Digitālais asistents

Digitālais asistents
Digitālais asistents palīdzēs tev atrast tieši tavai dzīves situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas. Veicot izvēles, soli pa solim nonāksi līdz Tev vajadzīgajam izglītības iespēju meklēšanas komplektam - izglītības programmu sarakstam. Šādi atlasītajā izglītības iespēju sarakstā varēsi tālāk meklēt pēc atslēgas vārda (ierakstot atslēgas vārdu brīvteksta meklēšana logā) un/vai tālāk atlasīt programmas ar kreisās puses meklēšanas filtru palīdzību.

  • Vispārizglītojošā virziena izglītības programmas
  • Lielākā daļa vidusskolu īsteno vispārējā virziena vidējās izglītības programmas. Taču arī šajās programmās var būt iespēja padziļināti mācities vienu vai vairākus mācību priekšmetus. Programmas ilgums - 3 gadi. Lai iegūtu diplomu, būs jākārto centralizētie eksāmeni.
  • Matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena izglītības programmas
  • Šajā programmās tu padziļināti mācīsies vienu vai vairākus matemātikas, dabaszinātņu vai tehniskos priekšmetus (piemēram, matemātiku, ķīmiju, fiziku, biloģiju, datozinātnes, datorgrafiku u.c.). Programmas ilgums - 3 gadi. Lai iegūtu diplomu, būs jākārto centralizētie eksāmeni.
  • Humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas
  • Šajā programmās tu padziļināti mācīsies vienu vai vairākus humanitāros un sociālos priekšmetus (piemēram, valodas, literatūru, vēsturi, ekonokmiku un politiku u.c.). Programmas ilgums - 3 gadi. Lai iegūtu diplomu, būs jākārto centralizētie eksāmeni.
  • Profesionāli orientētā virziena programmas
  • Šajā programmās tu padziļināti mācīsies vienu vai vairākus mācību priekšmetus: komerczinības, mūziku, inženierzinātnes un tehniku, valsts aizsardzības mācību, policijas darbu vai citus profesionāli orientētus priekšmetus. Programmas ilgums - 3 gadi. Lai iegūtu diplomu, būs jākārto centralizētie eksāmeni.
  • VISAS vispārējās vidējās izglītības programmas
  • Ja vēlies vienkopus redzēt visas vispārējās vidējās izglītības programmas, izvēlies šo variantu. Nākamajā solī redzēsi visas aktuālās programmas - varēsi tās tālāk meklēt vai atšķirot ar brīvteksta meklēšanas un meklēšanas filtru palīdzību.