Latvijas Universitāte - Kultūras un sociālā antropoloģija - Bak. studijas

Kultūras un sociālā antropoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-04
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs antropoloģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 25.06.2019.
Programmas kods43222
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsAntropoloģija ir zinātne par cilvēku tā radītās kultūras un sociālo formu daudzveidībā. Antropoloģijas popularitāte pēdējās skaidrojama gan ar attālumu sarukšanu pasaulē, cilvēku migrāciju un intensīvu dažādu kultūru kontaktu, gan ar atskārsmi par šķietami pazīstamās vietējās sabiedrības iekšējo dažādību.

Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt humanitāro zinātņu bakalaura grādu antropoloģijā ar specializāciju Baltijas reģionā, kā arī sagatavot konkurētspējīgus kultūras un sociālās antropoloģijas speciālistus, kas spētu orientēties antropoloģijas nozares pamatnostādnēs, patstāvīgi spētu veikt praktisku kādas sociālās un kultūras problēmas izpēti un asistētu pētnieciskajā darbā.

Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura programmas uzdevumi:

•sniegt akadēmiskās rakstības un elektroniskās saziņas prasmes;
•sniegt akadēmiskas zināšanas kultūras un sociālajā antropoloģijā bakalaura kvalifikācijai atbilstošā līmenī, nodrošinot zināšanas antropoloģijas teorijās, pētnieciskajos pamata un specializētajos virzienos ar uzsvaru uz Baltijas reģionu, kā arī pētniecības metodēs, lauka darbā un pētījuma ētikā;
•sagatavot kultūras un sociālās antropoloģijas speciālistus, kuri prot izmantot iegūtās teorētiskās, metodoloģiskās un faktoloģiskās zināšanas, prasmes un iemaņas profesionālām un pētnieciskām darbībām valsts, nevalstiskajā sektorā un
•uzņēmējdarbībā Baltijas reģionā;
•attīstīt un pilnveidot prasmes, zināšanas un kompetences sabiedrisko un kultūras procesu, pētniecisko problēmu aprakstīšanā, novērtēšanā un analīzē, pielietojot atbilstošas pētījumu metodes, datu ievākšanu, apstrādi, analīzi un interpretāciju un spējot akadēmiski saprotami pasniegt pētījuma pieteikumu, iegūtos izpētes rezultātus un secinājumus;
•attīstīt praktisko pieredzi zinātniskā un pētnieciskā darba veikšanā individuāli un kolektīvi, attīstot spēju veidot slēdzienus un formulēt izmantoto argumentāciju, kritiski izvērtējot pētniecisko atbildību, īstenojot ētisku attieksmi pret informantiem un kolēģiem, kā arī izmantojot kritisku un analītisku domāšanu;
•attīstīt izglītības patstāvīgai pilnveidošanai nepieciešamās prasmes, uzņēmību un atbildību, atjaunojot zināšanas ar tālākizglītības un mūžizglītības palīdzību, kā arī profesionāli pilnveidojoties.


Darba iespējas

Antropoloģijas programma veido ne tikai akadēmiski izglītotus antropologus, bet noder arī kā pirmais vai tālākais pakāpiens attīstībā, sniedzot mācīšanās un dzīves prasmes, ko varēs izmantot gan uzņēmējdarbībā, gan darbā valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/pamatstudijas/kulturas-un-sociala-antropologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE - Latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā); vidējās izglītības dokumentā jābūt vismaz viduvējam (ne zemākam par 5) vērtējumam angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv