Rīgas Valsts tehnikums - Kokizstrādājumu izgatavošana - Prof. vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Kokizstrādājumu izgatavošana
Uzņemšana:Plānota uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-01-18
Programmas veidsProfesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3. PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Profesionālā kvalifikācijaMēbeļu galdnieks (3. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
Programmas kods33543041
 
Ilgums4 gadi
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets
GrantsAudzēkņi saņem stipendiju un transporta naudas kompensāciju MK noteiktajā kārtībā
 
Programmas aprakstsIzglītības programmā apgūstamās prasmes:
Spēj izgatavot dažādu veidu un konstrukciju mēbeles no koka un no koka atvasinātiem materiāliem, patstāvīgi plānot un organizēt darba uzdevumu izpildi un operāciju secību, uz vietas objektos veikt mēbeļu iebūvēšanu vai uzstādīšanu.

Mēbeļu galdnieka pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:
1. Patstāvīgi izvērtēt un izprast mēbeles izgatavošanas darba uzdevumu, kā arī plānot secīgu tehnoloģiskā procesa izpildi. 2. Piedalīties mēbeles projekta izstrādē, izstrādājot mēbeles funkcionālo skici. 3. Pēc mēbeles dizaina idejas izstrādāt tās detaļu rasējumus un mēbeles specifikāciju. 4. Aprēķināt mēbeles izgatavošanai nepieciešamo materiālu patēriņu un tā izmaksas. 5. Izveidot mēbeles izgatavošanas laika grafiku. 6. Secīgi plānot tehnoloģiskā procesa izpildi atbilstoši mēbeles izgatavošanas darba uzdevumam. 7. Racionāli organizēt mēbeles izgatavošanas darba procesu. 8. Izvēlēties un sagatavot atbilstošas kokapstrādes darbmašīnas un griezējinstrumentus, rokas elektroinstrumentus un nemehanizētos rokas instrumentus. 9. Orientēties mēbeļu izgatavošanā izmantojamo koksnes un nekoksnes materiālu veidos. 10. Pamatoti izvēlēties mēbeles izgatavošanai piemērotus materiālus un pasūtīt tos. 11. Izvērtēt materiālu kvalitātes atbilstību tehnoloģiskajam risinājumam, mēbeles konstrukcijas un estētiskajām prasībām. 12. Izvēlēties un izgatavot nepieciešamos palīglīdzekļus, kā arī izvēlēties palīgmateriālus atbilstoši projekta un mēbeles izgatavošanas tehnoloģiskajām prasībām. 13. Izgatavot mēbeļu detaļu sagataves atbilstoši tehnoloģiskā procesa prasībām. 14. Izgatavot mēbeles detaļas atbilstoši rasējumam. 15. Veikt mēbeles detaļu maliņu apdari atbilstoši rasējumam, tehnoloģiskajām un kvalitātes prasībām. 16. Ar galdniecībā izmantojamiem paņēmieniem izgatavot dekoratīvos un funkcionālos elementus mēbelēm. 17. Izveidot dekoratīvus finiera salikumus un finierēt dažādas mēbeļu virsmas. 18. Izgatavot sagataves atbilstoši kokgriezumu specifikai un iestrādāt kokgrieztas detaļas un elementus mēbeles konstrukcijā. 19. Izgatavot sagataves atbilstoši virpojuma specifikai un iestrādāt gatavus kokvirpojumus mēbeles konstrukcijā. 20. Veikt mēbeles detaļu savstarpējās savietojamības pārbaudi kopsalikumā. 21. Sagatavot mēbeles virsmu apdarei atbilstoši plānotajiem mēbeles virsmas apdares darbiem. 22. Veikt mēbeles virsmas apdari, lietojot dažādus apdares materiālus un to uzklāšanas metodes. 23. Kvalitatīvi iestrādāt mēbeles konstrukcijā furnitūru un nekoksnes materiālus. 24. Samontēt mēbeli saskaņā ar darba uzdevumu. 25. Novērtēt mēbeles defektus un iespējas veikt bojāto detaļu atjaunošanu atkarībā no bojājumu pakāpes. 26. Sagatavot mēbeli transportēšanai atbilstoši tās specifikai un izvēlētajam transportēšanas veidam. 27. Izvērtēt montāžas vietas atbilstību mēbeles uzstādīšanai. 28. Veikt mēbeles gala montāžu vai iebūvi un iebūvētās tehnikas uzstādīšanu norādītajā vietā. 29. Veikt mēbeles un tās mehānismu regulēšanu. 30. Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju vienā svešvalodā. 31. Atbildīgi lietot ergonomiskus darba paņēmienus un atbilstošu inventāru. 32. Veikt darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasības, un sniegt pirmo palīdzību. 33. Ievērot uzņēmuma darba tiesiskās attiecības un darba iekšējās kārtības noteikumus. 34. Lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai. 35. Patstāvīgi plānot laiku, veicot uzdevumu individuāli vai komandā, efektīvi iesaistīties komandas darbā un sekmīgi sadarboties darba kolektīvā. 36. Ievērot vides aizsardzības prasības, atbildīgi strādājot ar koksnes aizsardzības līdzekļiem.

Darba iespējas:
Mēbeļu galdnieks var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbināta persona.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi
Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana
Nemehanizēta koksnes līmēšana
Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare
Mēbeļu izgatavošanas procesa plānošana
Mēbeļu izgatavošana
Mēbeļu galdnieka prakse
Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām
Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana
Koka izstrādājumu mehanizēta apdare
Koksnes mehāniskā apstrāde
Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija
Mehanizēta koksnes līmēšana
Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope
Materiālu un pakalpojumu sagāde kokapstrādes uzņēmumā
Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām
Dekoratīvā virsmu apdare
Ekskluzīvu materiālu un tehnoloģiju lietojums tapsēšanā

Tālākizglītības iespējas:
Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās, kā arī izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši “Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde)” nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.
Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda tiek apgūti atbilstoši Profesionālās izglītības standartam un Izglītības programmām ar iespēju iestāties augstākā mācību iestādē.
Iepriekšējā izglītība, prasības15 gadi, pamatizglītība
Profesionālās izglītības iestāde
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1817
Tel:67324146; 26128169
E-pasts:kanceleja@rvt.lv  www.rvt.lv