Daugavpils Universitāte - Fizika (cietvielu fizika, optisko sakaru fizika, fizikas didaktika) - Mag. studijas

Fizika (cietvielu fizika, optisko sakaru fizika, fizikas didaktika)
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-06
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsDabaszinātņu maģistrs fizikā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods45440
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1500 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis:

veicināt fizikas zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai orientētos mūsdienu fizikas un tehnikas sasniegumos un veiktu patstāvīgu zinātniski pētniecisku darbību izvēlētajā fizikas nozarē, dot labas zināšanas teorētiskajā fizikā, kondensētas vielas fizikā, optikā, eksperimentālajā fizikā un citos attiecīgās apakšnozares studiju programmu kursos, apgūt fizikālo mērījumu veikšanas un datu apstrādes prasmes un iemaņas patstāvīgajam zinātniski pētnieciskajam darbam; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas, padziļināt maģistrantu izpratni par fizikas lomu mūsdienu zinātnē, tehnikā un tautsaimniecībā, veicināt konkurētspēju turpmākajās studijās doktorantūrā.

Studiju programmas saturs:

teorētiskie kursi (Kristālfizika, Kondensētas vielas fizika, Grupu teorija un tenzoru analīzes elementi, Gaismas mijiedarbība ar vielu, Radiācijas defekti cietvielās,Visuma pētīšanas fizikālās metodes, Fizikas didaktikas aktuālās problēmas, Fizikālo procesu datormodulēšana u.c.).
Fizikālo mērījumu veikšanas un datu apstrādes prasmes un iemaņas patstāvīgajam zinātniski pētnieciskajam darbam.
Prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijās.
Zinātniski pētnieciskā darbība izvēlētajā fizikas nozarē.

Studiju laikā studējošais var:

studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan praktiķi;
studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS, E. M. Čermakas fonds, u.c.);
izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
veikt pētījumus Daugavpils Universitātes, kā arī citu augstskolu zinātniskajās laboratorijās;
darboties dažādos zinātniskajos virzienos (projektos, pētījumos, konferencēs);
iesaistīties zinātniskajā darbībā modernā Gunta Liberta Inovatīvās Mikroskopijas centrā, strādāt ar atomspēka mikroskopu, elektronmikroskopu, konfokālo skenējošo mikroskopu, optiskajiem mikroskopiem, spektrofotometriem, veidot plānas kārtiņas, nanostruktūras, kvantu punktus, veikt rentgenstruktūranalīzes pētījumus.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

- turpināt studijas doktorantūrā doktora studiju programmā „Cietvielu fizika”;
- strādāt zinātniskajās laboratorijās;
- iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/akademiska-magistra-studiju-programmas/fizika
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds fizikā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība fizikas jomā; konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65422180, 65421198 (uzņemšana)
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv