RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs - Uzņēmējdarbība un vadīšana - 1. līm. prof. studijas

Uzņēmējdarbība un vadīšana
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-06-10
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaTirgzinības un tirdzniecības speciālists (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods41345
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 800 EUR semestrī (2021./22.)
 
Programmas aprakstsUzņēmējdarbība un vadīšana – programma veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās un ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos jaunie uzņēmēji un vadītāji iegūtu daudzpusīgas darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties mārketinga jomā.

Studiju programmas uzdevumi:

– attīstīt studējošo analītiski kritisko domāšanu un veicināt interesi par profesionālajā jomā notiekošiem procesiem, aprakstot un analizējot situāciju uzņēmumā un attīstības tendences profesionālajā jomā (tirgzinībās un tirdzniecībā);
– sniegt vispusīgas un specializētas zināšanas, attīstīt profesionālās prasmes;
– attīstīt studējošo iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu formulēšanā un to risināšanā, piedāvājot profesionālo problēmu risināšanu studiju kursu ietvaros un studiju noslēguma darbā;
– attīstīt studējošo komunikācijas un sadarbības prasmes, sekmējot šo prasmju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskajā darbībā.
Programmas mājaslapacesis.rtu.lv/uznemejdarbiba-un-vadisana-klatiene
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Reflektantu uzņemšana pilna un nepilna laika studijās notiek pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem un gada atzīmēm atsevišķos priekšmetos vidējās izglītības dokumentā. Studiju programmā reflektantiem vērtē divus CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, latviešu valoda, svešvaloda. Papildus CE rezultātiem tiek ņemtas vērā gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos ķīmija un informātika, kā arī matemātika, fizika un svešvaloda, ja tie nav vērtēti kā CE rezultāti. Ja studiju programmas reflektanta vidējās izglītības dokumentā nav vērtējuma fizikā un ķīmijā, vērtē atzīmes priekšmetos dabaszinātnes un ekonomika.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Cēsu filiāle
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle
Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Tel:64119003; 64119002
E-pasts:cesis@rtu.lv  cesis.rtu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lasīt šeit