Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle - Cilvēku resursu vadīšana (Biroja administrēšana) - 1. līm. prof. studijas

Cilvēku resursu vadīšana (Biroja administrēšana)
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-05-24
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaBiroja administrators (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods41345
 
Ilgums2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika neklātienes)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa800 EUR semestrī (pilna laika); 500 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2018./19.)
 
Programmas aprakstsRTU Ventspils filiālē uzņem programmas specializācijas virzienā „biroja darba vadīšana”.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt personāla un biroja vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī sagatavot augsti kvalificētu biroja vadīšanas speciālistu, kurš spēj nodrošināt dokumentu lietvedību, veikt administratīvo un vadības darbu izvēlētājā profesijā. Programmas ietvarā tiek piešķirtas divas profesionālās kvalifikācijas: personāla speciālists un biroja administrators, tādējādi programmas realizēšanai tiek izvirzīti apakšmērķi atbilstoši specializācijai.

Uzdevumi

Specializācijas virziena „biroja darba vadīšana” uzdevums ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt biroja vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes un sagatavot biroja speciālistu, kurš spēj koordinēt un vadīt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) biroja darbu: organizēt informācijas apriti, nodrošināt informācijas sagatavošanu, pārzināt uzņēmuma dokumentāciju, identificēt un formulēt problēmu, konsultēt vadību par iespējamiem risinājumiem, piedalīties projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, kontrolēt un saskaņot darbu izpildes termiņus; pārstāvēt uzņēmumu (iestādi, organizāciju u.c.) sadarbībā ar klientiem un partneriem; vadīt citus darbiniekus.

Studiju rezultāti

Studiju programmas specializācijas virziena „biroja darba vadīšana” apguves rezultātā absolvents spēj:
- pielietot iegūtās zināšanas darbā īstenojot biroja darba vadības funkcijas uzņēmumā;
- sagatavot, noformēt un kārtot lietvedības dokumentus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
- organizēt un vadīt lietišķas sarunas;
- izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma biroja darba procesu pilnveidošanai;
- rīkoties atbilstoši darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ētikas normām.

Studiju programmu absolventi var uzsākt praktisko darbību ikvienā Latvijas uzņēmumā, valsts vai pašvaldības iestādē, kas veic ekonomisko vai komercdarbību.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju programmu absolventi var uzsākt praktisko darbību ikvienā Latvijas uzņēmumā, valsts vai pašvaldības iestādē, kas veic ekonomisko vai komercdarbību.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.125
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētie eksāmeni - divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, latviešu valoda, fizika, svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kuldīgas iela 55, Ventspils, LV-3601
Tel:63624710; 29164310
E-pasts:vineta.gobina@rtu.lv  vf.rtu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit

Social Sharing