Rīgas Tehniskā universitāte - Būvniecība - Prof. bak. studijas

Būvniecība
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-06
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs būvniecībā
Profesionālā kvalifikācijaInženieris būvniecībā (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods42582
 
Ilgums4,5 gadi (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti180
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1500 EUR semestrī (pilna laika); 900 EUR semestrī (nepilna laika) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsBakalaura profesionālo studiju mērķis ir sniegt 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības nozarē, sagatavot inženieri patstāvīgam darbam, kā arī turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas būvniecības nozarē;
- vedot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai būvniecības nozarē;
- vedot studentu prasmi iegūt un izmantot eksperimentālos datus un to apstrādi izmantojot atbilstošas programmas;
- nodrošināt vismaz 26 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
- spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;
- pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas, ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai;
- spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risināšanai;
- spēj sadarboties, plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu.


Nākamās nodarbinātības apraksts

Pēc studiju programmā paredzēto priekšmetu apguves, bakalaura darba aizstāvēšanas un obligātās prakses iziešanas studiju beidzējs ir izpildījis profesijas standarta „Ēku būvinženieris” izvirzītās prasības un atkarībā no izvēlētās specializācijas, viņu var uzskatīt par pilnīgi sagatavotu profesijām, kuru šifri profesiju klasifikatorā ir 2142 01, 2141 02, 2142 05, 214227. Profesionālā bakalaura studiju programmas absolvents ir sagatavots turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.11
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv