas specifikas darba procesu keramikā – porcelāna apgleznošanā (zīmējuma uznešanu uz izstrādājuma, kontūrēšana, toņu ieklāšanas paņēmieni, apdedzināšanas specifika);

- prast lietot keramikas apstrādes tehnoloģiskās iekārtas un instrumentus;

- izprast formas veidošanas principus, formas piemērotību funkcijai un atbilstību noteiktajiem ergonomikas standartiem;

- izprast interjera projektēšanas pamatus, tā veidošanas principus;

- izprast keramikas un citu materiālu interjera priekšmetu (detaļu, formu) vietu un nozīmi stilistiski vienotas vides veidošanā;

- lietot datortehniku un datorprogrammas, izmantot internetu.
Programmas mājaslapawww.rdmv.lv/lv/news/izglitiba/izglitibas-programmas908/keramikas-izstradajumu-dizains845
Iepriekšējā izglītība, prasības15 gadi, pamatizglītība un priekšzināšanas mākslas nozarē
Profesionālās izglītības iestāde
Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013
Tel:67360823  Fax:67360823
E-pasts:rdmv@rdmv.lv  www.rdmv.lv