Latvijas Universitāte - Literatūrzinātne, folkloristika un māksla - Doktora studijas

Literatūrzinātne, folkloristika un māksla
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-04
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsFiloloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.philol.)
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 25.06.2019.
Programmas kods51222
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara; Neklātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 2134 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsLiteratūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu literatūras vēsturi, literatūras teoriju, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, etnomuzikoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu jautājumu loku, kas tieši saistās ar filoloģiju. Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes doktora programmas studijas notiek šādās zinātnes nozarēs un apakšnozarēs:

Literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm:

latviešu literatūras vēsture;
literatūras teorija;
salīdzināmā literatūrzinātne;
cittautu literatūras vēsture;

Folkloristikas nozarē ar apakšnozarēm:

mitoloģija;
latviešu folkloristika;
cittautu folkloristika;

Mākslas nozarē ar apakšnozari:

teātra un kino vēsture un teorija.

Studiju laikā studējošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē, veic pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļo starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās, piedalās bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā un izstrādā promocijas darbu izvēlētajā apakšnozarē. Studiju laikā doktorantiem ir iespēja veikt lauka pētījumus un iesaistīties doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi“.
Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas mērķis – sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslas zinātnē (augstāk minētajās apakšnozarēs), iegūstot starptautiski pielīdzināmu un darba tirgū konkurētspējīgu zinātņu doktora grādu.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/doktorantura/literaturzinatnes-folkloristikas-un-makslas-doktora-studijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds filoloģijā (Mag.philol.) literatūrzinātnes, folkloristikas nozarē vai maģistra grāds mākslas zinātnē (Mag.art.) mākslas zinātnes nozarē. Atsevišķos gadījumos var uzņemt arī pretendentus ar maģistra grādu citā humanitārajā zinātnē. Pēc pretendenta iesniegtajām ziņām tiek izvērtētas pretendenta publikācijas, piedalīšanās konferencēs, iepriekšējas pētnieciskā darba iestrādes, kā arī mutisko pārrunu rezultāti. Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, ieskaitot pretendentus budžeta vietās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv