Latvijas Universitāte - Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība - Bak. studijas

Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-08-27
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs sporta zinātnē.
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods43813
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgramma piedāvā starpdisciplināras sporta zinātnes studijas, ko veido trīs aktuāli studiju bloki : (1) sporta jomas studiju kursi, kas sniedz pamata un specializētas zināšanas sporta nozarē; (2) tehnoloģiju studiju kursi un caurviju tēmas, kas saistītas ar tehnoloģiju izmantošanu sporta pētniecībā, sporta industrijā, ikdienas aktivitāšu un profesionālā sporta slodzes datu ieguvē un analīzē, un monitoringā; (3) sabiedrības veselības studiju kursi un caurviju tēmas, kas koncentrējas uz sociālekonomiskajiem aspektiem, ietekmē sabiedrības dzīves kvalitāti, sportiskos sasniegumus un veselību plašākā kontekstā. Programma izstrādāta ciešā sadarbībā ar darba devējiem un nozares pārstāvjiem, kas tiks iesaistīti arī programmas īstenošanā.

Studiju programmas ”Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība” mērķis ir nodrošināt studējošajiem augstākās akadēmiskās izglītības ieguves iespēju sporta zinātnē un ar to saistītajās zinātņu nozarēs, sekmējot studentu zināšanu un prasmju apguvi, lai veicinātu studentu kompetences attīstību darbībai sporta un ar to saistīto zinātņu nozaru pētniecībā un profesionālajā darbībā saistībā ar tehnoloģiju attīstību un sabiedrības veselības veicināšanu.Studiju programmas uzdevumi ir:

nodrošināt iespējas apgūt sporta zinātnes speciālistiem nepieciešamās pamata un specializētās zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi, fizisko sagatavotību, kustību analīzi un organisma pielāgošanos fiziskajām slodzēm;
veicināt izpratni par sportu kā sabiedrības kultūrvēstures un dzīves kvalitātes daļu;
piedāvāt studējošiem apgūt zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas sporta jomā, saistībā ar tehnoloģiju attīstību un sabiedrības veselības veicināšanu, kā arī sagatavot studējošos zinātniskās pētniecības studijām;
pielietot iegūtās sporta tehnoloģiju zināšanas un prasmes, veicot profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību sporta zinātne un ar to saistītās nozarēs;
lietot zinātniskās datubāzes, apkopot un analizēt informāciju sporta zinātnē un tās saskares disciplīnās;
veicināt prasmi radoši un kritiski domāt, pieņemt lēmumus un risināt problēmas saistībā ar sporta speciālistu lomu sabiedrībā;
iesaistīt studentus atbildīgā pētniecībā sporta un ar to saistītās zinātnēs, veicinot prasmes un izpratni par sporta un sabiedrības veselības pētniecībā pielietojamām tehnoloģijām;
veicināt izpratnes par savas pētnieciskās un profesionālās darbības ietekmi uz vidi, sabiedrības veselību un politikas veidošanu;
attīstīt prasmi formulēt un analizēt problēmas un risinājumus sporta zinātnē, tos izskaidrot, argumentēt, diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan plašāku sabiedrību;
veicināt studējošo vispusīgu un vienlaikus kritisku skatījumu uz sporta zinātnes jautājumiem plašākā kontekstā, patstāvīgu mācīšanos un nepārtrauktu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību.

Programmas beidzēji var strādāt kā darbinieki sporta izglītības iestādēs un organizācijās gan starptautiskā, gan valsts un pašvaldību līmenī; kā datu analītiķi sporta un fizisko darbaspēju noteikšanas laboratorijās, veselības centros, kas veic slodžu testus un ar to saistītus mērījumus; sabiedrības veselības, sporta administrācijas un politikas jomā kā sporta metodiķi, plānotāji, vadošie darbinieki; profilakses centros, gerontoloģijas centros, pašvaldību un valsts sporta pārvaldēs kā konsultanti; kā arī individuālo un komandas treniņu programmu konsultēšanā, izstrādē un plānošanā kā tehniskie analītiķi (video skautinga tehnoloģijas, digitālā video rediģēšana, dažādas tehnoloģijas mērījumu veikšanai uc.).
Programmas mājaslapawww.lu.lv/lv/nc/studijas/studiju-celvedis/programmu-un-kursu-katalogi/programmu-mekletajs/?tx_lustudycatalogue_pi1%5Bprogram%5D=204JU&tx_lustudycatalogue_pi1%5Baction%5D=detail&tx_lustudycatalogue_pi1%5Bcontroller%5D=Course&cHash=396b7c5960b15
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. CE - latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā), GA sportā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv