Neformālās izglītības iestāde "SMAIDS" - Bērnu kinostudija - Prof. ievirzes kursi bērniem un jauniešiem

Bērnu kinostudija
Ieraksts atjaunots:2016-03-11
Programmas veidsProfesionālās ievirzes kursi bērniem un jauniešiem
Izglītības dokuments Apliecība;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
 
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
 
Programmas aprakstsBērnu kinostudija - ir vieta, kur Jūsu bērns var justies kā aktieris. Bet pie labvelīgiem apstakļiem, būdams talantīgs un centīgs, iespējams arī kļūs par aktieri!
Mūsu mērķis ir ne tikai iemācīt bērnam, kā runāt, pārvietoties uz skatuves un strādāt komandā, bet piedalīties filmu radīšanā un filmēšanas procesā.
Mēs piedāvājam Jūsu bērnam iziet aktiera treninga kursu, kurš ietver sevī:
*skatuves runas māksla;
*prasme strādat komandā;
*kermeņa plastikas vingrinājumi;
*bāzes zināšanas scenāriju rakstīšanā;
*iemaņas strādāt un izturēties kameras priekšā;
*nodarbības atmiņas un koncentrācijas attīstībai;
*komunikācija un darbs ar partneri;
*praktikums brīvi izturēties publikas priekšā;
*skatuves baiļu pārvarēšan.

Šīs nodarbības nedos Jūsu bērnam profesionālo aktiera izglītību. Mūsu mērķis ir dot Jūsu bērnam iespēju iemācīties brīvi komunicēt ar apkārtējiem un veicināt viņā radošo attīstību.
Apmācību gaitā mēs piedāvājam visiem bērniem piedalīties sižetu un filmu tapšanā.
Programmas mājaslapawww.bernusmaids.com/lv/bernu-kinostudija
Aktuālā informācijaBezmaksas nodarbībām tiek pieņemti bērni un jaunieši, kuru ģimenēm tika piešķirts daudzbērnu vai maznodrošināto ģimeņu statuss. Kā arī mācību centra SMAIDS vadība, ar atsevišķu rīkojumu, var pieņemt lēmumu par bezmaksas nodarbību apmēklejumu to ģimeņu bērniem, kuriem dažadu iemeslu dēļ netika piešķirts viens no minātejiem statusiem, bet pēc būtības un jēgas tas tām atbilst. Šādu lēmumu mācību centra valde izskata uz bērnu vēcāku rakstiska iesnieguma pamata.

Mācību, attīstības, sociālās un profesionālās rehabilitācijas centra mērķi:
1) Sniegt vispusējo palīdzību bērniem un jauniešiem no daudzbērnu un trūcīgam ģimenēm integrēties sabiedriskajā dzīvē.
2) Radīt centru kā vietu, kur bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām mācās, nodarbojās ar sportu, komunicē savu vienaudžu starpā un iegūst jaunus draugus, attīsta savas spējas pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā, kā arī to, kā var nopelnīt ar darbu, atbilstoši savam prasmēm un iemaņām.
3) Izmantojot alternatīvās aprūpes metodes, sniegt palīdzību šo bērnu un jauniešu grupām ģimeniskā atmosfērā un pielietot darba terapiju, attīstīt un iespēju robežās pilnveidot sociālās darba spējas, lai viņi spētu pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi.
4) Gados vecākiem bērniem sniegt konkurētspējas sagatavošanu darba tirgum – psiholoģiski un praktiski.
Pieaugušo izglītības iestāde
Zolitūdes iela 22A, Rīga, LV-1029
Tel:24825555
E-pasts:bernusmaids@inbox.lv  www.bernusmaids.com
Aktuālā informācija:Bezmaksas nodarbībām tiek pieņemti bērni un jaunieši, kuru ģimenēm tika piešķirts daudzbērnu vai maznodrošināto ģimeņu statuss. Kā arī mācību centra SMAIDS vadība, ar atsevišķu rīkojumu, var pieņemt lēmumu par bezmaksas nodarbību apmēklejumu to ģimeņu bērniem, kuriem dažadu iemeslu dēļ netika piešķirts viens no minātejiem statusiem, bet pēc būtības un jēgas tas tām atbilst. Šādu lēmumu mācību centra valde izskata uz bērnu vēcāku rakstiska iesnieguma pamata.

Mācību, attīstības, sociālās un profesionālās rehabilitācijas centra mērķi:
1) Sniegt vispusējo palīdzību bērniem un jauniešiem no daudzbērnu un trūcīgam ģimenēm integrēties sabiedriskajā dzīvē.
2) Radīt centru kā vietu, kur bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām mācās, nodarbojās ar sportu, komunicē savu vienaudžu starpā un iegūst jaunus draugus, attīsta savas spējas pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā, kā arī to, kā var nopelnīt ar darbu, atbilstoši savam prasmēm un iemaņām.
3) Izmantojot alternatīvās aprūpes metodes, sniegt palīdzību šo bērnu un jauniešu grupām ģimeniskā atmosfērā un pielietot darba terapiju, attīstīt un iespēju robežās pilnveidot sociālās darba spējas, lai viņi spētu pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi.
4) Gados vecākiem bērniem sniegt konkurētspējas sagatavošanu darba tirgum – psiholoģiski un praktiski.