Latvijas Universitāte - Angļu filoloģija - Mag. studijas

Angļu filoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-02
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 25.06.2019.
Programmas kods45222
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsAngļu filoloģijas maģistra studiju programma piedāvā studentiem izvēlēties dažādus studiju moduļus (metodikas, literatūrzinātnes, valodniecības), kas ļauj padziļināt akadēmisko izglītību angļu filoloģijā, sagatavot speciālistus, kuri spēj patstāvīgi strādāt augstākajās un citās mācību iestādēs un veikt pētniecības darbu dažādās akadēmiskās nozarēs, tādās kā vārdnīcu sastādīšana, praktiski orientēta sastatāmā valodniecība, terminoloģijas izveide un standartizācija, metodikas principu modernizācija, jaunu pieeju izstrāde literatūrteorētiskajos pētījumos un citās jomās.

Programmas mērķis un uzdevumi

MSP galvenais mērķis ir veidot kompetenci patstāvīga zinātniskā darba veikšanai izvēlētajā filoloģijas apakšnozarē, pamatojoties uz apgūtajām zināšanām un prasmēm.
Programmas uzdevumi ir:
•paplašināt un sistematizēt iegūtās zināšanas par literatūrzinātnes, vispārīgās un lietišķās valodniecības saturu, pētīšanas metodēm, galvenajām teorijām, veidot izpratni par teoriju praktisko pielietošanu;
•veidot zinātniskā darba prasmes, kas ir būtiskas valodas un kultūras parādību un procesu pētīšanā;
•veidot vispārīgās kompetences (instrumentālās, interpersonālās un sistēmiskās) un priekšmeta specifiskās kompetences un pielietot tās zinātniskajā darbā un profesionālajā jomā;
•attīstīt spēju formulēt, analizēt, apkopot un novērtēt galvenās attīstības tendences valodniecībā, literatūrzinātnē un ar valodas apguvi saistītās jomās;
•attīstīt spēju izvirzīt pētniecības problēmas un izstrādāt savu piedāvājumu to risinājumam;
•pilveidot radošo potenciālu, piedaloties zinātniskos projektos un konferencēs, iesaistoties studentu starptautiskās apmaiņas programmās;
•attīstīt izpratni par humānisma, iecietības un atvērtības veicināšanu starpkultūru saziņā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/augstaka-limena-studijas/anglu-filologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;
Papildu nosacījums: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Angļu filoloģija” absolventi vai bakalaura studiju programmas „Moderno valodu un biznesa studijas” absolventi, un ārvalstniekiem, piesakoties studiju programmā, nepieciešamas angļu valodas zināšanas, kuras apliecina TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 80 punkti vai Paper-based vismaz 550 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 6 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai PTE General (Pearson Test of English) – C1, vai apliecinājums par angļu valodas zināšanām vismaz C1 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu sistēmā) vai „labi”), izņemot gadījumus, kad angļu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv