Latvijas Universitāte - Pirmsskolas izglītības pedagogs - 1. līm. prof. studijas

Pirmsskolas izglītības pedagogs
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-11
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaPirmsskolas izglītības pedagogs (4. PKL)
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods41141
 
Ilgums2,5 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaNeklātiene nedēļas nogales
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaPar maksu: 1500 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikācijas iegūšanu, izzinot pirmsskolas pedagoģiju, psiholoģiju un citu ar izglītību un cilvēka dzīves darbību saistīto zinātņu pamatus, saistot tos ar pasaules un Latvijas pirmsskolu praksi, un apgūstot pirmsskolas izglītības pedagogam nepieciešamās kompetences darbam valsts un privātajā sektorā, lai mērķtiecīgi veicinātu bērna garīgo, fizisko un sociālo attīstību, no kā izriet studiju programmas uzdevumi:

•nodrošināt apstākļus akadēmisko zināšanu apguvei, praktiskās pieredzes iepazīšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, personiskās pieredzes uzkrāšanai pedagoģiskajā darbībā, tādējādi atklājot studiju saturu atbilstoši mūsdienu pasaules progresīvajai praksei bērna attīstībā un audzināšanā;
• iegūt intelektuālās, profesionālās un praktiskās kompetences pirmsskolas pedagoģijā, ko students demonstrē pētnieciskā vidē:
•intelektuālās kompetences – prast aprakstīt, formulēt pedagoģisko problēmu, veikt analīzi, izmantojot zinātniskas metodes;
•profesionālās kompetences – demonstrēt būtiskāko priekšmetā, teoriju un jēdzienu izpratni pirmsskolas pedagoģijā; savas pētnieciskās jomas robežās izvērtēt un izvēlēties atbilstošu metodiku;
•praktiskās kompetences – analizēt sarežģītus praktiskus jautājumus pirmsskolas pedagoģijas profesionālā kontekstā; pieņemt un pamatot praktiskus lēmumus, balstoties uz konkrēto studiju kursu;
•veicināt studentu gatavību iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu lietojumu Latvijas, kā arī Eiropas pašreizējās un tuvākās nākotnes vajadzībām;
•rosināt studentu motivētu akadēmisko un profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, profesionālo spēju mērķtiecīgu attīstību;
•sekmēt studentu pašizglītības vajadzību veidošanos, veicināt viņu zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi pirmsskolas pedagoģijā, gatavību tālākām studijām un pašizglītībai;
•studiju procesa daudzveidīgā darbībā radīt iespēju katram studentam savas personības iezīmju un īpašību attīstībai, pašizglītības vajadzību un profesionālo interešu realizēšanai, kas ļaus nodrošināt bērna brīvu, harmonisku prāta, jūtu un gribas attīstību augstā līmenī.

Darba iespējas

Absolventi var strādāt valsts un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs u. c. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diploms dod iespēju turpināt izglītību otrā līmeņa profesionālajās studiju programmās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/lv/nc/studijas/studiju-celvedis/kursu-katalogi/programmu-mekletajs/programma/2049Z
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE - latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv