Par NIID.LV

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) ir interneta vietne, kurā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām.

Patlaban datubāzē iekļauta informācija par profesionālās izglītības programmām, par Latvijas augstskolu un koledžu piedāvātajām studiju iespējām. Datubāzē atrodams arī augstskolu un koledžu pieaugušo izglītības piedāvājums. Regulāri tiek paplašināts un papildināts pieaugušo izglītības iestāžu programmu klāsts.

Informācija par izglītības iespējām datubāzē tiek ievietota un atjaunota, sadarbojoties ar izglītības sniedzējiem. Informācijas ievietošanas NIID.LV datubāzē ir bez maksas.

Uzmanību! NIID.LV mājaslapā (datubāzē un citos mājaslapā atrodamos informācijas materiālos) atrodamās ziņas uzskatāmas tikai par informatīvu pakalpojumu, tās nav uzskatāmas par oficiālu vai valstiska rakstura informāciju. NIID.LV veidotāji veic darbības, lai mājaslapā atrodamā informācija ir patiesa tās publicēšanas brīdī, informācija tiek regulāri pārbaudīta un atjaunota. Taču NIID.LV nevar sniegt garantijas, ka informācija būs patiesa jebkurā un katrā laika brīdī. Tāpēc NIID.LV mājaslapā atrodamā informācija nevar kalpot par vienīgo pamatu mācību vai studiju izvēlē. Pirms šādu lēmumu pieņemšanas par studiju vai mācību izvēli, noteikti konsultējaties ar izvēlēto izglītības iestādi.

NIID.LV vietne sastāv no divām daļām – no datubāzes un no portāla daļas, kas satur noderīgu papildus informāciju - rakstus par aktuāliem izglītības jautājumiem, karjeras izvēles testus un iespēju uzdot jautājumu e-konsultantam, Latvijas izglītības sistēmas apraksts un noderīgu saišu sadaļa. Arī portāla sadaļa turpmāk tiks papildināta ar jaunu saturu un jauniem pakalpojumiem izglītības meklētājiem.

NIID.LV datubāze ir savietota ar Eiropas Komisijas portālu PLOTEUS. Tas nozīmē, ka visa NIID.LV datubāzē ietvertā informācija ir pieejama PLOTEUS portāla lietotājiem, kuri meklē izglītibas iespejas Eiropā. Vairāk par Eiropas Komisijas portālu PLOTEUS lasiet šeit.

NIID.LV uztur Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Vairāk par VIAA lasiet šeit.

NIID.LV kontaktinformācija

Tālr. 67785428.

e-pasts: info@niid.lv

Social Sharing