Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle - Elektronika un mobilie sakari - Bak. studijas

Elektronika un mobilie sakari
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-05-24
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsInženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 30.05.2019.
Programmas kods43523
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti121
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1350 EUR semestrī (2018./19.)
 
Programmas apraksts1. kurss jāmācās filiālē, 2.-3. kurss - Rīgā.

Mērķis

Sniegt akadēmisko pamatizglītību elektronikas nozarē un sagatavot tālākām studijām šīs nozares akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās.

Uzdevumi

Lekcijās, praktiskajās nodarbībās, studiju projektos, laboratorijas darbos un literatūras studijās:
• attīstīt un nostiprināt jomas teorētisko priekšmetu apguvei nepieciešamos fundamentālo zinātņu (matemātikas, fizikas, ķīmijas) pamatus;
• nodrošināt, ka tiek iegūtas zināšanas virziena fundamentālajos priekšmetos (elektriskās ķēdes, signāli, elektronu ierīces, elektrodinamika) tādā līmenī, kas nepieciešams specializēto priekšmetu un virziena novitāšu apguvei;
• nodrošināt studiju virzienam raksturīgu specializētu zināšanu ieguvi un prasmi tās pielietot konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ar elektroniku saistītās nozarēs;
• iegūt prasmes izmantot datorus un atbilstošu programmatūru, veikt eksperimentālus pētījumus elektronisko shēmu un ierīču darbības izpētē;
• nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas, kā arī profesionāli pilnveidoties.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
• pārzina analogo un ciparu elektronisku ierīču darbības analīzes metodes, spēj veikt šādu analīzi, izmantojot datorus un atbilstošu programmatūru;
• spēj izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ar elektroniku saistītās nozarēs;
• spēj veikt stāvokļa analīzi kādā ar elektroniku saistītā problēmā, balstoties uz literatūrā un datortīklos pieejamās informācijas izpēti;
• prot plānot un veikt eksperimentālus pētījumus elektronisko shēmu un ierīču darbības izpētē;
• izprot mūžizglītības nozīmi, spēj plānot un īstenot savu kvalifikācijas paaugstināšanu;
• spēj pielietot prezentēšanas iemaņas.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj programmas absolventiem sākt darbu gan elektronikas uzņēmumos, kas izstrādā un ražo sistēmas, iekārtas, aparatūru, kurās izmanto daudzveidīgas elektroniskās komponentes, gan organizācijās, kas nodarbojas ar datortehnikas pielietojumiem, informācijas apstrādi un pārraidi, automatizāciju, sadzīves tehnikas ekspluatāciju, medicīnas tehnikas izmantošanu. Absolventi var tikt iesaistīti dažādu sistēmu mezglu projektēšanā un izgatavošanā, eksperimentālā pārbaudē, elektronisku sistēmu ekspluatācijā un apkopē.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf_lv.163
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kuldīgas iela 55, Ventspils, LV-3601
Tel:63624710; 29164310
E-pasts:vineta.gobina@rtu.lv  vf.rtu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit