Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle - Datorsistēmas - Bak. studijas

Datorsistēmas
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-05-24
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsInženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 30.05.2019.
Programmas kods43481
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti121
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1200 EUR semestrī (2018./19.)
 
Programmas aprakstsMācības 1.kursā notiek RTU Ventspils filiālē, turpmākos 2 gadus studijas turpina Rīgā – RTU.

Mērķis

Sagatavot speciālistus patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē ar zināšanām programminženierijā, datorsistēmu izstrādē, sistēmu analīzē, datu bāzu pamattehnoloģijās un mākslīgā intelekta pamatos, kā arī speciālistus, kuri spēj demonstrēt sistēmisku domāšanu un/vai sistēmpieeju un piedalīties programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādas lomas un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos studiju turpināšanai gan profesionālā (izpildot papildprasības), gan akadēmiskā maģistra studiju līmenī.

Uzdevumi

- Sniegt zināšanas matemātikā un fizikā atbilstoši augstākās tehniskās inženierizglītības prasībām, kā arī pamatzināšanas inženierķīmijā, elektrotehnikā un elektronikā.
- Sniegt pamatzināšanas datorzinātnē, īpašu uzmanību veltot programminženierijai, datorsistēmu izstrādāšanai, datu bāzu tehnoloģijām, sistēmu analīzei un mākslīgā intelekta pamatmetodēm.
- Attīstīt studentu spējas praktiski strādāt ar dažādiem programmproduktiem.
- Trenēt studentus programmēšanā un datoru profesionālā lietošanā.
- Attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus.
- Pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi.
- Iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku un IT nozares standartiem.
- Attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā (izvēles priekšmets).
- Attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, izstrādājot bakalaura darbu.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

- iegūst zināšanas datorzinātnes nozarē kopumā;
- spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus algoritmus (tai skaitā mākslīgā intelekta), metodes, programmproduktus un līdzekļus;
- spēj lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus;
- spēj veidot un atkļūdot programmas;
- spēj lietot labu programmēšanas stilu;
- spēj veikt sistēmu analīzi un projektēšanu;
- spēj lietot IT nozares standartus;
- spēj lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā;
- spēj apgūt profesionālo literatūru svešvalodā;
- spēj piedalīties projektu izstrādē, vadīšanā, kā arī strādāt kolektīvā, vadīt, plānot un koordinēt darba grupu;
- spēj patstāvīgi plānot savu darbu.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģijas uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļās) programmatūras izstrādes projektos, ieņemot dažādus amatus, piemēram, programmētāji, testētāji, dokumentētāji.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.43
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kuldīgas iela 55, Ventspils, LV-3601
Tel:63624710; 29164310
E-pasts:vineta.gobina@rtu.lv  vf.rtu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit