Izglītības iestāde

Meklēšanas filtri
1
Rezultāti : 1 - 1 no 1
Pieaugušo izglītības iestāde
Zolitūdes iela 22A, Rīga, LV-1029
Tel:24825555
E-pasts:bernusmaids@inbox.lv  www.bernusmaids.com
Aktuālā informācija:Bezmaksas nodarbībām tiek pieņemti bērni un jaunieši, kuru ģimenēm tika piešķirts daudzbērnu vai maznodrošināto ģimeņu statuss. Kā arī mācību centra SMAIDS vadība, ar atsevišķu rīkojumu, var pieņemt lēmumu par bezmaksas nodarbību apmēklejumu to ģimeņu bērniem, kuriem dažadu iemeslu dēļ netika piešķirts viens no minātejiem statusiem, bet pēc būtības un jēgas tas tām atbilst. Šādu lēmumu mācību centra valde izskata uz bērnu vēcāku rakstiska iesnieguma pamata.

Mācību, attīstības, sociālās un profesionālās rehabilitācijas centra mērķi:
1) Sniegt vispusējo palīdzību bērniem un jauniešiem no daudzbērnu un trūcīgam ģimenēm integrēties sabiedriskajā dzīvē.
2) Radīt centru kā vietu, kur bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām mācās, nodarbojās ar sportu, komunicē savu vienaudžu starpā un iegūst jaunus draugus, attīsta savas spējas pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā, kā arī to, kā var nopelnīt ar darbu, atbilstoši savam prasmēm un iemaņām.
3) Izmantojot alternatīvās aprūpes metodes, sniegt palīdzību šo bērnu un jauniešu grupām ģimeniskā atmosfērā un pielietot darba terapiju, attīstīt un iespēju robežās pilnveidot sociālās darba spējas, lai viņi spētu pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi.
4) Gados vecākiem bērniem sniegt konkurētspējas sagatavošanu darba tirgum – psiholoģiski un praktiski.
Bērnu kinostudija
Neformālās izglītības iestāde "SMAIDS"
Programmas veids:Profesionālās ievirzes kursi bērniem un jauniešiem
Valoda:latviešu (LV)
Izglītības ieguves forma:Klātiene
1
Rezultāti : 1 - 1 no 1