Noderīgi

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra un profesionālās kvalifikācijas līmeņi

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. LKI ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI). Savukārt profesionālās kvalifikācijas līmeņi (PKL) ir teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.

Valsts pārbaudes darbi 2021./2022. mācību gadā

2021./2022. mācību gadā 3. un 6. klasē ir jākārto diagnosticējošie darbi. 9. klases skolēniem jākārto valsts eksāmeni, mazākumtautību skolēniem – arī centralizētais eksāmens latviešu valodā. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, arī šogad, tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, 12. klases skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens, taču to var kārtot, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē. 12.

Mācības un brīvlaiki 2021./2022. mācību gadā

Ministru kabineta noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku paredz, ka mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī un ilgst līdz 2022. gada 31. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).

9. klases skolēniem gan mācības, gan mācību gads beidzas 2022. gada 14. jūnijā, savukārt 12. klases skolēniem - 21. jūnijā.

Kur mācīties latviešu valodu tiešsaistē

Euroguidance tīkls ir apkopojis tiešsaistē pieejamos latviešu valodas mācību resursus.  Materiāls veidots, lai iepazīstinātu latviešu diasporas pārstāvjus un citus interesentus ar daudzveidīgiem līdzekļiem latviešu valodas saglabāšanai.

Resursi noderēs tiem, kuri vēlas uzsākt vai turpināt latviešu valodas apguvi. Latviešu valodas zināšanas stiprina kultūras un piederības apziņu, kā arī iespējami atvieglo remigrācijas procesu.

Palīgs NIID.LV meklēšanā, meklēšanas komandu formāti

NIID.LV datubāzē meklēšanu var veikt līdzīgā veidā, kādā darbojas populārākie Interneta portāli. Atslēgas vārda laukā sākumlapā jāievada tikai daži Jums zināmi atslēgas vārdi, lai saņemtu pieprasījumam atbilstošāko rezultātu sarakstu. Piem "Fizika Daugavpilī". Meklēšanas rezultātus varat precizēt un sašaurināt, no kreisās puses izvēlnes izvēloties jūs interesējošo programmu grupu  - piem. "Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas"

Pages

Subscribe to RSS - Noderīgi