Latvijas Universitāte - Klasiskā filoloģija - Bak. studijas

Klasiskā filoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-04
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 25.06.2019.
Programmas kods43222
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2000 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsKlasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma nodrošina studējošiem iespēju iepazīt mūsdienu Eiropas kultūrtelpas sākumus un pamatu – Senās Grieķijas un Romas kultūrvidi, saskatīt tās pārmantotību un turpinājumu mūsdienu pasaulē, kā arī pielietot iegūtās zināšanas mūsdienu kultūrnorišu interpretācijā. Programmas pamats ir klasisko valodu –sengrieķu un latīņu – studijas. Klasisko valodu pamatus studenti iepazīst pirmā mācību gada laikā, un tad seko programmas saistošākā daļa – antīkās pasaules literatūras dižgaru, pirms divtūkstoš un vairāk gadiem nemirstīgus darbus radījušo autoru tekstu lasījumi oriģinālvalodās. Antīko tekstu lasījumu nodarbībās tiek analizēta katra apskatāmā autora personība laikmeta un tā kultūras strāvojumu kontekstā, kā arī plašākā aspektā, akcentējot konkrētā autora un viņa darbu nozīmi literatūras attīstības procesos. Antīkās literatūras pilnvērtīgai izpratnei nepieciešamās papildu zināšanas nodrošina antīkās mitoloģijas un antīkās filozofijas kursi, bet antīkās pasaules vēsturisko fonu iezīmē Senās Grieķijas un Romas vēstures kurss. Klasiskās filoloģijas bakalaura programmā paredzēta iespēja akadēmiskā līmenī papildināt angļu valodas zināšanas un apgūt unikālu kursu – jaungrieķu valodu –, kas Latvijā tiek piedāvāts tikai Latvijas Universitātē.

BSP Klasiskā filoloģija mērķi ir:
•īstenojot bakalaura līmeņa akadēmiskās izglītības programmu Klasiskā filoloģija, nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 6. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei;
•nodrošināt studējošiem iespēju iepazīt mūsdienu Eiropas kultūrtelpas sākumus un pamatu – antīko kultūrvidi, kā arī saskatīt tās pārmantotību un turpinājumu mūsdienu pasaulē, kā arī prasmes pielietot iegūtās zināšanas mūsdienu kultūrnorišu interpretācijā;
•nodrošināt zināšanas, prasmes un kompetences, kas akadēmisko bakalauru kvalificē tālākām studijām maģistra programmās Latvijā un starptautiskā vidē.

BSP Klasiskā filoloģija uzdevumi ir:
•rosināt studējošiem interesi par klasisko filoloģiju, papildinot klasiskās filoloģijas bāzes nozaru – literatūrzinātnes un valodniecības – kursu klāstu ar citām antīkās kultūrvides izpratnei būtiskām jomām (antīkā filozofija, Senās Grieķijas un Romas vēsture);
•nodrošināt studējošiem plašākas iespējas iekļauties darba tirgū, nodrošinot iespēju paralēli klasiskajām valodām – latīņu un sengrieķu – apgūt modernās svešvalodas (jaungrieķu valodu un vienu svešvalodu pēc izvēles), kā arī tulkošanas prasmes;
•nodrošināt kompetences, kas klasiskās filoloģijas bakalaura grāda ieguvējus kvalificē studijām humanitāro un radniecīgo zinātņu maģistra studiju programmās un otrā līmeņa profesionālā maģistra programmās Latvijā un starptautiskā vidē; motivēt studējošos turpināt studijas maģistra līmeņa programmās.

Darba iespējas

Vēstniecības, Ārlietu ministrija, bibliotēkas, arhīvs, grāmatu apgādi, akadēmiskais darbs Latvijas augstskolās un skolās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/pamatstudijas/klasiska-filologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE - Latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv