Banku augstskola - Finanses - Prof. bak. studijas

Finanses
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-02-16
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs finansēs
Profesionālā kvalifikācijaFinansists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 10.04.2023.
Programmas kods42343
 
IlgumsPilna laika studijas - 4 gadi, nepilna laika studijas - 5 gadi
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara; Neklātiene nedēļas nogales
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa2300 EUR gadā (pilna laika), 1600 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsPapildus padziļinātai finanšu jautājumu apguvei programmā tiek sniegtas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas biznesa vadībā.

Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu finansista kvalifikācijai iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

Studiju programmas absolventi strādā kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, grāmatvedības uzņēmumos, auditorkompānijās, valsts institūcijās vai komerciestādēs, ir pieprasīti finanšu jomas eksperti un konsultanti. Šī profesija ir pieprasīta katrā organizācijā.

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus, mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu jomā atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam „Finansists”.

Sagaidāmie studiju rezultāti

• Izprast aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientēties finanšu vidē notiekošajos procesos un spēt tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
• Spēt pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus;
• Spēt pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai;
• Prast prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu, sastādīt uzņēmuma finanšu plānus un budžetu, sagatavot investīciju projektus, novērtēt un pārvaldīt finanšu riskus.;
• Spēt veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju;
• Izprast profesionālo ētiku un atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
• Spēt uzņemties atbildību, strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
• Spēt patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.

Studiju programmas priekšrocības

• Padziļināta finanšu plānošanas un vadīšanas apguve, studiju programmas saturā ietverti finanšu vadības un grāmatvedības starptautiskie aspekti;
• Pieprasītākā Banku augstskolas studiju programma; īstenota kopš 2004.gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendencēm. Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti finanšu sektora vadošie eksperti;Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam;
• Tiek nodrošināta prakse vadošajās finanšu institūcijās, tai skaitā auditoru kompānijās gan Latvijā, gan ārvalstīs;
• Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā studēt vai iziet praksi ārvalstīs studentu apmaiņas programmā, kā arī piedalīties pētniecības projektos un ārvalstu starptautiskajās biznesa nedēļās; Starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem;
• Studiju laikā finanšu studiju moduļa ietvaros studentiem ir iespēja iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu;
• Stabils augsti kvalificētu uzņēmuma vadītāju pieprasījums Latvijas un globālajā finanšu institūciju sektorā.

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūtsi starptautiski atzīts bakalaura diploms, kas apliecina finansista kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu finansēs, kā arī ļauj turpināt studijas maģistra līmenī.
Programmas mājaslapawww.ba.lv/studijas/programma/finanses-2
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE sertifikāti latviešu valodā (un literatūrā), svešvalodā (angļu vai vācu) un matemātikā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar 29.09.2015. MK noteikumiem Nr.543.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
Tel:67360133  Fax:67320620
E-pasts:info@ba.lv  www.ba.lv