Digitālais asistents

Digitālais asistents
Digitālais asistents palīdzēs tev atrast tieši tavai dzīves situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas. Veicot izvēles, soli pa solim nonāksi līdz Tev vajadzīgajam izglītības iespēju meklēšanas komplektam - izglītības programmu sarakstam. Šādi atlasītajā izglītības iespēju sarakstā varēsi tālāk meklēt pēc atslēgas vārda (ierakstot atslēgas vārdu brīvteksta meklēšana logā) un/vai tālāk atlasīt programmas ar kreisās puses meklēšanas filtru palīdzību.

  • Profesionālā pamatizglītība ar pedagoģisko korekciju
  • Profesionālās pamatizglītības programmās iegūsi vispārējo pamatizglītību un 1. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Beidzot šīs programmas, varēsi tālāk mācīties vidējās vispārējās, vidējās profesionālās izglītības programmās vai iegūt profesionālo kvalifikāciju profesionālās tālākizglītības programmās. Tāpat varēsi iekļauties darba tirgū, strādājot atbilstoši iegūtajai profesionālajai kvalifikācijai.
  • Profesionālā pamatizglītība speciālajā izgltībā
  • Profesionālās pamatizglītības programmas, kas īpaši domātas speciālās pamatizglītības programmu beidzējiem speciālās izglītības iestādēs. Beidzot šīs programmas iegūsi 1. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kas ļaus strādāt vienkāršās profesijās.
  • Arodizglītības programmas (3 gadi)
  • Pabeidzot arodizglītību, iegūsi 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Lai iegūtu aestātu, būs jākārto kvalifikācijas eksāmens. Tu mācīsies arī vidējās izglītības priekšmetus, taču centralizētie eksāmeni nebūs jākārto. Pēc programmas beigšanas varēsi strādāt profesijā. Ja sapratīsi,ka tev vajadzīga pilna vidējā izglītība, to varēsi iegūt 1 gada laikā, mācoties vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošajā programmā.
  • Profesionālā vidējā izglītība (4 gadi)
  • Pabeidzot profesionālo vidējo izglītību, tu iegūsi 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju un pilnu vidējo izglītību. Lai iegūtu diplomu, būs jākārto gan kvalifikācijas eksāmens, gan centralizētie eksāmeni. Pēc programmas beigšanas tu varēsi strādāt profesijā vai turpināt mācīties augstākajā izglītībā.
  • Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (1 gads)
  • Šajās programmās tu vari iestāties ar pabeigtu vidējo izglītību. Pabeidzot arodizglītības programmu, tu iegūsi 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Lai iegūtu diplomu, būs jākārto kvalifikācijas eksāmens. Vispārizglītojošie priekšmeti nebūs jāmācās. Pēc programmas beigšanas varēsi strādāt profesijā. Iespējas mācīties augstākajā izglītībā tev nodrošinās iepriekš saņemtais vispārējās vidējās izglītības diploms.
  • Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17 vai 18 gadu vecuma (1 gads)
  • Šajā programmās vari iestāties, ja tev ir pabeigta pamatizglītība un vismaz 17 vai 18 gadi (atkarībā no programmas). Pabeidzot arodizglītības programmu, tu iegūsi 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Lai iegūtu diplomu, būs jākārto kvalifikācijas eksāmens. Vispārizglītojošie priekšmeti nebūs jāmācās. Pēc programmas beigšanas varēsi strādāt profesijā. Ņem vērā, ka pēc šīs programmas nevarēsi iestāties t.s. izlīdzinošajā kursā, lai viena gada laikā iegūtu pilnu vidējo izglītību.
  • Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (1,5 - 2 gadi)
  • Šajā programmās vari iestāties ar pabeigtu vidējo izglītību. Pabeidzot profesionālo vidējo izglītību, tu iegūsi 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Lai iegūtu diplomu, būs jākārto kvalifikācijas eksāmens. Vispārizglītojošie priekšmeti nebūs jāmācās. Pēc programmas beigšanas varēsi strādāt profesijā. Iespējas mācīties augstākajā izglītībā tev nodrošinās iepriekš saņemtais vispārējās vidējās izglītības diploms.
  • Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma (1 gads)
  • Esi ieguvis arodizglītību 3 gadīgā programmā, un esi sapratis, ka tev nepieciešama pilna vidējā izglītība - piemēram, lai turpinātu studijas augstākajā izglītībā vai lai iegūtu 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju tālākizglītībā. Pilnu vidējo izglītību iegūsi vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programmā. Programmu beidzot būs jākārto centralizētie eksāmeni.