Latvijas Universitāte - Eiropas studijas - Mag. studijas

Eiropas studijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-03
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs Eiropas studijās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods45310
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2150 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgrammu raksturo tās starptautiskā vide – Latvijas un ārvalstu studenti, mācībspēki un nozaru eksperti. Studijas notiek latviešu un angļu valodā, un programmā ir arī franču valodas kursi. Programma piedāvā apgūti ekonomikas, politikas zinātnes un tiesību zinātnes sasniegumus Eiropas telpā, kā arī specializācijas moduļus divās apakšprogrammās: „ES ārējas attiecības: Austrumeiropa un Krievija” un „ES ārējas attiecības: Ziemeļu un Latīņamerika, Āzija un Āfrika”.

Eiropas studiju maģistra studiju programmas pamatmērķis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri būtu spējīgi risināt ar Eiropas integrācijas procesiem saistītas aktuālās problēmas, strādājot dažādās starptautiskās institūcijās t.sk. uzņēmējdarbības jomā, valsts un nevalstiskajās organizācijās. To iespējams realizēt programmas ietvaros nodrošinot maģistrantiem iespējas apgūt jaunākos ekonomikas, politikas un tiesību zinātņu sasniegumus, kas saistīti ar Eiropas telpu un Eiropas Savienības darbību. Programma arīdzan ir orientēta sniegt maģistrantiem tādu akadēmiskās kvalifikācijas līmeni, lai tie būtu spējīgi turpināt studijas doktorantūrā.
Būtiskākie maģistra studiju programmas uzdevumi:
•veicināt iepriekš iegūtās specialitātes tālāku apguvi atbilstoši mūsdienīgajam Eiropas studiju raksturam un tajā iekļauto priekšmetu (ekonomika, politikas zinātne, tiesību zinātne, reģionālās studijas) prasībām;
•sekmēt jaunas starpdisciplināras zināšanas un mūsdienīgu prasmju apguvi;
•pielietojot jaunas pasniegšanas metodes, attīstīt studentu spējas patstāvīgi apgūt, kritiski analizēt un pielietot iegūtās zināšanas;
•nodrošināt studiju procesu ar augsti kvalificētiem LU dažādu fakultāšu mācību spēkiem, vieslektoriem no partneruniversitātēm ārzemēs, kā arī ar speciālistiem un ekspertiem no Latvijas valsts un ES institūcijām;
•piesaistīt ārvalstu studentus Eiropas studijas programmā.

Darba iespējas

ESMP absolventiem ir ļoti augsts nodarbinātības rādītājs ES un citās starptautiskajās, privātajās un valsts institūcijās, diplomātiskajā sektorā, lobēšanas aktivitātēs ES, starptautiskajā žurnālistikā, padomdevēju pozīcijās politiskajā, ekonomiskajā un tiesiskajā sfērā, kā arī tālāku studiju izvēle doktorantūrā, veidojot karjeru akadēmiskajā un zinātniskajā vidē.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/augstaka-limena-studijas/eiropas-studijas-studiju-valodas-latviesu-un-anglu
www.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/augstaka-limena-
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds vai tam atbilstoša augstākā izglītība jebkurā zinātņu nozarē. Papildu nosacījumi: 1) nepieciešamas angļu valodas zināšanas, kuras apliecina TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 80 punkti vai Paper-based vismaz 550 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 6 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – A, vai PTE General (Pearson Test of English) – vismaz B2, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu sistēmā) vai „gandrīz labi”), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā; 2) dzīves gājuma apraksts (CV).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv