Rīgas Valsts tehnikums - Kokizstrādājumu izgatavošana - Prof. vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Kokizstrādājumu izgatavošana
Uzņemšana:Plānota uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-01-12
Programmas veidsProfesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 4. LKI (programma ar kodu 33)
Profesionālā kvalifikācijaBūvizstrādājumu galdnieks (4. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības
Izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
Programmas kods33543041
 
Ilgums4 gadi
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets
GrantsAudzēkņi saņem stipendiju un transporta naudas kompensāciju MK noteiktajā kārtībā
 
Programmas aprakstsIzglītības programmā apgūstamās prasmes:

Spēj izgatavot būvizstrādājumus (logus, durvis, kāpnes) un interjera dekoratīvās būvdetaļas (profilētus nosedzošus elementus, apšuvumus, karnīzes u.c.) no koka un no koka atvasinātiem materiāliem un veikt to montāžu un remontu

Būvizstrādājumu galdnieka pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:
1. Patstāvīgi izvērtēt un izprast būvizstrādājuma izgatavošanas darba uzdevumu, kā arī plānot secīgu tehnoloģiskā procesa izpildi. 2. Racionāli izvērtēt darba metodes atbilstoši būvizstrādājuma izgatavošanas darba uzdevumam, organizēt būvizstrādājuma izgatavošanas procesu. 3. Izvēlēties un sagatavot darbam atbilstošas kokapstrādes darbmašīnas un griezējinstrumentus. 4. Patstāvīgi veikt mērījumus būvobjektā un pārbaudīt vietas faktisko atbilstību būvprojektam. 5. Izstrādāt būvizstrādājuma tehnisko zīmējumu, rasējumu. 6. Maketēt sarežģītu būvizstrādājumu, izmantojot dažādus materiālus. 7. Patstāvīgi aprēķināt būvizstrādājumu izgatavošanai nepieciešamo materiālu patēriņu un tā izmaksas, izveidot būvizstrādājuma izgatavošanas laika grafiku. 8. Orientēties būvizstrādājumu izgatavošanā izmantojamos masīvkoksnes materiālos, to sortimentā, no koksnes atvasinātos materiālos un nekoksnes materiālos. 9. Pamatoti izvēlēties būvizstrādājumu izgatavošanai piemērotus materiālus un pasūtīt tos. 10. Izvērtēt materiālu kvalitātes atbilstību tehnoloģiskajam risinājumam, būvizstrādājuma konstruktīvajām un estētiskajām prasībām. 11. Izvēlēties, izgatavot un komplektēt nepieciešamos palīglīdzekļus un palīgmateriālus, stiprinājumus un furnitūru būvizstrādājuma izgatavošanas procesam. 12. Izgatavot būvdetaļu sagataves, izmantojot kokapstrādes darbmašīnas un elektriskos rokas instrumentus. 13. Izgatavot būvdetaļas atbilstoši darba rasējumam, izmantojot darbmašīnas, elektriskos un nemehanizētos rokas instrumentus. 14. Veikt būvdetaļu savstarpējās saderības pārbaudi kopsalikumā. 15. Iestrādāt būvizstrādājumā citus tur paredzētos mehānismus, detaļas un stikla izstrādājumus, ievērojot tehnoloģiskās prasības. 16. Veikt būvizstrādājuma gala montāžu, izmantojot atbilstošus materiālus un instrumentus. 17. Veikt būvizstrādājuma virsmas apdari, lietojot dažādas virmas apdares materiālu uzklāšanas metodes. 18. Sagatavot būvizstrādājumu transportēšanai atbilstoši tā specifikai un izvēlētajam transportēšanas veidam. 19. Izvērtēt montāžas vietas atbilstību būvizstrādājuma uzstādīšanai. 20. Veikt būvizstrādājuma gala montāžu, iestrādi un siltumizolēšanu būvobjektā, izmantojot drošus darba paņēmienus. 21. Vizuāli novērtēt paveikto un izvērtēt nepieciešamos papildinājumus. 22. Novērtēt būvizstrādājuma bojājuma cēloņus, labošanas darbu apjomu, to novēršanas iespējas un novērst bojājumus. 23. Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju vienā svešvalodā. 24. Atbildīgi lietot ergonomiskus darba paņēmienus un atbilstošu inventāru. 25. Veikt darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasības, un sniegt pirmo palīdzību. 26. Ievērot uzņēmuma darba tiesiskās attiecības un darba iekšējās kārtības noteikumus. 27. Lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai. 28. Patstāvīgi plānot laiku, veicot uzdevumu individuāli vai komandā, efektīvi iesaistīties komandas darbā un sekmīgi sadarboties darba kolektīvā. 29. Ievērot vides aizsardzības prasības, atbildīgi strādājot ar koksnes aizsardzības līdzekļiem.

Darba iespējas
Būvizstrādājumu galdnieks var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbināta persona.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi
Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana
Nemehanizēta koksnes līmēšana
Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare
Būvizstrādājumu izgatavošanas procesa plānošana
Būvizstrādājumu izgatavošana
Būvizstrādājumu galdnieka prakse
Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām
Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana
Koka izstrādājumu mehanizēta apdare
Koksnes mehāniskā apstrāde
Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija
Mehanizēta koksnes līmēšana
Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope
Materiālu un pakalpojumu sagāde kokapstrādes uzņēmumā
Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām

Tālākizglītības iespējas:
Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās, kā arī izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši “Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde)” nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences. Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda tiek apgūti atbilstoši Profesionālās izglītības standartam un Izglītības programmām ar iespēju iestāties augstākā mācību iestādē.
Iepriekšējā izglītība, prasības15 gadi, pamatizglītība
Profesionālās izglītības iestāde
Iestādes tips:Tehnikums
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1817
Tel:26128169; 27260004 (Mācību nodaļa)
E-pasts:kanceleja@rvt.lv  www.rvt.lv