Sociālo pakalpojumu aģentūras Izglītības centrs - Apmācības pašvaldību sociālajiem darbiniekiem - Pieaugušo neformālā izglītība

Apmācības pašvaldību sociālajiem darbiniekiem
Ieraksts atjaunots:2016-02-23
Programmas veidsProfesionālā izaugsme un personīgā attīstība (pieaugušo neformālā izglītība)
Izglītības dokuments Apliecība;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
 
IlgumsKatrai tēmai ir iespēja izvēlēties apmācību stundu skaitu – 8, 16 vai 24 stundas.
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaPar maksu
 
Programmas aprakstsApmācības tiek rīkotas Sociālo Pakalpojumu Aģentūras telpās Rīgā, Elizabetes ielā 31-5, taču ir iespēja vienoties par apmācību vietu arī ārpus Rīgas.

Izglītības Centrs piedāvā sekojošas tēmas:
- “Profesionālās kompetences pilnveide laika menedžmenta sociālā darba speciālistu praksē”​
- “Emocionālās inteliģences attīstīšana un paškontroles nozīme sociālā darba speciālistu praksē”​
- “Profesionālās kompetences pilnveide​ stresa darbavietā pārvarēšanā un prevencē, profesionālās izdegšanas mazināšana sociālā darba speciālistu praksē​”
- “Profesionālās kompetences pilnveide krīzes intervencē sociālā darba praksē”
- “Profesionālās kompetences pilnveide​ sociālā gadījuma vadīšanā sociālā darba praksē​”​
- “Profesionālās kompetences pilnveide​ grupu organizēšanā un vadīšanā sociālā darba praksē, t.sk., grupu vadīšanas teorētiskie pamati un prakse​”​
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar manipulatīviem, agresīviem klientiem”​
- “Profesionālās kompetences pilnveide​ intervēšanas, t.sk., motivējošās intervēšanas izmantošanā sociālā darba praksē”​
- “Profesionālās kompetences pilnveide​ konsultēšanas tehniku izmantošanā sociālā darba praksē​”
- Saskarsmes prasmju treniņš: jautājuma tehnikas izmantošana sociālā darba speciālistu praksē”
- “Profesionālās kompetences pilnveide konflikta risināšanā sociālā darba speciālistu praksē”
- “Psihosociālā darba metodes”
- “Kognitīvi biheiviorālā pieeja sociālā darba praksē”
- “Uz klientu/personu orientētā pieeja sociālā darba praksē”
- “Naratīvā pieeja jeb stāstījuma terapija sociālā darba praksē”
- “Spēka perspektīva sociālā darba praksē”
- “Sadarbības attiecību veidošana sociālā darba praksē”
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar ģimenēm, kurās ir bērni (riska novērtēšana, konstatētas grūtības nodrošināt pienācīgu bērna aprūpi​, aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana; bērna atgriešanās bioloģiskajā ģimenē, jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas)”
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar jauktām (pēc tautības) ģimenēm, kurās ir atšķirīga uztvere par bērnu audzināšanu, lomām ģimenē, izglītību un ​nodarbinātību”​
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar romiem, vēršot uzmanību uz bērniem un pirmspensijas vecuma personām ar zemu izglītības līmeni”
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar ģimenēm, kurās viens vai abi vecāki izbraukuši uz ārvalstīm”
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar ilgstošajiem bezdarbniekiem”
- “Saskarsmes prasmju pilnveide sociālajā darbā ar senioriem”
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar pusaudžiem un jauniešiem ar deviantu uzvedību, ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, t.sk., uzvedības korekcijas plāna izstrādē”
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām”
- Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar vardarbībā cietušām personām”
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar vardarbīgām personām, t.sk., ar personām , kuras izcietušas sodu par seksuālu, fizisku un emocionālu vardarbību”​
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba praksē ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām”
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām, kurām ir personības u.c. psihiski traucējumi”
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskas saslimšanas un garīgās attīstības traucējumi)”
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar insultu pārcietušām personām”
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem darbā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem”
- “Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem starpkultūru komunikācijā, t.sk., ar trešo valstu valstspiederīgajiem”
- “Saskarsmes prasmju ar senioriem pilnveide institūcijā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesā, t.sk., adaptācijas procesa uzlabošanai, paliatīvajā aprūpē u.c.”
Programmas mājaslapawww.krize.lv/izglitibas-centrs/
Iepriekšējā izglītība, prasībasApmācības paredzētas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem un speciālistiem, kuri vēlas pilnveidot savas prasmes sociālajā darbā.
Pieaugušo izglītības iestāde
Elizabetes iela 31-5, Rīga, LV-1010
Tel:27584992
E-pasts:spaizglitiba@gmail.com  www.krize.lv/izglitibas-centrs/