Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle - Telekomunikācijas - Bak. studijas

Telekomunikācijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-05-24
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsInženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 30.05.2019.
Programmas kods43523
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1350 EUR semestrī (2018./19.)
 
Programmas apraksts1. kurss jāmācās filiālē, 2.-3. kurss - Rīgā.

Studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko pamatizglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir lekcijās, praktiskās nodarbībās, semināros, laboratorijas darbos, studentu pētnieciskajā darbā un patstāvīgās literatūras studijās
1. apgūt zināšanas šādos priekšmetos:
1.1. fundamentālo zinātņu pamatos,
1.2. profila teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetos,
1.3. specializēto disciplīnu apguvi nodrošinošos priekšmetos,
1.4. sociālo un humanitāro zinātņu pamatos.
2. apgūt šādas prasmes:
2.1. prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju apakšnozarē;
2.2. prasmi veikt stāvokļa analīzi ar telekomunikācijām saistītos problēmu apgabalos, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti;
2.3. prasmi lietot informācijas tehnoloģijas.
3. sagatavot absolventus:
3.1. patstāvīgi risināt problēmas ar telekomunikācijām saistītos problēmu apgabalos;
3.2. sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā.

Studiju rezultāti

Galvenie studiju rezultāti:
1. apgūtas šādas zināšanas:
1.1. fundamentālo zinātņu pamatos,
1.2. par telekomunikāciju tīkliem, galvenajām tehnoloģijām un standartiem,
1.3. par telekomunikāciju iekārtu darbības principiem,
1.4. par telekomunikāciju tīklu un sistēmu projektēšanas un analīzes metodēm,
1.5. par telekomunikāciju iekārtu un tīklu ekspluatācijas pamatiem un mērīšanas metodēm,
2. apgūtas šādas prasmes:
2.1. izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju apakšnozarē;
2.2. veikt stāvokļa analīzi ar telekomunikācijām saistītos problēmu apgabalos, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti;
2.3. veikt telekomunikāciju tiklu un iekārtu diagnostiku un parametru novērtēšanu;
2.4. izstrādāt lietojumprogrammas konkrētu uzdevumu risināšanai;
2.5. lietot informācijas tehnoloģijas.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju programmas absolventi var kļūt par telekomunikāciju uzņēmumu konsultantiem, projektētājiem, tehniķiem, telekomunikāciju sistēmu analīzes un uzraudzības speciālistiem. Absolventi strādā par telekomunikāciju risinājumu izstrādes un ieviešanas speciālistiem ar telekomunikācijām un IT saistītos uzņēmumos.

Potenciālie darba devēji ir:
•Telekomunikāciju uzņēmumi;
•Augstskolas;
•Zinātniski pētnieciskās iestādes
•Nozares ražotnes.

Pēc bakalaura grāda iegūšanas studentiem ir iespējas turpināt izglītību maģistra akadēmiskajās vai profesionālajās studiju programmās.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.75
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kuldīgas iela 55, Ventspils, LV-3601
Tel:63624710; 29164310
E-pasts:vineta.gobina@rtu.lv  vf.rtu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit