Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola - Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (tālmācība) - Vidējā vispārējā izglītība

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (tālmācība)
Ieraksts atjaunots:2019-03-17
Programmas veidsVispārējā vidējā izglītība pēc pamatskolas
Izglītības dokuments Atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
Programmas kods31011014
 
Ilgums3 gadi
Izglītības ieguves formaNeklātiene tālmācība vai e-studijas
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets
 
Programmas aprakstsIzglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienes tālmācības formā cilvēkiem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīves vietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ) un kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei.

Izglītības programmas obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts:

obligātie mācību priekšmeti: latviešu valoda, svešvaloda, matemātika, informātika, Latvijas un pasaules vēsture, fizika, ķīmija, bioloģija, literatūra, vizuālā māksla;
izvēles mācību priekšmeti: ekonomika, ģeogrāfija, psiholoģija, politika un tiesības un veselības mācība.

Izglītības programma paredz grupu konsultācijas, individuālās konsultācijas klātienē un/vai neklātienē, ieskaites klātienē un/vai neklātienē.

Pedagogu izveidotie mācību materiāli, norādes par izmantojamo literatūru un pārbaudes darbi ievietoti Moodle vidē un ir pieejami katram individuāli ar savu paroli.

Katrā mācību priekšmetā ir noteikts obligāto ieskaišu skaits katram mācību priekšmetam:

ieskaites tiek kārtotas izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pēc darba izpildes izglītojamais ne ilgāk kā divu nedēļu laikā saņem iegūto vērtējumu elektroniskā veidā;
ieskaites var kārtot arī klātienē izglītības iestādē.

Ieskaites var kārtot izglītojamā individuāli izvēlētos termiņos. Izglītojamais pats ir atbildīgs par darbu savlaicīgu iesniegšanu. Izglītojamo sasniegumi tiek atspoguļoti e-žurnālā.

Pēc obligāto ieskaišu par vienas klases kursu nokārtošanas izglītojamais tiek pārcelts nākamajā klasē. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība.

Par izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izrakstu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Programmas mājaslapawww.davv.lv/lv/vispaarizgliitojoshaas-programmas-61907/taalmaaciibas-programma-210621
Profesionālās izglītības iestāde
Iepriekšējais nosaukums:Dobeles Amatniecības vidusskola, Dobeles 2. vidusskola
Brīvības iela 28B, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Tel:63781303, 63781206
E-pasts:davv@dobele.lv  www.davv.lv