Ventspils Augstskola - Tulkošana angļu – latviešu – krievu vai vācu valodā - Prof. bak. studijas

Tulkošana angļu – latviešu – krievu vai vācu valodā
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-03-13
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs tulkošanā
Profesionālā kvalifikācijaTulks (5. PKL) Profesijas standarts; Tulkotājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.punktu studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2023.
Programmas kods42222
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodamultilingvāli - latviešu, angļu, krievu vai vācu (ML/LV-EN-DE/RU)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas - 1700 EUR gadā (2019./20.)
 
Programmas aprakstsProfesionālā bakalaura programmas "Tulkošana" specializācija „Tulkošana angļu – latviešu – krievu/vācu valodā”.

Studiju programmas mērķis

Studiju programmas stratēģiskie mērķi ir:

- sagatavot kvalificētus mutiskās un rakstiskās tulkošanas speciālistus Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm; privātām tautsaimnieciskām struktūrām darbam Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ārvalstīs ārpus ES; darbam Eiropas Savienības institūcijās pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas;
- nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas; - nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas. Studiju programmas specifiskais mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri spēj:
- profesionāli veikt mutiskās un rakstiskās tulkošanas darbus dažāda veida Latvijas un ārvalstu institūcijās, uzņēmumos un birojos; balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi, kā arī apgūto profesionālo prasmju un iemaņu kompleksu;
- konkurēt darba tirgū un operatīvi reaģēt uz izmaiņām tajā;
- sekmīgi apgūt tālāku izglītību citās mācību iestādēs.

Studiju programmas uzdevumi:

- sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs (uzņēmējdarbība, mārketings, komercdarbības likumdošana);
- sekmēt absolventu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;
- īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās nozarēs, kā arī ļauj turpināt studijas augstākas kvalifikācijas līmeņa sasniegšanai;
- nodrošināt studiju kvalitātes atbilstību Eiropas u.c. ekonomiski attīstīto pasaules valstu līmenim, pilnveidojot mācību procesa metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu, ceļot docētāju kvalifikāciju un veicinot sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām;
- savlaicīgi pārveidot programmas saturu un pasniegšanas metodes, reaģējot uz izmaiņām tulkošanas darba tirgū, kā arī pareizi prognozējot izmaiņas tālākā nākotnē;
- veidot ciešu studiju procesa saistību ar reālo tulkošanas praksi.
Programmas mājaslapaventa.lv/program/tulkosana
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. CE latviešu valodā un angļu valodā (vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.543)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2019./2020. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Inženieru iela 101A, Ventspils, LV-3601
Tel:63629657; 63628303
E-pasts:venta@venta.lv  www.venta.lv