Rīgas Tehniskā universitāte - Elektrotehnoloģiju datorvadība - Mag. studijas

Elektrotehnoloģiju datorvadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsInženierzinātņu maģistrs elektrozinātnē
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods45522
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1950 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir sniegt maģistra profesionālo izglītību elektrozinātnē, padziļināt studentu zināšanas ekonomikas un humanitāro priekšmetu jomā, kā arī attīstīt studentu iemaņas praktisku jautājumu risināšanā elektrisko tehnoloģiju pētniecības un izstrādes jomā.

Uzdevumi

Maģistra studiju programmas galvenie uzdevumi ir šādi:
– sniegt padziļinātas zināšanas par pamattehnoloģijām elektroenerģijas patērētāju jomā;
– dot priekšstatu par elektronisko iekārtu un sistēmu izveides pamatprincipiem;
– pilnveidot praktiskās iemaņas datorvadības objektu projektēšanā un ekspluatācijā;
– paplašināt zināšanas sociālā un ekonomikas jomā;
– apgūt zinātniskā darba iemaņas.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- iegūst padziļinātas zināšanas elektrisko tehnoloģiju datorizētās automatizācijas teorētiskajos un praktiskajos jautājumos;
- spēj pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektrisko tehnoloģiju automatizācijas jomā;
- spēj izvēlēties un pielietot datorizētos instrumentus un palīgierīces automatizācijas uzdevumos;
- spēj izveidot automatizācijas sistēmu vadības datorprogrammas un tās ieviest datorizētajās elektrisko tehnoloģiju automatizācijas sistēmās;
- spēj pielietot praktiskās zināšanas elektrisko tehnoloģiju pētniecības jomā;
- spēj pielietot svešvalodu zināšanas zinātniski tehniskajā darbā;
- spēj analizēt, aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus.
- spēj noformēt zinātniski-pētniecisko darbu rezultātu pārskatus un sagatavot publikācijas.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju programmas absolventi var strādāt ikvienā uzņēmumā par augsti kvalificētiem speciālistiem elektrisko tehnoloģiju un to automatizācijas jomā, kā arī ar elektrozinātni saistītajās zinātniskajās institūcijās par zinātniskajiem asistentiem, mācību iestādēs par pasniedzējiem.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.64
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds elektrozinātnē
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv