Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola - Tūrisma uzņēmējdarbības vadība - Prof. bak. studijas

Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-02
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā
Profesionālā kvalifikācijaTūrisma uzņēmējdarbības vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2021.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi (pilna laika) vai 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene; Tālmācība
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa2500 EUR gadā (pilna laika); 2225 EUR gadā (nepilna laika) (2021./22.)
 
Programmas aprakstsSpecializācijas:

- Tūrisma un viesmīlības vadība;
- Restorānu un klubu uzņēmējdarbības vadība;
- Digitālās tehnoloģijas tūrismā.

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot augsti kvalificētus, inovatīvi domājošus un konkurētspējīgus tūrisma uzņēmējdarbības vadītājus, kuri spēj dibināt un vadīt jaunus, inovatīvus un globālajā tūrisma tirgū konkurētspējīgus uzņēmumus vai ieņemt vadošus amatus jau esošos uzņēmumos gan Latvijas tirgū, gan arī ārzemēs.

Studiju programmas uzdevumi:

Sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, EKI 6 līmenis) tūrisma uzņēmējdarbības vadībā un sagatavot tūrisma nozares speciālistus ar augstu veiktspējas potenciālu kā Latvijas, tā arī globālajā darba tirgū.
Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, izpratni un praktiskas iemaņas par mūsdienu ekonomiskās attīstības likumsakarībām, inovāciju sasaisti ar uzņēmējdarbību, tūrisma nozarē un ar to saistītās tautsaimniecības nozarēs notiekošiem procesiem, valsts un sabiedrības pārvaldi un citiem, ar uzņēmējdarbību saistītiem procesiem.
Attīstīt studējošo zinātniskās pētniecības prasmes, analītiskās domāšanas iemaņas, inovatīvās domāšanas prasmes un kreativitāti, komunikācijas prasmes, kas ļautu absolventiem veidoties par radošām personībām, sekmīgi iekļauties Latvijas un globālajā darba tirgū.
Veicināt tūrisma uzņēmējdarbības izglītības un pētniecības attīstību Latvijā, vienlaikus, stiprinot Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju starptautiskā līmenī.

ISMA profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma uzņēmējdarbības vadība” absolvents spēj:

Analizēt un novērtēt starptautisko un vietējo ekonomisko vidi, tūrisma tirgus attīstības tendences, konkurences situāciju un konkurentu iespējamās aktivitātes;
Novērtēt ārējās un iekšējās vides faktorus un to ietekmi uz uzņēmuma darbību, identificēt tūrisma komercdarbības attīstības iespējas vietējā un starptautiskā mērogā;
Formulēt uzņēmuma misiju un vīziju, izstrādāt uzņēmuma attīstības stratēģiju, definēt uzņēmuma darbības stratēģiskos, taktiskos un operatīvos mērķus;
Analizēt un novērtēt uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītājus, plānot uzņēmuma darbību, koriģēt un pilnveidot plānus dinamiskā ekonomiskā vidē atbilstoši noteiktajiem mērķiem un tirgus situācijai;
Vadīt multikulturālu darbinieku kolektīvu, īstenot komunikāciju ar uzņēmuma darbiniekiem par sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem;
Organizēt uzņēmuma struktūrvienību racionālu un saskaņotu darbību, motivēt darbiniekus, kontrolēt sev pakļautā personāla pienākumu izpildi;
Pārzināt un kontrolēt uzņēmuma darbības funkcionālās sfēras: tirgvedību, pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu, finanšu vadīšanu, vadības informācijas sistēmas, loģistiku u.c.;
Analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību un sasniegtos rezultātus. sekot mērķu īstenošanas gaitai, nodrošināt šo mērķu īstenošanu, pieņemt lēmumus un korekcijas operatīvās un stratēģiskās darbības optimizēšanai;
Noteikt komercdarbības un finanšu riskus, veikt to analīzi un īstenot aktivitātes risku negatīvas ietekmes novēršanai;
Pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, ieskaitot pašvaldības un valsts institūcijas;
Nodrošināt uzņēmuma funkcionēšanas atbilstību starptautisko un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām tūrisma un komercdarbības jomā.

Katram studentam ir iespēja piedalīties apmaksātā praksē, kas notiek Eiropas slavenākajos kūrortos (Spānijā, Grieķijā, Bulgārijā un citās valstīs), kā arī 1 vai 2 semestrus pavadīt apmaiņas studijās mūsu partneru universitātēs ārzemēs. ISMA piedāvā arī prakses vietas Latvijas tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos. Daudzi ISMA studenti savu profesionālo karjeru izvēlētajā profesijā uzsāk jau studiju laikā.
Programmas mājaslapawww.isma.lv/studiju-porgrammas/profesionalais-bakalaurs/turisma-uznemejdarbibas-vadiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE - latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai starptautiskā testa (ST) vērtējums svešvalodā).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1-7.korpuss, Rīga, LV-1019
Tel:67100607; 22044048
E-pasts:isma@isma.lv  www.isma.lv