Latvijas Universitāte - Baltijas jūras reģiona studijas - Mag. studijas

Baltijas jūras reģiona studijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-02
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs Baltijas jūras reģiona studijās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 25.06.2019.
Programmas kods45222
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara
Kredītpunkti80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgramma sagatavo kvalificētus analītiķus ar speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā; ekspertus ar dziļām zināšanām par Baltijas jūras reģiona politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras u. c. attīstības procesiem; pētniekus, kas veicinātu un stiprinātu reģionālo sadarbību.

Programmu sekmīgi beidzot, ir iespēja studēt doktorantūrā.

Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir labs pamats starptautiskai karjerai. Programma ir saskaņota ar līdzīgām programmām vēl trijās universitātēs, kopumā tās realizācijā vēl piedalās Turku universitāte Somijā, Tartu universitāte Igaunijā un Vītauta Dižā universitāte Lietuvā, studentiem vēlams vismaz vienu semestri studēt kādā no partneruniversitātēm. Tur studijas notiek saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteikumiem, un pēc atgriešanās Latvijas Universitātē visi partneraugstskolā sekmīgi apgūtie studiju kursi un par tiem iegūtie kredītpunkti tiek atzīti. Baltijas studijas notiek internacionālā vidē, līdzās Latvijas studentiem ir pilnu laiku studējošie ārzemnieki, kā arī Erasmus un citu apmaiņas programmu studenti. Regulāri tiek aicināti viesprofesori no parteraugstskolām, kā arī no citām prestižām ārzemju universitātēm.

Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir starpdisciplināra, pasniedzēji ir attiecīgo nozaru augstākā līmeņa speciālisti. Galvenie studiju moduļi obligātajā (A) daļā ir šādi: Vispārējais modulis, Baltijas valstis un Eiropa, Vēsture, Sabiedrība un vide, Politika un cilvēktiesības, Literatūra un mūzika. Obligātās izvēles (B) daļa piedāvā apgūt Baltijas reģionam aktuālās valodas, kā arī izglītības un kultūrvēstures kursus. Ceturtajā semestrī studenti strādā pie sava maģistra darba. Atbilstoši programmas starpdisciplinārajam un reģionālajam raksturam, maģistra darbā ir nepieciešama starpdisciplināra un salīdzinoša pieeja. Baltijas jūras reģiona problemātikas aktualitāte nosaka plašu pētnieciskā darba tematiku un rada labvēlīgu pamatu sekmīgu zinātnisko darbu publicēšanai zinātniskos, populāros izdevumos un periodikā. Studenti ar saviem zinātniskās darbības rezultātiem piedalās starptautiskās konferencēs.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/augstaka-limena-studijas/baltijas-juras-regiona-studijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība. Papildu nosacījums: nepieciešamas angļu valodas zināšanas, kuras apliecina TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 80 punkti vai Paper-based vismaz 550 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 6 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – A, vai PTE General (Pearson Test of English) vismaz B2, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu sistēmā) vai „gandrīz labi”), izņemot gadījumus, kad angļu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv