Latvijas Universitāte - Izglītības zinātnes - Mag. studijas

Izglītības zinātnes
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-03
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsIzglītības zinātņu maģistrs
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods45142
 
Ilgums1 gads 2 mēneši (pilna laika), 1,5 gadi (nepilna laika) vai 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene nedēļas nogales
Kredītpunkti48 vai 80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1900 EUR gadā (pilna laika), 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķis ir maģistra studiju programmas īstenošana izglītības zinātņu maģistra grāda iegūšanai - studentu ievirzei sistemātiskā, nepārtrauktā izglītības pilnveides procesā savas individualitātes attīstīšanai virzībā uz izglītotu sabiedrību, mācīšanos visa mūža garumā.

Uzdevumi:

palīdzēt maģistrantiem īstenot izglītības zinātnes akadēmiskās studijas, tālāk padziļinot zināšanas izglītības filozofijā un socioloģijā, izglītības sistemoloģijā, izglītības psiholoģijā, izglītības ideju vēsturē, salīdzinošajā izglītības pētniecībā un pētījumu metodoloģijā, metodikā un tehnoloģijā;
atbilstoši studentu izvēlētajam apakšvirzienam bagātināt zināšanas izglītības vadības dažādos aspektos, pārmaiņās izglītībā, izglītības vides veidošanas problēmās, socializācijas pedagoģiskajos un psiholoģiskajos aspektus mūžizglītības skatījumā, iekļaušanās starpkultūru aspektos, pieaugušo izglītības problēmās;
vadīt maģistrantu darbību izglītības teorētisko koncepciju, stratēģiju un praktisko norišu analīzē un datu kritiskā izvērtējumā;
veicināt individuālā studiju pētnieciskā darba pieredzi, kas tiek integrēta maģistra darba izstrādē;
veicināt pētnieciskā darba rezultātu publiskošanu, tos sagatavošanu iespējamai publicēšanai;
sekmēt izprast izglītībā strādājošo misijas būtību,izmantot gūtās atziņas darbā savas karjeras veidošanā;
sekmēt vispārējo, specifisko, izglītības vadības, pētniecisko, personības attīstības kompetenču pilnveidošanos;
pilnveidot individuālās spējas veikt pētniecisko darbu, apkopot, analizēt, vērtēt, atspoguļot pētniecības rezultātus, kā arī prezentēt tos maģistra darba aizstāvēšanas laikā;
pilnveidot prasmes strādāt ar informāciju, izvērtēt ,analizēt to, publiski izklāstīt un pamatot savu viedokli;
nostiprināt svešvalodu prasmes;
pilnveidot prasmes efektīvi izmantot informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/augstaka-limena-studijas/izglitibas-zinatnes-4-sem
www.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/augstaka-limena-studijas/izgl
Iepriekšējā izglītība, prasības1,2 gadu studijas - bakalaura grāds (studiju apjoms vismaz 160 kredītpunkti) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība; Iestājpārbaudījums: 1) eseja par vienu noteiktu problēmu izglītības jomā, izmantojot savas teorētiskās zināšanas un pieredzi. Jautājumi ir formulēti saskaņā ar izglītības aktuālajām problēmām, attīstības perspektīvām un izglītības praksi; 2) maģistra studiju motivācija un pamatojums, kas jāsagatavo iepriekš rakstiski 1 lpp. apjomā un jāņem līdzi uz iestājpārbaudījumu.
2. gadu studijas - bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība; Iestājpārbaudījums: 1) eseja par vienu noteiktu problēmu izglītības jomā, izmantojot savas teorētiskās zināšanas un pieredzi. Jautājumi ir formulēti saskaņā ar izglītības aktuālajām problēmām, attīstības perspektīvām un izglītības praksi; 2) maģistra studiju motivācija un pamatojums, kas jāsagatavo iepriekš rakstiski 1 lpp. apjomā un jāņem līdzi uz iestājpārbaudījumu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv