Kandavas Deju skola - Dejas pamati - Prof. ievirzes izglītība līdztekus pamatskolai

Dejas pamati
Ieraksts atjaunots:2016-05-02
Programmas veidsProfesionālās ievirzes izglītība līdztekus pamatskolas 1.-9. klasei (20V)
Izglītības dokuments Profesionālās ievirzes izglītības apliecība;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēta 27.04.2015., akreditēta līdz 03.12.2021.
Programmas kods20V212001
 
Ilgums6 gadi (2033 st.)
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaLīdzmaksājums 5 EUR mēnesī
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķis:

Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi deju pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā audzēkņiem:
- Attīstīt muzikālo domāšanu, muzikalitāti: muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu;
- Attīstīt individuālās un grupu skatuviskās dejas prasmes;
-. Attīstīt jaunrades spējas dejā;
- Attīstīt spējas orientēties dejas žanros un stilos.

Programmas saturs

Mūzikas uztvere:
- Mūzikas uztvere pēc dzirdes;
- Mūzikas daudzveidības iepazīšana;
- Iekšējās dzirdes, muzikālās atmiņas un ritma izjūtas attīstība;
- Kultūrvides daudzveidības iepazīšana.

Dejas valoda:
- Izcilu dejas mākslu pārstāvju iepazīšana;
- Dažādu mūzikas un dejas žanru, stilu izpratne un interpretācija;
- Dejas izteiksmes līdzekļu apguve un pielietošana radošajā darbībā.

Radošā darbība:
- Muzikāli intelektuālo spēju attīstība;
- Praktiskā dejošana, apgūstot deju pamatus gan solo, gan kolektīvajā dejas mākslā;
- Eksperimentēšana un improvizācija;
- Citu izpildītāju vērošana un analīze.

Mācību metodes

Deju iestudējumu ierakstu vērošana, salīdzināšana, analīze, individuālās nodarbības, grupu nodarbības – frontāli, diskusijas, improvizēšana, koncertu apmeklēšana, mācību koncerti, projektu metode.
Iepriekšējā izglītība, prasībasUzņemšana no 8 gadu vecuma
Profesionālās ievirzes izglītības iestāde
Lielā iela 28, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tel:29407710  Fax:63121786
E-pasts:andraeimane@gmail.com  www.kandavasdejuskola.lv