Latvijas Universitāte - Klasiskā filoloģija - Mag. studijas

Klasiskā filoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-04
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 25.06.2019.
Programmas kods45222
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgrammas studiju virzieni: klasiskās valodas, antīkā literatūra (stili, žanri, recepcija), antīkā kultūra.

MSP Klasiskā filoloģija īstenošanas mērķi:
•nodrošināt iespēju studējošiem iegūt maģistra līmeņa kompetences pētnieciskā vidē realizētā programmā;
•sniegt atbilstoša līmeņa akadēmiskās zināšanas un veicināt patstāvīgā darba prasmju attīstību, lai maģistrs spētu patstāvīgi pielietot zinātniskās teorijas un metodes akadēmiskā un profesionālā kontekstā un novērtēt savas zinātņu apakšnozares vietu un lomu plašākā humanitārās jomas un tās mūsdienu problēmjautājumu lokā;
•kvalificēt klasiskās filoloģijas maģistrus studijām doktorantūrā literatūrzinātnes vai valodniecības nozarē.

Uzdevumi:
•regulāri optimizēt maģistra studiju programmas saturu un strukturējumu: sekot patstāvīgā darba īpatsvaram, pastāvīgi virzīt programmā zinātnes nozares/ apakšnozares attīstības tendences raksturojošus plašākus teorētiskus kursus un integrēt tajā robežnozaru atbilstošas saturiskās sasaistes kursus;
•nodrošināt iespēju citu humanitāro zinātņu nozaru studentiem turpināt studijas klasiskās filoloģijas maģistra programmā un veicināt šo procesu;
•motivēt studentus studijām doktorantūrā: nodrošināt iespējas praktiski pielietot apgūtās zināšanas un prasmes (asistentu statusā klasiskās filoloģijas bakalaura un citās programmās, kurās ietverti klasiskās filoloģijas jomas kursi);
•apzināt iespējas un regulāri rūpēties par iespējām labākajiem studentiem daļu no mācību laika studēt citu valstu mācību iestādēs;
•ieinteresēt studējošos pētnieciskajā darbā un iesaistīt tajā;
•sistemātiski pilnveidot studiju procesa informatīvo un materiāli tehnisko bāzi.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/augstaka-limena-studijas/klasiska-filologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība; Papildu nosacījums: personām, kurām izglītības dokumentā nav vērtējuma latīņu/sengrieķu valodā un antīkajā literatūrā, maģistra studiju programmas 1. studiju gadā ir papildus jāapgūst izlīdzinošie pamatkursi (latīņu valoda, sengrieķu valoda, antīkā literatūra Eiropas kultūrvēstures kontekstā).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv