Latvijas Universitāte - Fizika, astronomija un mehānika - Doktora studijas

Fizika, astronomija un mehānika
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-09-06
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsFizikas vai inženierzinātņu doktors (Dr.phys.; Dr.sc.ing.)
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods51440
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2134 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsFizikas doktora studiju programma nodrošina zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu astronomijas, fizikas vai mehānikas zinātnes sekojošās apakšnozarēs:

- Astrofizika un fundamentālā Astronomija-

- Cietvielu fizika

- Fizikas didaktika

- Ķīmiskā fizika

- Lāzeru fizika un spektroskopija

- Materiālu fizika

- Medicīniskā fizika

- Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

- Šķidrumu un gāzu mehānika.Doktora studiju programma sagatavo doktora līmeņa speciālistus pētniecības realizācijai Latvijas fizikas profila zinātniski pētnieciskajās institūcijās, tādos LU institūtos un struktūrvienībās kā LU Astronomijas institūts, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, LU Fizikas institūts, LU Lāzeru centrs, LU FMF Fizikas nodaļa, LU Ķīmiskās fizikas institūts, LU Polimēru mehānikas institūts.

Speciālisti tiek gatavoti arī tādām valsts pētniecības iestādēm kā Ventspils radioastronomijas centrs, Fizikālās enerģētikas institūts un citām. Šīs programmas absolventi veiksmīgi var darboties dažādās Latvijas valsts institūcijās un privātā biznesa struktūrās, kā arī strādāt par mācībspēkiem gan Latvijas Universitātē, gan arī citās Latvijas augstskolās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/fizikas-matematikas-un-optometrijas-fakultate/doktorantura/fizika-astronomija-un-mehanika
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms. Pārējos gadījumos, lai sāktu studijas Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju programmā, ir kārtojams iestājeksāmens fizikā. Papildus prasības: Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju padomē (DSP) pretendents iesniedz zinātniskā pētījuma projektu un DSP organizētās pārrunās, balstoties uz padomes apstiprinātiem kritērijiem, tiek izvērtēts pretendenta zināšanu līmenis fizikā, astronomijā un mehānikā, pētījumu projekta kvalitāte un tā atbilstība LU pētījumu prioritārajiem virzieniem. DSP pieņem lēmumu par pretendenta atbilstību un, ja nepieciešams, norāda uz studiju gaitā apgūstamajiem papildkursiem.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv