Izglītība eksternātā

Publicēts 2009. gada 6. oktobrī

 

NIID.LV datubāzes programmu meklēšanas rīks papildināts ar iespēju atlasīt tās programmas, kuras izglītības iestādes piedāvā apgūt eksternāta statusā.  

Programmas apguve eksternātā nozīmē, ka cilvēks mācās pastāvīgi pēc izglītības iestādes izsniegtajiem materiāliem, var saņemt nepieciešamās konsultācijas un uz izglītības iestādi dodas kārtot pārbaudes darbus.

Programmu atlases forma - eksternāts NIID.LV tiek ieviests, jo datu bāzē ir iekļautas programmas, kas šādā veidā izglītību piedāvā apgūt.

Izglītības likums (8. p) izdala četras izglītības ieguves formas: klātiene, neklātiene (paveids - tālmācība), pašizglītība (t.i., eksternāts, neattiecas uz augstāko izglītību) un izglītība ģimenē. Eksternāts attiecas uz gan uz pamatizglītību, gan vidējās izglītības ieguvi, gan profesionālo izglītību.

Pēc NIID.LV datiem* eksternāta statusā pieaugušie profesionālo izglītību var iegūt trijās izglītības iestādēs: Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolā, Mācību centrā Riman, kā arī „Latvijas neatkarīgā inspekcija" mācību centrs, kura filiāles piedāvā izglītību visā Latvijas teritorijā.

Izglītības iestādēs eksternātā iespējams apgūt vairāk nekā 10 kvalifikācijas: Apdares darbu strādnieks, Aprūpētājs, Frizieris, Istabene, Konditors, Lietvedis, Nagu kopšanas speciālists, Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, Pavārs, Sekretārs, Šuvējs, Viesmīlis un Vizāžists.

Iegūt kvalifikācijas dokumentu eksternāta statusā bieži vien izvēlas profesijā strādājošie, kuriem nav kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Personai, kas vēlas mācīties eksternāta statusā jārēķinās, ka būs jāizpilda visas kvalifikācijas eksāmena kārtošanai nepieciešamās prasības - jāapgūst teorētiskās zināšanas, jānokārto visi nepieciešamie pārbaudījumi, kā arī jāizpilda kvalifikācijas prakses nosacījumi.

Kārtība eksterņa statusa iegūšanai profesionālajās izglītības iestādēs ir šāda: jāraksta iesniegums skolas direktoram, jāuzrāda iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments un pase, kā arī jānorāda kādā programmā vēlies eksterņa statusā mācīties. Skola un eksternis slēdz divpusēju līgumu, kurā paredz nepieciešamo mācību priekšmetu, konsultāciju, praktisko darbu kārtošanas grafiku, sastāda tāmi, paredzot izcenojumus un apmaksas termiņus. Izpildot visas nepieciešamās prasības, pretendents var tikt pielaists kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Par iespējām mācīties kādā no profesionālās izglītības iestādēm eksternātā ieteicams interesēties skolās individuāli.

Kā atrast izglītības iespējas eksterņa statusā?

Izvērstā meklēšana -> Tālākizglītības programmas (Profesionālās kvalifikācijas ieguve) -> Izglītības ieguves forma (Eksternāts) -> Meklēt -> Rezultāts (apgūstamās programmas eksternāta statusā)

 

*aktuālā informācija uz 06.10.2009

 

Papildu informācija:

Izglītības likums

IZM kārtība Nr. 26.: Pārbaudījumu organizēšanas kārtība eksterņiem profesionālās izglītības iestādēs

 

Social Sharing