Banku augstskola - Starptautiskās finanses - Prof. bak. studijas

Starptautiskās finanses
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-02-16
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs finansēs
Profesionālā kvalifikācijaFinansists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 10.04.2023.
Programmas kods42343
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa3600 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsBanku augstskolas un Šveices biznesa augstskolas dubultdiplomu studiju programma, kurā darbojas pasniedzēji no Šveices un Latvijas. Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegti abu augstskolu diplomi.

Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu finansista kvalifikācijai iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

Studiju programmas absolventi strādā kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, grāmatvedības uzņēmumos, auditorkompānijās, valsts institūcijās vai komerciestādēs, ir pieprasīti finanšu jomas eksperti un konsultanti. Šī profesija ir pieprasīta katrā organizācijā.

Studiju programmas mērķis

Sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finansists” un programmas starpdisciplinārā principa (divi diplomi: BBA un profesionālais bakalaura grāds finansēs) prasībām augsti kvalificētus, mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu un biznesa vadības jomā. Īpašā vērība studiju programmā tiek pievērsta pētnieciskā un jaunrades darba veikšanai, kā arī biznesa un finanšu starptautiskajiem aspektiem.

Sagaidāmie studiju rezultāti

• Spēja pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus, kā arī pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai;
• Spēja veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju;
• Izpratne par aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientēšanās finanšu vidē notiekošajos procesos un spēja tos paskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
• Spēja patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.

Studiju programmas priekšrocības

• Iespēja iegūt Šveices biznesa skolas diplomu, studējot Latvijā;
• Iespēja iegūt divu augstskolu diplomus vienas programmas ietvaros (divi izlaidumi – Latvijā un Šveicē);
• Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu Šveices un Latvijas pasniedzēju vadībā;
• Studiju procesā tiek izmantotas aktuālas studiju metodes un starptautiski atzīti mācību materiāli;
• Programma tiek īstenota kopš 2012.gada un regulāri aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendencēm. Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti finanšu sektora vadošie eksperti;
• Tiek nodrošināta prakse Latvijā vai ārvalstīs;
• Plašs apgūstamo valodu klāsts – angļu, vācu, krievu un ķīniešu valodas;
• Tiek piedāvāta iespēja piedalīties starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs;
• Studiju laikā finanšu studiju moduļa ietvaros studentiem ir iespēja iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu;
• Stabils augsti kvalificētu finanšu jomas profesionāļu pieprasījums Latvijas un globālajā finanšu institūciju sektorā. Starptautiska vide, nelielas grupas. Šīs programmas absolventiem ir ievērojamas priekšrocības starptautiskajā darba tirgū.

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūti divi starptautiski atzīti bakalaura diplomi – finansēs un uzņēmējdarbības vadīšanā, kas apliecina finansista kvalifikāciju un bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā ar specializāciju starptautiskā vadībā. Iegūtie diplomi ļauj turpināt studijas maģistra līmenī.
Programmas mājaslapawww.ba.lv/studijas/programma/starptautiskas-finanses
www.ba.lv/studies/program/bachelor-of-international-finance
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE sertifikāti latviešu valodā (un literatūrā), svešvalodā (angļu vai vācu) un matemātikā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar 29.09.2015. MK noteikumiem Nr.543.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
Tel:67360133  Fax:67320620
E-pasts:info@ba.lv  www.ba.lv