Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Pedagoģija - Mag. studijas

Pedagoģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-09-12
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsIzglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods45142
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1690 EUR gadā (2019./20.)
 
Programmas aprakstsProgrammas saturs

Obligātie ( A daļas) kursi:


Pedagoģiskā pētījuma process un metodoloģija, Mācību un audzināšanas teorijas (salīdzinošais aspekts), Izglītības ideju attīstība Latvijā un pasaulē, Nacinālie procesi Latvijā un to ietekme uz izglītības politiku, Dabas resursi un cilvēces līdzsvarotās attīstības koncepcija, Personības attīstības pedagoģiskās un psiholoģiskās atziņas, Audzināšanas filozofija, Politoloģija, Vides aizsardzības problēmas, to iespējamie risinājumu ceļi mācību procesā, Pedagoģiskā saskarsme, Profesionālā svešvaloda, Izglītības ekonomika.

Obligātās izvēles ( B daļas) kursi:

Didaktiskās teorijas, Skolēnu mācīšanās motīvu veidošana, Mācību stundas problēmas, Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un diagnostika, Kooperatīvā mācīšanās, Skolvadības problēmas pasaulē un Latvijā, Izglītības likumdošana Latvijā, Vadības teorijas, Efektīva skolvadība mūsdienās, Mācību procesa vadība.

Brīvās izvēles ( C daļas) kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Sistemoloģija, Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, Izglītības filosofija, Testi, to veidošana, Radošās darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas, Pašaudzināšanas un pašizglītības efektivitāte, Kritiskās domāšanas attīstīšanas iespējas u.c.

Absolventu iespējas

•studēt pedagoģijas doktorantūrā;
•strādāt izglītības sfērā.
Programmas mājaslapawww.ru.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=21
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds pedagoģijā un/vai profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā vai pedagoģijā
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv