Aktuālie raksti

 • Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  Published:
  Publicēts 2020. gada 11. martā
  Short description

  Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2019./20. gadā profesionālās izglītības programmās personām ar īpašām vajadzībām.

 • Kur mācīties latviešu valodu tiešsaistē
  Published:
  Aktualizēts 2019. gada 26. martā
  Short description

  Euroguidance tīkls ir apkopojis tiešsaistē pieejamos latviešu valodas mācību resursus.  Materiāls veidots, lai iepazīstinātu latviešu diasporas pārstāvjus un citus interesentus ar daudzveidīgiem līdzekļiem latviešu valodas saglabāšanai. Resursi noderēs tiem, kuri vēlas uzsākt vai turpināt latviešu valodas apguvi. Latviešu valodas zināšanas stiprina kultūras un piederības apziņu, kā arī iespējami atvieglo remigrācijas procesu.

 • Atbraucu uz Latviju, lai studētu. Ko stāsta citu pieredze?
  Published:
  Publicēts 2017. gada 17.oktobrī
  Short description

  Motivācija mācīties Latvijā katram ir sava. Ir cilvēki, kam ģimenes saknes nāk no Latvijas. Viņi ir dzirdējuši par Latviju un grib gūt savu personīgo pieredzi. Ir cilvēki, kuri Latvijā dzimuši un dažādu apstākļu dēļ aizbraukuši, bet tagad apsver iespējas, ko piedāvā Latvija.

 • Interaktīvā “Skolu karte” – palīgs vecākiem un skolēniem izglītības iestādes izvēlē
  Published:
  Publicēts 2017. gada 20. jūlijā
  Short description

  Informācija par skolēnu skaitu skolās, izglītības iestāžu kvalitatīvajiem rādītājiem, eksāmenu indeksiem, reģionā pieejamo sporta infrastruktūru, iedzīvotāju skaita prognozēm.

 • 23 profesionālās izglītības kompetences centri
  Published:
  Atjaunots 2017. gada 7. martā
  Short description

  2011. gadā uzsāktās profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas ietvaros izveidoti jau 22 profesionālās kompetences centri. Strukturālās reformas paredzēts turpināt, līdz 2020. gadam apvienojot arī mūzikas un mākslas vidusskolas un izveidojot kompetences centrus.

 • Augstākās izglītības studiju virzienu un programmu akreditācija
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 8. jūnijā
  Short description

  2013. gadā valstī ieviesta jauna veida studiju programmu akreditācija, kas līdzšinējās atsevišķu programmu akreditācijas vietā aizstāta ar studiju virzienu akreditāciju.

 • Arhīvs - Karjeras nedēļa aicina ieklausīties un sadzirdēt savas iespējas
  Published:
  Publicēts 2020. gada 21. oktobrī
  Short description

  No 2020. gada 26. līdz 30. oktobrim visā Latvijā attālināti un tiešsaistē norisinās Karjeras nedēļa, kura šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.

 • Arhīvs - Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības iestādēs 2020./21. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 11. septembrī
  Short description

  Pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņi augstskolās un koledžās.

 • Arhīvs - valsts pārbaudes darbi 2019./2020. mācību gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 5. maijā
  Short description

  Informācija par valsts pārbaudes darbiem 3., 6., 9., 11. un 12. klašu skolēniem 2019./2020. mācību gadā

 • Arhīvs - ziemas uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2019./20. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2020. gada 5. martā
  Short description

  Augstskolas un koledžas tradicionāli uzņem studentus ne tikai rudenī, bet arī ziemā. NIID.lv apkopotā informācija liecina, ka ziemas uzņemšanu organizē 35 augstākās izglītības iestādes vai to filiāles gan Rīgā, gan reģionos kopumā 189 programmās.

Pages