Latvijas Universitāte - Ģeoloģija - Bak. studijas

Ģeoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-13
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsDabaszinātņu bakalaurs ģeoloģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 24.04.2023.
Programmas kods43440
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķis un uzdevumi

Galvenais Ģeoloģijas BSP mērķis ir sniegt studējošajiem iespējas gūt sistemātiskas zināšanas ģeoloģijas un radniecīgo dabas zinātņu pamatos, iegūt sākotnējo specializāciju pamatiežu ģeoloģijā, lietišķajā ģeoloģijā un kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā, attīstīt erudīciju un praktiskās iemaņas, kas atbilst darba tirgus prasībām un studiju turpinājumam maģistrantūrā.Galvenie Ģeoloģijas BSP uzdevumi ir šādi:

sniegt teorētiskās zināšanas ģeoloģijā un radniecīgajās dabas un Zemes zinātnēs, kā arī attīstīt iemaņas šo zināšanu pielietošanai darbā ģeoloģijas jomā;
sniegt iemaņas pētniecībā un praktiskajā darbā, kas nodrošina konkurētspēju darba tirgū;
attīstīt kritiskās domāšanas iemaņas;
sniegt iemaņas ģeoloģijas nozarei tipisku problēmu atklāšanā un risināšanā.

Programmas studiju rezultāti

apgūt fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas un vides zinātnes pamatus;
apgūt teorētiskos kursus visos galvenajos ģeoloģijas virzienos - mineraloģijā, petrogrāfijā, sedimentoloģijā, kvārtārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā, hidroģeoloģijā, inženierģeoloģijā, derīgo izrakteņu ģeoloģijā, paleontoloģijā, stratigrāfijā, struktūrģeoloģijā, tektonikā;
apgūt lauka un laboratorijas pētījumu metodes galvenajās ģeoloģijas apakšnozarēs;
veikt patstāvīgus pētījumus (ne mazāk kā 10 nedēļu pilnas noslodzes jeb 10 kredītpunktu apjomā) izvēlētā ģeoloģijas apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā.

Darba iespējas

Darba iespējas: pēc bakalaura studiju programmas beigšanas lielākā daļa studentu turpina mācības maģistrantūrā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, citās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Latvijā nozīmīgi ir ģeoloģiskie pētījumi sakarā ar ēku, ceļu un citu konstrukciju būvi, kā arī pazemes ūdeņu pētījumi, tādēļ darba tirgus ģeoloģijā ir samērā plašs: darbinieki ir vajadzīgi privātfirmās, kas nodarbojas ar inženierģeoloģiskiem, hidroģeoloģiskiem un derīgo izrakteņu izpētes darbiem, arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā un citās valsts un pašvaldību iestādēs. Jauni, kvalificēti speciālisti ir vajadzīgi arī Latvijas Universitātē, tie var tikt iesaistīti studentu apmācībā, darbā laboratorijās un zinātnisko pētījumu realizācijā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/geografijas-un-zemes-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/geologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
GA ģeogrāfijā
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ģeogrāfijā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos
Piezīme: Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv