Latvijas Universitāte - Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības (B) - Pedagogu B programmas

Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības (B)
Ieraksts atjaunots:2018-10-10
Programmas veidsPedagogu profesionālā pilnveide - B programmas
Izglītības dokuments IZM saskaņots sertifikāts;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
 
Ilgums72 stundas
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaPar maksu
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķauditorija - skolotāji, kuriem ir augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja vai sākumskolas skolotāja kvalifikācija.

Programmas mērķis ir ir pilnveidot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci, veicinot izglītojamo ar speciālām vajadzībām kvalitatīvu un sekmīgu iekļaušanos izglītības procesā.

Apgūstot šo programmu, pedagogi:

pilnveidos zināšanas par speciālo vajadzību veidiem pirmsskolas izglītībā;
iegūs zināšanas un izpratni par agrīnās diagnostikas nepieciešamību pirmsskolas vecuma bērnam atbilstoša izglītības procesa nodrošināšanā;
apgūs prasmes izvērtēt pirmsskolas vecuma bērnu attīstību, izvēlēties un lietot efektīvas bērnu izglītošanas un attīstības veicināšanas metodes un līdzekļus, veidojot pedagoģiski psiholoģiskas palīdzības sistēmu bērniem ar speciālām vajadzībām;
pilnveidos prasmes pedagoģiskā procesa plānošanā un tā īstenošanā, dažādu iespēju izmantošanā, nodrošinot bērna ar jauktiem attīstības traucējumiem attīstības personības attīstību iekļaujošā vidē;
apgūs praktiski izstrādāt un īstenot individuālo mācību programmas apguves plānu un alternatīvo pieeju izmantošanu pirmsskolas pedagoģiskajā procesā atbilstoši bērna spējām.

Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt pirmsskolā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības.
Programmas mājaslapawww.ppmf.lu.lv/par-fakultati/strukturvienibas/centri/pieaug-pedag-izgl/talakizgl-piic/specialas-vajadz-pirmsskola
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv