Latvijas Universitāte - Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Skolotājs
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-09-05
Programmas veidsProfesionālā studiju programma pēc pamatstudijām (46 48)
Profesionālā kvalifikācijaVidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs (5. PKL) Profesijas standarts; Vidējās izglītības krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods48141
 
Ilgums2 vai 2,5 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti60 vai 80 (atkarībā no iepriekšējās izglītības)
Mācību valodabilingvāli - latviešu, krievu (BL/LV-RU)
Mācību/studiju maksa1500 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgrammu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām:
- vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs;
vai
- vidējās izglītības krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs.

Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju.

Programmas uzdevumi:

•nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas;
•nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos;
•veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā;
•nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/augstaka-limena-studijas/skolotajs-otra-limena-profesionala-studiju-programma
Iepriekšējā izglītība, prasības2 gadu studijām: 1) bakalaura grāds, kas iegūts vismaz četrgadīgās studiju programmās, vai maģistra grāds (vai tiem pielīdzināma augstākā izglītība), atbilstošs iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai; 2) otrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar tiesībām mācīt no iegūstamās mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijas atškirīgas zinātņu nozares mācību priekšmetu; 3) bakalaura grāds, kas iegūts vismaz četrgadīgās studiju programmās, vai maģistra grāds izglītības zinātnēs;
2,5 gadu studijām: 1) akadēmiskais bakalaura grāds, kas iegūts trīsgadīgās studiju programmās, atbilstošs iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai; 2) akadēmiskais bakalaura vai maģistra grāds, radniecīgs iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai; 3) bakalaura grāds izglītības zinātnēs, kas iegūts trīsgadīgās studiju programmās.
Papildu nosacījumi: 1) nepieciešamas attiecīgās valodas zināšanas vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm, ja svešvalodu lieto pedagoģiskajā darbībā, vai svešvalodas zināšanas, kuras apliecina vērtējums, kas nav zemāks par 6 (gandrīz labi), iepriekšējās izglītības dokumentā; 2) dzīves gājuma apraksts (CV).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv